/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Maria

de Wijsheid van Maria Magdalena

Indy werkt veel met onderstaande kaarten: bv de 'Maria Magdalena kaarten'

De Wijsheid van Maria Magdalena

 

‘Elk atoom van mijn wezen wordt

Met liefde gevuld, met dezelfde kracht

Die de aarde en sterren doet bewegen

Ze verlicht, vult en vernieuwt

Voor eeuwig alles wat ze aanraakt

 

Voorbij het geraas van deze wereld

Ligt een kalm punt van vrede en stilte

 

Liefde is daar altijd aanwezig

Geduldig wachtend

Binnen in mij, in ons, in jou

 

Er is geen beter moment dan nu

Om erin te duiken en de liefde te vinden

Er contact mee te maken en haar te worden.

DiepZielduik in de Grootse Oceaan van de Liefde

in jeZelf!

 

Er is geen ander moment dan nu.

 

Beschouwing over Maria Magdalena

 

Ze stroomt door

het universele hart

zoals een machtige rivier

door de aarde stroomt

 

Ze stroomt door

onze harten, gedachten en dromen

 

 

Ze nodigt ons uit

in haar grote oceaan van liefde.

--

In mijn ogen is Magdalena niet alleen maar een Bijbelse figuur.

Ze is eerder een hedendaagse Godin die een heilige en eeuwenoude wijsheid in zich draagt. Ze is organisch en tactiel, en innig verbonden met onze mooie planeet. Magdalena leeft eeuwig door in vrouwen van vandaag. En ze zal ongetwijfeld een inspiratiebron blijven voor vrouwen van volgende generaties. Haar wijsheid gaat verder dan woorden, beelden en ideeën. Ze is een archetypische geest, zacht en teder, maar toch sterk en standvastig. Magdalena staat sterk in haar waarheid. Ze is de voorstelling van sterk zijn, van kracht en waardigheid. Ze helpt de status van vrouwen over de hele aarde te verheffen. Door haar kunnen zowel mannen als vrouwen zich bevrijden van de bekrompen geesten die de ware schoonheid, wijsheid en creatieve essentie van de vrouwelijke geest hebben tegengehouden om tot volle bloei te komen.

De energie van Maria Magdalena voelt totaal anders aan dan die van Moeder Maria. Ik zou Magdalena’s energie niet als moederlijk beschrijven. Ze lijkt donker en mysterieus, gedeeltelijk verborgen; zoals zilveren maanlicht tijdens een koude donkere nacht door de wolken schijnt. Ze blijft trots en trekt zich niets aan van wat anderen van haar denken of hoe ze haar willen benoemen.

Eeuwenlang zijn er vele mensen geweest die haar waarde naar beneden hebben proberen te halen door leugens, intimidatie en zelfs fysieke en emotionele mishandeling. Ondanks alles blijft de aanwezigheid en invloed van Maria Magdalena overeind. Magdalena betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. De volgende passage, geeft volgens mij mooi de essentie weer van wat Magdalena voor velen van ons betekent.

‘De bijbelse figuur van Magdalena stelt het archetypische, verwaarloosde  Vrouwelijke principe voor, dat aan de rand van onze dromen fladdert. Ze zweeft aan de deuren van het maanverlichte collectieve onderbewuste, en wacht op onze uitnodiging om binnen te komen. Magdalena is de dansende Donkere Godin van de tedere kracht en autoriteit. Zij draagt eindeloos medeleven en compassie met zich mee. Ze is de heler van de gekwetste vrouw. Ze heelt eenzame plaatsen in het hart, waar zorgen liggen die alle vrouwen met zich meedragen: verlaten en verraden worden. Ze houdt vrouwen de spiegel voor van hun ware aard. Waarin ze zichzelf in al hun schoonheid en kracht weerspiegeld zien. Zo kunnen ze heel worden.’  

-T. Salerno

 

--

Licht & Liefde

 

Indyana Maria Roos

 

Maria Magdalena:

 

''Ga heen en wees trouw aan jezelf

Durf anders te zijn, durf fouten te maken

 

Creëer want het is door creatie dat je bestaat

In een wereld vol dromen die uit uw hart ontspringen in eenheid

Liefde en haat, verwondering en bewondering

Zachtheid en pijn, vreugde en licht.

