/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » New Journey » Phoenix Myth

Phoenix Myth

VuurVogel van de zon                   Egyptische mythe over de Phoeniks            

FeniksEr is een vogel die geen eieren legt en geen jongen krijgt. Hij was er al toen de wereld begon en nu leeft hij nog, in een verborgen woestenij, ver hiervandaan. Het is de Phoenix, de vuurvogel.
Indyana Phoenix Roos.

Op een dag, in de begintijd van de wereld, keek de zon omlaag en zag een grote vogel met de meest prachtige, blinkende veren. Ze waren rood, goud, purper - helder van kleur en oogverblindend als de zon zelf. Toen riep de zon: "Prachtige Phoenix, jij zult mijn vogel zijn en eeuwig leven!"

Eeuwig leven! De Phoenix was heel erg blij toen hij dit hoorde en hij hief zijn kop op en zong: "Zon, o, schitterende zon, ik zal mijn liederen zingen voor jou alleen!"

Maar de Phoenix was niet lang gelukkig. Arme vogel. Zijn veren waren veel te mooi. Mannen, vrouwen en kinderen joegen hem altijd op en probeerden hem te vangen. Ze wilden een paar van die mooie, blinkende veren voor zichzelf hebben.

"Hier kan ik niet blijven," dacht de Phoenix. En hij vloog weg naar het oosten, waar de zon in de morgen opkomt.

De Phoenix vloog en vloog, tot hij bij een verre, verborgen woestenij kwam waar geen mensen waren. En daar leefde hij in vrede, vrij rondvliegend en zijn loflied zingend op de zon boven hem.

Bijna vijfhonderd jaren gingen voorbij. De Phoenix leefde nog, maar hij was oud geworden. Hij was vaak moe en hij had veel van zijn kracht verloren. Hij kon niet meer zo hoog door de lucht scheren, en ook niet meer zo ver en zo snel vliegen als toen hij jong was.

"Zo wil ik niet blijven leven," dacht de Phoenix. "Ik wil jong en sterk zijn."

En de Phoenix hief zijn kop op en zong: "Zon, o, schitterende zon, maak mij weer sterk en jong!" Maar de zon antwoordde niet. Dag na dag zong de Phoenix zijn lied. Maar toen de zon nog steeds geen antwoord gaf, besloot de Phoenix terug te gaan naar de plaats waar hij in het begin gewoond had, en het nog één keer aan de zon te vragen.

Hij vloog over de woestenij, en over heuvels, groene valleien en hoge bergen. Het was een lange reis, en omdat de Phoenix oud en zwak was, moest hij onderweg dikwijls rusten.

Nu heeft de Phoenix een fijn reukorgaan en hij is vooral dol op kruiden en specerijen. Dus elke keer als hij op de grond kwam verzamelde hij stukjes kaneelboombast en allerlei soorten welriekende bladeren. Sommige daarvan stak hij tussen zijn veren en de rest droeg hij mee in zijn klauwen.

Toen de vogel tenslotte aankwam bij de plaats waar hij vroeger gewoond had, ging hij zitten in een hoge palmboom die hoog op een berghelling groeide. En helemaal boven in de boom bouwde de Phoenix een nest met kaneelboombast en bekleedde het met geurige bladeren. Toen vloog de Phoenix weg en verzamelde wat van die scherpruikende hars die mirre genoemd wordt en die hij uit een boom vlakbij had zien sijpelen. Daarvan maakte hij een ei en droeg het naar zijn nest.

Nu was alles gereed. De Phoenix ging op zijn nest zitten, hief zijn kop op en zong: "Zon, o, schitterende zon, maak mij weer sterk en jong!"

Deze keer hoorde de zon het lied. Snel verjoeg hij de wolken van de hemel, hield de winden stil en scheen met al zijn kracht op de berghelling.

De dieren, de slangen, de hagedissen en alle andere vogels verstopten zich in grotten en holen, in de schaduw van stenen en bomen voor de felle stralen van de zon. Alleen de Phoenix zat op zijn nest en liet de zonnestralen neerkomen op zijn prachtige blinkende veren.

Plotseling was er een lichtflits, vlammen sloegen op uit het nest en de Phoenix veranderde in een laaiende vuurbol.

