/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » wisdom

Wisdom & Eigen Wijsheden

Indy over Loslaten

   Je hoeft niets te veranderen aan jezelf, je hoeft niets te doen, je kunt al je streven loslaten. Je bent al compleet. Het loslaten van iets willen vermijden of bereiken schept ruimte om van binnenuit te weten hoe met een situatie om te gaan. Om dit te kunnen moet de geest een evenwicht vinden tussen rust en waakzaamheid.

Je bent al goed genoeg. Jouw job is je zelf zijn, authentiek, niet perfect. Wat hiervoor goed kan helpen als oefening: Word verliefd op het leven op jezelf, op God, hoe dan ook: DiepZielDuik in de Oceaan van Liefde en ook voor jezelf.

Indy over Vergeving

In deze tijd komt veel oud karma tot ontlading. Daarom moeten wij leren vergeven en tot verzoening komen voordat het nieuwe tijdperk van de vrede kan aanbreken. Vergeven heeft twee aspecten: de ander vergeven en jezelf vergeven. Om te kunnen vergeven moet je bereid zijn alle pijn en woede te doorleven en los te laten. Anders wordt vergeven verdringen. Wij moeten de ander leren zien vanuit ons hóger ik Christus bewustzijn), en níet vanuit ons lager ik. Ons hoger ik ziet meer vanuit het hart ziet het goede in de ander, ons lager ik (ons ego) bijt zich juist vast in het donker van de ander. Het leren vergeven is soms een langdurig proces en vergt in wezen het gaan van een inwijdingsweg. Want alleen langs die weg leer ik mij te verbinden met mijn hoger ik.

Vergeving doe je niet om in de toekomst verlossing te verwerven. Nee je doet het om verlossing in het hier en nu te ervaren. Je hele spirituele zijn beleef je louter op dit moment. Het heeft niets van doen met wat je ooit in het verleden gedacht of gevonden hebt. Het gebeurt op dit moment, in de omstandigheden die nu hier voor je neus liggen.

Je kunt ontsnappen aan de gevangenis van je overtuigingen, en alles uit het verleden. Zolang je het verleden niet kunt zegenen, heb je niet de vrijheid het achter je te laten. Laat alles los, geef het de vrijheid, opdat jij jouw eigen vrijheid kunt opeisen. 

Wanner je maar een enkel moment zonder tijd zou kunnen kunnen leven, dan zou je begrijpen wat je verlossing is. In dat tijdloze ogenblik heeft niets van wat je ooit gezegd of gedaan hebt enige betekenis. Op dat moment valt er niets te hebben: je hebt geen verleden, geen toekomst, geen ego-ik-je, geen identiteit. Het enige dat bestaat is een ogenblik van zuiver zijn, het ogenblik waar je altijd vertoeft zonder het te weten. Stel je eens voor: je bent al in de hemel en je weet het niet. Laat je onwetendheid gewoon los, en omhels de rijkdom van het alwetende. Laat de hoogste wijsheid toe.

Als er sprake is van liefde maak je je geen zorgen over de toekomst. Als de liefde ontbreekt, dan wil je garanties met betrekking tot morgen. De liefde komt in het hier-en-nu tot leven. De essentie van het bestaan is in het hier en nu aanwezig. Er is nooit meer liefde dan de liefde die er hier en nu kan zijn. De hoogst bereikbare liefde is hier en nu -op dit moment- bereikbaar. Die kun je niet in het verleden of in de toekomst beleven. Allen maar nu!

Harts bewustzijn

Hartsbewustzijn

Harts-bewustzijn is: energie-stroming vanuit je hart. Kan je het leven zien vanuit harts-energie? Dat is wat anders dan liefdes-energie. Harts-bewustzijn is anders dan liefdes-bewustzijn. Het is een nóg hogere frequentie dan liefde tussen twee mensen. En het begint bij jezelf.

Harts bewustzijn Activatie

We bevinden ons in een overgangsperiode van een informatietijdperk naar een intuïtie tijdperk. Bij velen ontstaat er meer en meer het verlangen om vanuit het hart te leven. Maar wat is dat eigenlijk en hoe doe je dat?