 

In de stilte wacht het onbekende

Een leegte die gevuld wil worden

Stap erin vol moed en sterkte

Zoals een ontluikende roos die naar eht licht reikt

Liefde zal je naar groenere wieden leiden

 

Houd je zakken gevuld met dromen

Want het leven i een test van het vertrouwen

Laat je licht toe om te schijnen

Er is geen begin noch einde

Er is enkel liefde!''

 

Maria Magdalena: ‘’ik ben gekomen om de vrouwelijke energie op Aarde te genezen, om te laten zien wat de essentie van het vrouwelijke is en van al de mogelijkheden die in een vrouw aanwezig zijn. Ik ben gekomen om al de subtiele elementen die in elke vrouw op Aarde vertegenwoordigt zijn beter naar voren te laten komen. Datzelfde geldt ook voor het vrouwelijke aspect in elke man, dat in balans moet worden gebracht met zijn mannelijke energie. Ik heb aan mijn rechterkant mjin geliefde Jezus en aan mijn linkerkant m geliefde Maria, mijn spirituele moeder, de moeder van mijn hart die mij met al haar liefde ondersteunt. Jezus is mijn geliefde zonder wie ik niet zou zijn wie ik nu ben. Zij ondersteunen mij en ze laten mij ‘geboren worden’. Samen vormen we een drie-eenheid die jullie van dienst is. Ik nodig jullie allemaal uit om je in onze Openbaringen te verdiepen, om de essentie ervan te proeven en je die eigen te maken. Om de eigen essentie in jezelf wakker te maken. Wji vormen een spiegel van je eigen Goddelijkheid. We zijn hier gekomen om je daaraan te herinneren. Dat wordt ook gesymboliseerd tijdens de genezing van Lazarus door Jezus in zijn woorden: ‘’sta op en wandel!’ je kunt nu ook opstaan en zijn wie je werkelijk bent. Namelijk om op deze Aarde te leven vanuit je Goddelijke essentie.’’*

 

Indyana Maria brengt het Maria-Magdalena en ChristusBewustzijn. Het Bewustzijn van de 4e en 5e Dimensie en Hogere Dimensies.

 

*Teksten hierboven zijn grotendeels uit ''Over de Goddelijkheid van de mens -Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena' (G. & R. Gaastra-Levin).

 

My daily MANTRA:

'I love myself so very very much
I love myself too much to allow anything or anyone
to disrupt me or bring me down..

De rol die ik speel in het leven is van voorbijgaande aard
in essentie ben ik een wezen van licht
mijn familieleden en stadsgenoten behoorden

tot mijn grootste leraren of 'personal trainers'
het menselijke drama heeft me geholpen
mijn besef te verdiepen van Liefde en van wie ik ben

en om 3600 jaar aan karma' om te zetten in Licht en Liefde

mijn ziel is niet begrensd door tijd en ruimte''

ik dank voor de TRANSFORMATIES

en de HEALINGS die hebben plaatsgevonden

ik ga door het leven met dankbaarheid
ik ga door het leven met overtuiging
ik ga door het leven met vertrouwen

ik dank voor al het succes dat ik op mijn pad heb
alles wat ik doe is een co-creatie
met mijn Hogere Zelf
en met het universele licht van de liefde
ik blijf gefocust op mijn droom
wat ik me voorstel kan ik creëren
ik ben dankbaar voor wat ik heb bereikt.''

 

 

Maria Magdalena

Het Boek van de Liefde & het Heilig Huwelijk

 

 

Het Heilig Huwelijk

 

Maria Magdalena: toen Jezus en ik samenkwamen, hadden wij –als tweelingzielen- zo’n enorme aantrekkingskracht op elkaar, dat niets anders mogelijk was dan dat wij alléén maar konden versmelten. Deze versmelting is niets anders dan de versmelting van de geesten, die zich via het lichaam met elkaar verbinden.

U hebt verbinding gemaakt. Ik bezat de kennis van de oude wijze vrouwen (de oorspronkelijke stammoeders, de oermoeders en de school van Isis). Deze kennis werd eveneens belichaamd door de koninging van Seba en het was  deze wijsheid waar Salomo naar verlangde. Deze kennis had hij zich nog net eigen gemaakt. Toen Salomo de koningin van Seba ontmoette, besefte hij onmiddellijk dat alle kennis die hij tot dan toe had vergaard, ondergeschikt was aan de wijsheid die deze vrouw in zich droeg. En ofschoon zij volkomen gelijkwaardig waren, wist hij dat hij zonder haar kennis niet verder zou komen. Zij was het symbool van liefde en overgave. Alleen door de versmelting van haar en Salomo kon het wonder van de alchemistische transformatie plaatsvinden. Dit was ook wat ik betekende voor Jezus zodat hij in het Christusbewustzijn kon komen.