Na een poosje doofden de vlammen uit. De boom was niet verbrand en het nest ook niet. Maar de Phoenix was verdwenen en in het nest lag een hoopje zilvergrijze as.

De as begon te beven en kwam langzaam omhoog... en van onder de as rees een jonge Phoenix op. Hij was klein en zag er wat verfomfaaid uit. Maar hij strekte zijn nek en zijn vleugels en sloeg ze uit. Hij werd zienderogen groter, tot hij net zo groot was als de oude Phoenix. Hij keek om zich heen en vond het ei van mirre, holde het uit, stopte de as erin en sloot het ei weer. En toen hief de Phoenix zijn kop op en zong: "Zon, o, schitterende zon, alleen voor jou zal ik mijn lied zingen! Voor altijd en altijd!"

Toen het lied uit was begon de wind te waaien, de wolken kwamen weer opzetten aan de hemel en de andere levende schepsels kropen weer uit hun schuilplaatsen.

Toen steeg de Phoenix op met het ei in zijn klauwen en vloog weg. Tegelijkertijd verhief zich een zwerm vogels in alle soorten en maten en vloog achter de Phoenix aan, en allemaal zongen ze: "Jij bent de grootste onder de vogels! Jij bent onze koning!"

En de vogels vlogen met de Phoenix mee naar de Zonnetempel die de Egyptenaren hadden gebouwd in Heliopolis, de stad van de zon. Toen legde de Phoenix het ei met de as erin op het altaar van de zon.

"Nu," zei de Phoenix, "nu moet ik alleen verder vliegen." En nagekeken door de andere vogels vloog hij weg naar de verre woestijn.

Daar woont de Phoenix nog altijd. Maar elke vijfhonderd jaar, als hij zich zwak en oud begint te voelen, vliegt hij naar het westen naar dezelfde berg. Daar bouwt hij boven in een palmboom een welriekend nest en daar wordt hij tot as verbrand. Maar iedere keer verrijst de Phoenix uit de as, versterkt, vernieuwd en verjongd.

*   *   *

 

Vuur Vogel van de zon
 
Samenvatting
 
Een Egyptische mythe over de vogel Feniks (Phoenix). De zon ziet de prachtige Phoenix en zegt dat hij altijd de vogel van de zon zal zijn en het eeuwige leven krijgt. Maar na vijfhonderd jaar voelt de Phoenix zich oud en vraagt aan de zon om hem weer jong te maken. De Phoenix verbrandt en het enige wat achter blijft is een hoopje zilvergrijze as. Een jonge Phoenix komt onder de as vandaan. Iedere vijfhonderd jaar vliegt de vogel van het oosten naar het westen om jong te worden. Lees het verhaal

 

Toelichting
De Phoenix is de Griekse naam voor de mythische Egyptische vogel Bennu. Beide namen betekenen palmboom. Hij is de enige vogel van zijn soort en een symbool van de zon. Hij leeft ten oosten van Egypte, in Arabië of India. Schrijvers zijn het er niet over eens hoe lang de Phoenix leeft, maar de meest algemene mening is vijfhonderd jaar.

Uit: http://www.beleven.org/verhaal/vogel_van_de_zon. Zie ook De vogel Feniks van Hans Christian Andersen, het Chinese sprookje De Feniksberg en het Joodse verhaal De vogel Milcham.

Paas verhaal

Openbaring van Jezus naar aanleiding van Pasen
Jezus:

“Lieve mensen op Aarde, de tijd van Pasen is weer gekomen en dat is een mooie gelegenheid om in de diepten van jullie hart te duiken teneinde te luisteren wat jullie hart een ieder te vertellen heeft. Pasen is een periode waarin dood en wedergeboorte centraal staan. Het vormt het einde van een oude cyclus en het begin van een nieuwe cyclus; een mooi moment voor het opmaken van een balans. Sterven en geboren worden zijn twee aspecten van hetzelfde proces. Doodgaan in de Aardse wereld betekent opnieuw geboren worden in de niet-materiële wereld en andersom. Jullie kunnen het vergelijken met jullie traditie om elke twaalf maanden jullie verjaardag te vieren. Dan vieren jullie het moment dat jullie geïncarneerd zijn op Aarde, dat jullie geboren werden. Op dat voor iedereen gedenkwaardige moment hebben jullie de niet-materiële dimensie verwisseld voor de Aardse dimensie."