Ik kan je daar eea over vertellen. Inclusief visualisaties. Het zal je vele inzichten kunnen gaan geven!

Wat is het verschil?

Liefde is 3-dimensionaal (voorwaardelijke liefde) én 5-dimensionaal (onvoorwaardelijke liefde), liefde heb je in twee vormen: voorwaardelijke en onvoorwaardelijke. Voorwaardelijk zitten er regels en voorwaarden aan. Als deze verbroken worden, dan verbreekt vaak de liefde ook. Onvoorwaardelijk is iets heel anders, dit is vrij, dwz. zonder voorwaarden en regels: Wilde Liefde. Vrije Wilde Ziele Liefde met 'Onvoorwaardelijke Liefde'. Dit is een hartsverbinding met anderen voelen, en deze voel je ook naar jezelf. Liefde, mededogen en compassie. Vooral vriendelijkheid. Dit is een bijzondere en intense ervaring. Dit kan een andere wending aan je leven geven. Een die veel meer past bij jou, een die veel meer klopt. Je komt op je ZielePad. 

Waarom is de stap nemen vanuit je harts-bewustzijn zo’n drempel?

Waarom doen we dat niet gewoon allemaal? We doen dat niet omdat het zo bijzonder is. Je hebt er veel zelfvertrouwen nodig dat je het kan. Het is een groeiproces. Dat het helemaal goed is en je dit kunt gaan vertrouwen. Wij mensen zijn vaak hierin beschadigd door situaties uit het verleden wat effect heeft op het vertrouwen naar onszelf toe. Het geloof, vaak beinvloed door de opvoeding van onze generatie, dat je iets werkelijk kan, dat je het waard bent, is een overwinning naar jezelf, om in je harts-bewustzijn te durven groeien en ontwikkelen. 

Christus bewustzijn en onvoorwaardelijke Liefde

Christus bewustzijn is de onvoorwaardelijke liefde die ontstaat  wanneer wij door ‘de weg van goed en kwaad’ de weg terug hebben gevonden naar eenheid. Dat is heel anders dan wezens die eenheids bewustzijn kennen maar die niet door de beproevingen van de dualiteit heen zijn gegaan maar de eenheid in de dualiteit hebben teruggevonden.

Door de dualiteit. Het is een ontwikkelingsweg die een extra verdieping geeft waarin god zichzelf terug vindt in de wereld. Maar door het kwijt te hebben geraakt hebben we onszelf in een positie gebracht waarin we de wereld moesten verkennen. En de wereld van relaties moesten verkennen  om terug te komen naar binnen, op een geaarde manier.

Dat is de waarde van het aardse bestaan.

Een grote inwijdingsweg om een diepere vorm van liefde te vinden die verankerd is een menselijke ervaring. Een ervaring in de derde dimensie.

We worden hier op aarde geboren in een andere wereld die niet vanzelfsprekend is voor ons. En daar moeten we mee zien om te gaan. Dus al die processen die we meemaken door de strijd van het dualiteits bewustzijn, hebben we mee moeten maken om om te leren gaan met dualiteit. We komen op aarde en we schrikken ons rot. We sluiten ons hart en we vergeten dat we zelf een goddelijke achtergrond hebben. Dat we onze goddelijke essentie vergeten is perfect. Want daardoor gaan we weer op zoek. Dat sluiten van ons hart maakt dat we individu worden dat we mens worden zijn en dat we volledig het aardse proces aan kunnen gaan.  Dus alle processen van de volgende reïncarnaties die we daarna hebben, zijn gericht op het openen van ons hart.  Vanuit ons hogere zelf zijn we gestructureerd aangestuurd en bezig met het openen van ons hart. Maar nu in een aardse omgeving als mens van vlees en bloed.