"Met Pasen zo’n tweeduizend jaar geleden ben ik na het verlaten van mijn Aardse lichaam teruggekeerd naar de niet-materiële dimensie. Ik heb mijn Aardse lichaam, dat daarna in korte tijd met de Aarde versmolten is, verlaten en ben na mijn dood aan mijn naasten verschenen in een vanuit de hogere sferen geprojecteerd lichtlichaam. Mijn opstanding, zoals jullie dat noemen, was geen opstanding uit de dood in mijn oude lichaam, maar een verschijnen in een energetisch lichaam zoals dat alleen hoogontwikkelde meesters in de Aardse dimensie kunnen manifesteren."

Vrede sluiten met jezelf

"Pasen is voor jullie een betekenisvol feest om te vieren. Jullie ondergaan dit ritueel jaarlijks waardoor jullie ook het proces van dood en wedergeboorte op bewustzijnsniveau opnieuw doormaken. Jullie innerlijk proces omtrent dood en wedergeboorte, het bewustworden dat ze in feite één zijn, is gerelateerd aan het stijgen in bewustzijn van dualiteit naar eenheid. Pasen is dan ook bij uitstek de tijd om vrede te sluiten met aspecten van jezelf waar je de afgelopen periode mee in strijd bent geweest, persoonskenmerken waar je mee hebt geworsteld. Het is het moment om naar die kanten van jezelf die je hebt afgekeurd te kijken, te luisteren en ze te integreren in je hart. Door hun boodschap, hun betekenis in je hart te ontvangen, hoef je geen strijd meer te voeren met deze delen van jezelf die je lange tijd hebt afgewezen, ze mogen één zijn met rest van jezelf. Doodgaan is in dit opzicht het transformeren van de persoon die in dualiteit leefde en overgaat naar een bewustzijnstoestand waarin deze persoon vanuit eenheid in denken en doen door het Aardse leven gaat."

Van innerlijke strijd naar innerlijke vrede

"Deze overgang van dualiteit naar eenheid is een persoonlijke weg van innerlijke ‘strijd’ naar innerlijke vrede. Hetzelfde principe kunnen mensen toepassen in relatie met anderen. Je kunt je bewust worden van de mensen met wie je een conflict hebt en je kunt gaan voelen waar je je bij deze mensen aan ergert en waarin ze zo een spiegel voor je vormen. Je kunt je realiseren dat het ergeren iets van jou is en bij jou ligt en niet een item van die andere mensen is. Vervolgens kun je de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen afkeuring. Wat je in de ander afkeurt kun je zien en behandelen als een deel van jezelf. Naar dit deel kun je ook vanuit je hart luisteren en voelen wat dit aspect van jezelf je te vertellen heeft. Je mag dit deel van jezelf een plaats geven in je hart en één laten worden met de rest van jezelf. Op die manier kun je ook vrede sluiten met de mensen met wie je een conflict hebt gehad. Je kunt eenheid met ze voelen. Om dit proces te ondersteunen kun je ook gebed gebruiken en kun je voor jezelf, voor de ander en voor de wereld bidden als je je daartoe van harte geroepen voelt. Op die manier kun je het ritueel van Pasen elke keer opnieuw beleven. Met Pasen kunnen jullie als het ware met mij mee sterven en die stukken van jezelf waar je niet trots op bent volledig accepteren en opnemen in de oneindige onvoorwaardelijke liefde van je hart. Dan sterft als het ware een stuk van de oude persoonlijkheid."

Zonde bestaat niet

"Zoals jullie in Deel I en Deel II van de ‘De Goddelijkheid van de mens - Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria' (van Gabriëlle en Reint Gaastra Levin) hebben kunnen lezen, ben ik niet voor jullie zonden gestorven. In Deel I heb ik uitgelegd dat zonde niet bestaat en dat het idee van zonde meer een uitdrukking is van het je afzonderen van je Goddelijke essentie, het niet bewust in contact zijn met de onvoorwaardelijke liefde, de Christus in je hart. Wat jullie mensen zonde hebben genoemd is een bewustzijnstoestand van dualiteit, van het in strijd zijn tussen de gewenste en ongewenste aspecten van jezelf, van anderen en van het leven en dat jullie goed en kwaad hebben genoemd. Deze strijd geeft een onplezierig gevoel in je hart en belemmert je Goddelijke essentie om zich op Aarde te manifesteren.

Jullie Goddelijke essentie, de onvoorwaardelijke liefde van je hart, is van een hogere trilling, een hoger bewustzijn. Het is een expressie van eenheidsbewustzijn en uit zich in mededogen.
Boven goed en kwaad uitstijgend
Mededogen is de liefdeskracht die het Goddelijke ziet en ervaart in alles wat bestaat, ongeacht of het past in jullie beeld van goed en kwaad. Het is een bewustzijnsdimensie boven goed en kwaad. Het is het bewustzijn waar ik voor stond toen ik gekruisigd werd. Ik ben gekruisigd om een energie van mededogen en onvoorwaardelijke liefde in de wereld neer te zetten en om aan jullie te laten zien dat het mogelijk is om het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in jullie hart te doen ontwaken. En uiteraard ook om me er zelf volledig aan over te kunnen geven. Voor die mogelijkheid die jullie mij tweeduizend jaar geleden hebben geboden ben ik jullie dankbaar.
Het is nu aan jullie om de mogelijkheid die ik jullie heb geboden om boven goed en kwaad naar eenheid te stijgen en mededogen in je hart te ontwikkelen te benutten en in je hart en in al je cellen door te laten dringen. Zodat jullie allemaal kunnen zeggen: ‘Het Christusbewustzijn, de geaarde onvoorwaardelijke liefde, in mijn hart is wakker’!”
                                   
Dirk: ''Ik gun Indy van harte haar reis.
Dirk: Want in elk van ons zit een goddelijke vonk, laat die vonk op jouw pad het licht zijn, laat die vonk op jouw pad het licht zijn. -''Thnkx. Nou dan vergis je je misschien .. ik INDY BEN al HET LICHT! IK heb niet alleen de godsvonk van binnenin ik BEN al GODDELIJK... net als ieder. (Tegelijkertijd ben ik ook gewoon 'een mens van vlees en bloed': https://www.youtube.com/watch?v=s4JQN_oMD5c zie het 'Lied van Petrus') BTW: <3 De Journey (die ik al jaren ga) gaat om je hart verder te openen <3 en dat is goed voor iedereen (dus ook voor jou).... dus het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit of ik de PelgrimsTocht van Santiago de Compostella kan gaan doen of niet met G & R via Portugal en Spanje komende week (eea gaat vermoedelijk niet door omdat mensen in Eindhoven nog steeds niet respectvol genoeg kunnen omgaan met de honden van Indy en ze dus geen opvang hebben en Indy na jaren niet weggekund te hebben nu dus simpelweg alweer niet weg kan uit Eindhoven) want je kunt die tocht toch altijd en overal maken.. en dat doe ik al! Licht  & Liefde  Indy''

Licht & Liefde

 Indy zingt:

  ''Jij viel zoals licht

In mijn leven naar binnen
De zon door de ramen
Aan het begin van de dag
Je zei het wordt tijd
om opnieuw te beginnen
We leven alleen nog
Recht uit het hart


https://www.youtube.com/watch?v=wHnxvCyOckY 
Jij was altijd verwonderd
Met open armen
Jij liet mij zien
Dat samen bestaat
Jij hebt je dromen
Nooit verraden
Jij hebt de wereld
De liefde verklaard

De hemel brak open
De ruimte werd groter
Ik voelde me vrij
En ik wist niet waarom
Jij hebt de liefde
Nooit verloren
Maar jij vloog te hoog
Te dichtbij de zon

En nu kijk ik om
De sporen vervagen
Maar onzichtbare armen
Houden mij nog vast
Het wordt tijd om jou
Los te laten
Sluit je ogen en
Slaap zacht

Ik heb niemand gekend
Die mij zo heeft ontwapend
Ik heb niemand gekend
Die mij zo heeft verwond
Ik heb mezelf
In jou achtergelaten
Maar het was goed
Dat jij bestond

Ik heb niemand gekend
Die mij zo heeft ontwapend
Ik heb niemand gekend
Die mij zo heeft verwond
Ik heb mezelf
In jou achtergelaten
Maar het was goed
Dat jij bestond’’

Indy Maria heeft haar dromen nooit verraden.. ze blijft altijd ontwapenend en uiterst liefdevol no matter what!