Die processen zijn gericht om:

  1. ons hart te openen en
  2. door al onze aardse processen heen te gaan om onze ‘aardse goddelijkheid’ weer te activeren en ons bewust te zijn van ons god zijn maar dan nu in een vleselijke omgeving. Dat is het Pad van Verlichting. Maar dan niet het spirituele in een grot. maar tot verlichtings ervaringen komen (de Meesters noemen dat: je ‘aardse goddelijkheid activeren’) gewoon door hier je proces doen gewoon bv in een straat in Eindhoven.

Elke praktische aanraking op aarde is een inwijding. In elke situatie vind je een weg van de dualiteit naar de eenheid. Elke keer gaan we dieper in de  liefde. Dat is de Christus.

Christus is een mantra. ‘Chris’ betekent openen van ons hart.. tus= het aarden van de liefde die ontstaat op het moment dat we ons hart openen. We zijn dus eigenlijk niets anders aan het doen dan het aarden van de onvoorwaardelijke liefde die we zelf zijn.  Onderweg naar de 4e en 5e Dimensie van bewustzijn van onvoorwaardelijke Liefde die Jezus Christus en Maria ook kenden en naar de wereld brachten met al hun wijsheid.

 

Hartsbewustzijn en Autentieke kracht verinnerlijken

In contact komen met je eigen ziel kun je leren door middel van interne communicatie. Je ziel of je wezen is iets anders dan je gedachtegangen, je mind of het ego. Net als het ego heeft je ziel een stem die met jou wil communiceren. Je ziel heeft een ander soort wijsheid dan je mind. Deze wijsheid is gebaseerd op eerdere lessen die je hebt opgedaan uit voorgaande levens. Je hebt jonge en je hebt oude zielen. Daar zit wel een verschil in. In deze training leer je jezelf openstellen voor de stem van je ziel. Je leert deze stem eerst door simpele technieken te herkennen, zodat je onderscheid leert maken tussen je mind en de stem van je ziel.

Je mind werkt veel sneller en is zo geconditioneerd. De stem van je ziel werkt trager; er komt meer gevoel bij kijken, je krijgt lichamelijke sensaties en als je goed getraind bent, kun je ook beter naar de stem van je ziel luisteren, want deze hoor je dan namelijk als eerste. Wat heel belangrijk kan zijn, want je ziel kan jou richting geven welk pad je moet gaan lopen. Waar je eigen pad ligt en hoe je dit leert herkennen. Je leert voelen wat wel of niet resoneert en dit wordt dan steeds sterker. Het is een zeer betrouwbare bron die je altijd bij je draagt.

Velen onder ons zijn deze informatie vergeten, tot we het weer herinneren en dan kun je niet meer anders dan dit verder te ontwikkelen, omdat het zo fijn voelt. Omdat jij dit bent.
Ik werk veel met oefeningen, visualisaties en meditaties vanuit de ziel, zodat je steeds meer jouw eigen trilling leert herkennen. Als je verbonden bent met je ziel komt inspiratie je vanzelf toe. Het is alsof je vanuit je kruinchakra je kanaal open kan stellen waardoor je leert afstemmen op de informatie van het collectieve veld, het universum ook wel genoemd. Dit leer je door jezelf leeg te maken, dan ontstaat er ruimte voor deze ontwikkeling. Het is heel bijzonder hoe mooi je leven dan door dit ontwikkelingsproces kan veranderen.

 

Hierdoor word jij je authentieke zelf! Intentie, de drijfkracht van het universum

Wat is er nodig om onze ware hartverlangens te manifesteren en volgens het doel van onze ziel te leven? Via intenties geven we richting aan onze aandacht die we kunnen richten op onze gedachten, gevoelens, handelingen en vormen die betrekking hebben op onze ideeën. Deze komen voort uit onze bron van inspiratie, wensen, dromen en verlangens die we willen manifesteren. Wanneer we dit leren te creëren is de concentratie van onze aandacht hoog, waardoor de kracht van onze intentie groeit en sterker wordt en dit uiteindelijk in een vorm gegoten wordt. Je leert welke houding hierbij werkt, hoeveel en welke aandacht en hoeveel tijd en inspanning dit vereist.

Vergelijk het met een alchemist. Het duurt even voordat jij voor jezelf de juiste formule hebt gevonden. Jij hebt jouw eigen unieke formule die alleen werkt voor jou. Dit vraagt geduld in je proces- en uithoudingsvermogen. Het resultaat zal in de loop der tijd vanzelf zichtbaar voor je worden als je door krijgt op welke tekens van het leven je kunt gaan letten. Er vindt dan synchroniciteit plaats.
Je kunt leren hier voortdurend op aangesloten te blijven als je weet hoe je dit moet doen. Dat leer je natuurlijk niet in één workshop of training, maar je leert het wel te begrijpen en deze training zorgt er wel voor dat dit proces bij jou op gang wordt gebracht, waardoor jij je verder kunt gaan ontwikkelen tot jouw ware natuur. Jouw ware zelf. Dan wordt dit voor jou een krachtige magneet die meer situaties zal blijven aantrekken waardoor je een toename van vreugde en positieve situaties zult ervaren.

Wij zijn er niet in getraind om op deze manier onze geesteskracht te gebruiken om onze aandacht en focus te kunnen richten. In plaats daarvan werden de meesten van ons van kinds af aan geleerd om onze mind en concentratie te gebruiken om feiten uit boeken van buiten te leren, de regels te volgen, zoals iedereen te zijn, meegaand te zijn, te luisteren en de overheid te gehoorzamen. Hierdoor zijn we ons eigen kompas kwijtgeraakt. Wees niet getreurd, dit is ook wel weer terug te vinden.

Intuïtie als innerlijke krachtbron

Jij gaat werken met je energielichaam, hoe je de energie van de ander buiten jezelf plaatst. Je leert deze te verzwaren en te verlichten. Te vergroten en te verkleinen. In te vullen en te legen. Je gevoel of emotie erin te zetten of neutraal en open te zijn. Je leert je af te sluiten waardoor er een filter ontstaat waardoor er weinig energie van anderen binnen komt, maar waarbij je nog genoeg kunt voelen naar buiten toe. Waardoor je open kunt blijven staan voor contact en verbinding.

Jouw pijnlichaam en jouw emoties die getriggerd worden door informatie van buitenaf, kunnen jou zelf verzwaren in je energie. Het is belangrijk dat je dit leert afvoeren zodat je telkens weer neutraal wordt, ook als je dit van anderen oppikt. Als je emoties en energieën oppikt omdat je Hoog sensitief bent (HSP). Hierdoor krijgt je intuïtie veel meer kans zich goed te ontwikkelen en je hoort beter de interne stem van je gevoelens, bijvoorbeeld je onderbuikgevoel.

 

je kunt hier van alles over leren; hoe het ontstaat, hoe je het herkent, wat je ermee kunt doen, hoe je dingen kunt voorkomen. Hierdoor wordt jouw innerlijke krachtbron enorm gesterkt en leer je hierop vertrouwen waardoor je het onderscheid veel beter leert maken tussen jouw gevoelens en wat je oppikt van de ander. Maar ook hoe je hier in je werk en dagelijkse leven mee kunt leren spelen, hoe het werkt. Weinig mensen zijn goed getraind om de kracht van onze geest en aandacht vrijelijk op een creatieve manier te gebruiken wat een enorm positief effect heeft op je energielichaam, op je uitstraling. Op je charisma. Dit alles kun je gewoon leren.

Bewustzijn

De meesten onder ons zijn zich er niet van bewust dat we doorlopend ons eigen leven creëren. Elke minuut van de dag en elke dag doen we dat onbewust. Meestal op een minder positieve manier dan we zouden willen… Onze aandacht werkt altijd en is namelijk altijd op IETS gericht. Waar onze aandacht bewust en ook onbewust naar toe gaat, daar gaat ook onze energie naar toe. En dat trekt als een magneet gebeurtenissen en situaties in je leven aan. We kunnen dus een onbewuste intentie creëren of we kunnen een bewuste intentie creëren. En dat maakt al een wereld van verschil!