Dag mooie ziel,

Fijne Pasen! Heb jij ook de film the Passion of Christ gezien? Ik vind het altijd weer indrukwekkend om te zien.
Voor nu en het aankomend paasweekend heb ik voor jullie een mooie boodschappen van o.a. de Aartsengel Michaël:
"Je werkt heel nauw met deze machtige aartsengel samen, die je in deze situatie zal beschermen en begeleiden."
Je hebt deze kaart gekregen als bevestiging van wat je als wist of vermoedde: Aartsengel Michaël is op dit moment bij je. Aartsengelen zijn grootmoedige en machtige engelen die niet aan een bepaalde religie zijn verbonden en die belangstellend de beschermengelen en de bewoners van de aarde volgen. Michaël, wiens naam betekent ‘Hij die is als God’ is de engel die de gevolgen van angst verwijdert, jou en je dierbare naasten beschermt en zijn moed en wilskracht verleent voor het geval je wordt geïntimideerd. Als je zou overwegen om dingen in je leven te veranderen, zoals je baan opzeggen of je relatie uitmaken, vraag dan Michaël om begeleiding en hulp om dit zonder angst uit te voeren. Michaël kan je ook behulpzaam zijn om je levensdoel te vinden en hij kan je vertellen welke volgende stappen je moet nemen op je spirituele pad of in je carrière.
Om je moed en vertrouwen te verhogen zeg je in alle oprechtheid:
"Aartsengel Michaël, ik roep je nu aan. Leen mij alsjeblieft je zwaard en vredesschild en sta mij toe om steun te zoeken bij jouw kracht en moed. Help mij om te weten en te voelen dat ik veilig ben en emotioneel, lichamelijk, financieel, energetisch en spiritueel beschermd. Dankjewel."

Gebed voor de reis:

''Vader, wilt u met mij meegaan
op mijn Pelgrimstocht?
Geef mij elke dag nieuwe kracht
voor het deel dat ik moet afleggen.
Verander het dorre dal in een oase.
Laat uw zegen op mij regenen.
Laat mij voortgaan in uw kracht
zodat ik nooit uitgeput zal raken.
Totdat ik veilig bij U zal aankomen.''

Gaat Indy mee op reis met de 'Voorjaars Pelgrimage' naar Santiago de Compostella van 26 april t/m 4 mei? Net als Maria Magdalena naar het graf van Jakobus wandelen.

''Wat is de spirituele achtergrond van de camino?

Het lopen naar Santiago is in wezen een spirituele inwijdingsweg naar het verder openen van ons hart en staat symbool voor onze weg naar het dieper ontwaken van onze Goddelijkheid, de weg naar onze Goddelijke Bron. Het lopen staat voor de moeite en toewijding die we daar in dit leven voor over hebben.

Wandelen was overigens een gebruikelijke manier waarop Jezus en Maria Magdalena hun spirituele processen verwerkten. Omdat de resten van zijn lichaam naar het gebied rond het huidige Santiago verplaatst zijn en ter Aarde besteld zijn kon Jakobus ‘de meerdere’ (San Tiago) zijn taak als apostel tot op de dag van vandaag blijven vervullen. Door het lopen van de camino intensiveren we onze relatie met Moeder Aarde.''
Met Gabriela en Reint naar Santiago de Compostella.

''Maria Magdalena over het waarom van het reizen naar ‘Santiago de Compostella’

Maria Magdalena: “De periodes na de kruisiging van Jezus en mijn reis naar Aquitanië zijn turbulent geweest voor onze gemeenschap. Onze vrienden zijn, ieder op zijn of haar eigen manier, het ‘veld’ ingegaan om de weg van de Christus te verkondigen en te promoten. Dat brengt vaak een confrontatie met zich mee. Sommigen mensen omarmen deze weg alsof ze er al jarenlang op hebben zitten te wachten. Anderen voelen zich erdoor bedreigd in hun positie en belangen of worden bang om contact met hun hart te maken.
Na het uit elkaar gaan van onze gemeenschap ben ik een fase begonnen waarin mijn energieveld steeds breder is geworden. Ik voel me nu verbonden met onze oude vrienden in hun apostelschap, met de Aarde en de mensheid en met mijn geliefde Jezus. Jezus en ik zijn één. Hij houdt na zijn dood contact met mij vanuit de spirituele dimensie. Met zijn lichtlichaam kan hij zich altijd op Aarde manifesteren. Soms maken we samen reizen en hebben tijd om beide dimensies te verbinden door ons met elkaar te versmelten.
San Tiago
Tijdens zijn laatste bezoek is Jezus samen met zijn neef Jakobus bij mij in hun lichtlichaam langsgekomen. Ik was verbaasd om Jakobus in zijn spirituele vorm te ontmoeten. Ik vernam dat hij niet meer geïncarneerd was. Hij heeft is onlangs als martelaar gedood in Jeruzalem. Nu doet hij ons een bijzonder verzoek. Het is zijn diepste wens om zijn spirituele werk te kunnen blijven doen met een fysiek anker nabij de Atlantische kust om een opening te scheppen die de basis kan vormen voor pelgrims uit de hele wereld die zich met de Christus willen verbinden. Hij wil een poort creëren voor de mensheid om hun hart te openen en hun Goddelijkheid bewust te doen ontwaken. Op die manier kan hij zijn apostelschap voortzetten vanuit de spirituele dimensie.
Om dat te bereiken vraagt hij ons om een plek in te wijden ten zuidwesten van Aquitanië waar zijn lichamelijk overschot mag worden begraven. Wij voelen ons diep met zijn ziel verbonden. Het ontroert ons dat hij zo toegewijd is aan het Christusbewustzijn om dit verzoek bij ons in te doen. Wij mediteren samen hierover. De Afgezanten voor de Goddelijkheid van de mens, de spirituele bewakers van de mensheid en de Aardse ontwikkelingen, zijn ook hierbij aanwezig. Zij willigen zijn verzoek in en geven toestemming om zijn energetische poort te openen. Dit zal op een plek gebeuren die jullie nu als ‘Santiago de Compostella’ kennen. Ik, Maria Magdalena, zal te zijner tijd aanwezig zijn bij de teraardebestelling van de fysieke overblijfselen en van Jakobus en Jezus zal present zijn in de vorm van zijn lichtlichaam. Dan zal ook de poort worden geopend.
Alle wegen die naar Santiago leiden dragen deze speciale opening die de poort van de ‘Heilige Jakobus’ mogelijk maakt. Als je over deze wegen loopt, verklaar je de liefde aan Moeder Aarde en aan je incarnatie als mens. Elke stap bevestigt je toewijding aan het omarmen van je Goddelijkheid als mens. Je spirituele en je Aardse bestaan komen tot eenheid in de liefde voor jezelf. Wij zegenen jullie en lopen met je mee op deze bijzondere pelgrimstocht! Mag je hart je leiden tot het omarmen van de Goddelijke mens die je zelf bent! Hier zegenen we je voor! In liefde en eenheid, Maria Magdalena, samen met Jezus.”

 

Maria Magdalena

Gaat het Indy allemaal lukken om voor het eerst in jaren op reis te kunnen? To be continued.

Licht & Liefde Indyana Roos

Zie ook http://indykern.jouwweb.nl/indy-kern/wie/persoonlijk  & http://indykern.jouwweb.nl/new-journey 

Licht & Liefde & BasisKracht

Indyana Roos

Ik wens je een fijne dag en voor straks een heel fijn paasweekend.
 Licht & Liefde

nog wat toepasselijke Paas Songs Indy sings:

 JUDAS KUS https://www.youtube.com/watch?v=yXEY1-3nfN4
 'All crucifixions It wasnt easy but it was worth it' https://www.youtube.com/watch?v=Rgg7Ju8cfzs
 iNDY ZINGT: 'SHAME SHAME on YOU' https://www.youtube.com/watch?v=YEzQV75LDL0 &
 'Zij is niet van deze wereld' https://www.youtube.com/watch?v=ZkXd1DAbOuA &
 'Lied van de moeder wiens kind is overleden' https://www.youtube.com/watch?v=F-zzX5vi8xI


Dag mooie ziel,

FB post 14 april 2017: ''

Heb jij ook de film the Passion of Christ gezien? Ik vind het altijd weer indrukwekkend om te zien.
Voor nu en het aankomend paasweekend heb ik voor jullie een mooie boodschappen van o.a. de Aartsengel Michaël


"Je werkt heel nauw met deze machtige aartsengel samen, die je in deze situatie zal beschermen en begeleiden."


Je hebt deze kaart gekregen als bevestiging van wat je als wist of vermoedde: Aartsengel Michaël is op dit moment bij je. Aartsengelen zijn grootmoedige en machtige engelen die niet aan een bepaalde religie zijn verbonden en die belangstellend de beschermengelen en de bewoners van de aarde volgen. Michaël, wiens naam betekent ‘Hij die is als God’ is de engel die de gevolgen van angst verwijdert, jou en je dierbare naasten beschermt en zijn moed en wilskracht verleent voor het geval je wordt geïntimideerd. Als je zou overwegen om dingen in je leven te veranderen, zoals je baan opzeggen of je relatie uitmaken, vraag dan Michaël om begeleiding en hulp om dit zonder angst uit te voeren. Michaël kan je ook behulpzaam zijn om je levensdoel te vinden en hij kan je vertellen welke volgende stappen je moet nemen op je spirituele pad of in je carrière.
Om je moed en vertrouwen te verhogen zeg je in alle oprechtheid:


"Aartsengel Michaël, ik roep je nu aan. Leen mij alsjeblieft je zwaard en vredesschild en sta mij toe om steun te zoeken bij jouw kracht en moed. Help mij om te weten en te voelen dat ik veilig ben en emotioneel, lichamelijk, financieel, energetisch en spiritueel beschermd. Dankjewel."

Gebed voor de reis:

''Vader, wilt u met mij meegaan
op mijn Pelgrimstocht?
Geef mij elke dag nieuwe kracht
voor het deel dat ik moet afleggen.
Verander het dorre dal in een oase.
Laat uw zegen op mij regenen.
Laat mij voortgaan in uw kracht
zodat ik nooit uitgeput zal raken.
Totdat ik veilig bij U zal aankomen.''

Gaat Indy mee op reis met de 'Voorjaars Pelgrimage' naar Santiago de Compostella van 26 april t/m 4 mei? Net als Maria Magdalena naar het graf van Jakobus wandelen.

''Wat is de spirituele achtergrond van de camino?

Het lopen naar Santiago is in wezen een spirituele inwijdingsweg naar het verder openen van ons hart en staat symbool voor onze weg naar het dieper ontwaken van onze Goddelijkheid, de weg naar onze Goddelijke Bron. Het lopen staat voor de moeite en toewijding die we daar in dit leven voor over hebben.

Wandelen was overigens een gebruikelijke manier waarop Jezus en Maria Magdalena hun spirituele processen verwerkten. Omdat de resten van zijn lichaam naar het gebied rond het huidige Santiago verplaatst zijn en ter Aarde besteld zijn kon Jakobus ‘de meerdere’ (San Tiago) zijn taak als apostel tot op de dag van vandaag blijven vervullen. Door het lopen van de camino intensiveren we onze relatie met Moeder Aarde.''
 Met G. en R. naar Santiago de Compostella.

''Maria Magdalena over het waarom van het reizen naar ‘Santiago de Compostella’

Maria Magdalena: “De periodes na de kruisiging van Jezus en mijn reis naar Aquitanië zijn turbulent geweest voor onze gemeenschap. Onze vrienden zijn, ieder op zijn of haar eigen manier, het ‘veld’ ingegaan om de weg van de Christus te verkondigen en te promoten. Dat brengt vaak een confrontatie met zich mee. Sommigen mensen omarmen deze weg alsof ze er al jarenlang op hebben zitten te wachten. Anderen voelen zich erdoor bedreigd in hun positie en belangen of worden bang om contact met hun hart te maken.

Na het uit elkaar gaan van onze gemeenschap ben ik een fase begonnen waarin mijn energieveld steeds breder is geworden. Ik voel me nu verbonden met onze oude vrienden in hun apostelschap, met de Aarde en de mensheid en met mijn geliefde Jezus. Jezus en ik zijn één. Hij houdt na zijn dood contact met mij vanuit de spirituele dimensie. Met zijn lichtlichaam kan hij zich altijd op Aarde manifesteren. Soms maken we samen reizen en hebben tijd om beide dimensies te verbinden door ons met elkaar te versmelten.

 

San Tiago

Tijdens zijn laatste bezoek is Jezus samen met zijn neef Jakobus bij mij in hun lichtlichaam langsgekomen. Ik was verbaasd om Jakobus in zijn spirituele vorm te ontmoeten. Ik vernam dat hij niet meer geïncarneerd was. Hij heeft is onlangs als martelaar gedood in Jeruzalem. Nu doet hij ons een bijzonder verzoek. Het is zijn diepste wens om zijn spirituele werk te kunnen blijven doen met een fysiek anker nabij de Atlantische kust om een opening te scheppen die de basis kan vormen voor pelgrims uit de hele wereld die zich met de Christus willen verbinden. Hij wil een poort creëren voor de mensheid om hun hart te openen en hun Goddelijkheid bewust te doen ontwaken. Op die manier kan hij zijn apostelschap voortzetten vanuit de spirituele dimensie.

Om dat te bereiken vraagt hij ons om een plek in te wijden ten zuidwesten van Aquitanië waar zijn lichamelijk overschot mag worden begraven. Wij voelen ons diep met zijn ziel verbonden. Het ontroert ons dat hij zo toegewijd is aan het Christusbewustzijn om dit verzoek bij ons in te doen. Wij mediteren samen hierover. De Afgezanten voor de Goddelijkheid van de mens, de spirituele bewakers van de mensheid en de Aardse ontwikkelingen, zijn ook hierbij aanwezig. Zij willigen zijn verzoek in en geven toestemming om zijn energetische poort te openen. Dit zal op een plek gebeuren die jullie nu als ‘Santiago de Compostella’ kennen. Ik, Maria Magdalena, zal te zijner tijd aanwezig zijn bij de teraardebestelling van de fysieke overblijfselen en van Jakobus en Jezus zal present zijn in de vorm van zijn lichtlichaam. Dan zal ook de poort worden geopend.

Alle wegen die naar Santiago leiden dragen deze speciale opening die de poort van de ‘Heilige Jakobus’ mogelijk maakt. Als je over deze wegen loopt, verklaar je de liefde aan Moeder Aarde en aan je incarnatie als mens. Elke stap bevestigt je toewijding aan het omarmen van je Goddelijkheid als mens. Je spirituele en je Aardse bestaan komen tot eenheid in de liefde voor jezelf. Wij zegenen jullie en lopen met je mee op deze bijzondere pelgrimstocht! Mag je hart je leiden tot het omarmen van de Goddelijke mens die je zelf bent! Hier zegenen we je voor! In liefde en eenheid, Maria Magdalena, samen met Jezus.”

 

Maria Magdalena

Gaat het Indy allemaal lukken om voor het eerst in jaren op reis te kunnen? To be continued.
 Licht & Liefde van Indyana Roos

Zie ook http://indykern.jouwweb.nl/indy-kern/wie/persoonlijk &http://indykern.jouwweb.nl/new-journey

Licht & Liefde & BasisKracht

Indyana Roos

Ik wens je een fijne dag en voor straks een heel fijn paasweekend.

Licht & Liefde

nog wat toepasselijke Paas Songs Indy sings:

 JUDAS KUS https://www.youtube.com/watch?v=yXEY1-3nfN4
 'All crucifixions It wasnt easy but it was worth it'https://www.youtube.com/watch?v=Rgg7Ju8cfzs
 iNDY ZINGT: 'SHAME SHAME on YOU'https://www.youtube.com/watch?v=YEzQV75LDL0 &
 'Zij is niet van deze wereld' https://www.youtube.com/watch?v=ZkXd1DAbOuA &
 'Lied van de moeder wiens kind is overleden'https://www.youtube.com/watch?v=F-zzX5vi8xI
 Help me I'm reborn like a Phoenix Mastering the winds of CHANGE:https://www.youtube.com/watch?v=1PSTUfGbf0o
 have you ever seen a Phoenix. This is your lucky day: Myth of Indy Phoenix: https://www.youtube.com/watch?v=IZm-9yx0uLo

foto van Indyana Roos.
foto van Indyana Roos.
foto van Indyana Roos.
foto van Indyana Roos.