 

Hoogverraad

 

Buitengewoon fanatiek en met veel machtsvertoon hebben de katholieke kerkvaders het Vrouwelijke Principe uit de samenleving, de cultuur én de Bijbel geschrapt. Het mocht niet meer gehoord en gezien worden. Tot op de dag van vandaag is het collectieve bewustzijn in ernstige mate beschadigd door de diep ingeprente vrouwenhaat en seksuele onderdrukking van de laatste twee millennia. De meedogenloze heksen- en ketter vervolgingen in de middeleeuwen en de eeuwen erna zaaiden diepe angst in de samenleving. Later begon de Heilige Inquisitie –ook wel Pauselijke Inquisitie genoemd- subtielere middelen dan galg, rad e brandstapel te gebruiken zoals excommunicatie en vervloeking. Wat er heilig was aan de Inquisitie? Niets, allen de naam. Haar werkwijze had niets heiligs of goddelijks, maar de namen die de rooms-katholieke Kerk gebruikt, zijn altijd dramatisch prachtig: de vlag is fraaier dan de lading.

De Kerk verving de rechtstreekse communicatie van de mens met God door een systeem van tussen de parochianen en God bemiddelende biechtvaders: een uitgekiend stelsel van controle en indoctrinatie. Via de priesters controleerde de Kerk inde laatste eeuwen ook verregaand het gezinsleven en de gezinsplanning. In de eerste helft van de vorige eeuw beheersten de Vaticaan en de overige christelijke kerken nog altijd de westerse samenleving. In de zestiger jaren bloeide echter een nieuw elan op, een renaissance, als reactie op de donkere periode van de beide wereldoorlogen (1914 – 1945). De familie van Indyana zijn van de baby-boom van de tweede helft van de veertiger jaren. En Indy is van de baby-boom van de sexuele revolutie van de 60-er jaren. Zij werd geboren in 1969 en is een tweede generatie oorlogs slachtoffer van de Indo bootvluchtelingen die na de tweede wereld oorlog vanuit Indonesië (waar de Indonesiërs plotseling de Indo’s gingen haten en de Japanners de Indo’s wilden inzetten voor hun strategiëen om Azië samen te brengen) naar Nederland vluchtten. Ze werden echter niet goed opgevangen in Nederland en vaak gediscrimineerd. En zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis is o.a. te vinden inde boeken ‘Njai’ en ‘Opgevangen in andijvielucht’. Haar vader werd geboren in 1945 in Indonesie in een ‘Jappenkamp’, een soort van concentratie oorlogs kamp. Haar Nederlandse moeder werd geboren in Nederland in 1950 in Eindhoven.

Nederlandse familie leden van Indy, geboren rond de periode van de eerste wereld oorlog, die opgroeiden in de donkerte van de economische crisis in de twintiger jaren in de naweeën van Wereldoorlog 1 en de dreiging van het fascisme (Hitler, Mussolini, Franco en Pavelic), dat in de dertiger jaren snel om zich heen greep in Europa. In beide wereldoorlogen speelde het Vaticaan een Judasrol. Hoogverraad pleegde het door al op 20 juli 1933 een concordaat met Hitler te sluiten. Het was Hitlers eerste volkenrechtelijk verdrag en dan nog wel met de katholieke kerk: een groot groot succes en een belangrijke erkenning voor de nazi’s! Hitler en het Vaticaan waren intieme bondgenoten omdat e dezelfde vijanden meenden te zien : joden, homofielen, zigeuners, socialisten en communisten. De eerste helft van de vorige eeuw was een tijd van grote onveiligheid, angst en economische malaise.

Beschadigde generatie –hersenspoelers en gespoelden –leer van de schaarste

 

Gebrek aan eerbied voor het vrouwelijke

 

Je vraagt je misschien af wat het voorgaande te maken heeft met het Heilige Huwelijk. 

Omdat de kerk het vrouwelijke principe uit de bijbel en de samenleving heeft geschrapt, zijn we op deze planeet ver doorgeschoten in het handelen vanuit een vervormd mannelijk gedachten goed. Dit heeft ertoe geleid dat we ons niet meer naar binnen keren –een kwaliteit van het vrouwelijke principe- waardoor we niet in staat zijn te ontvangen wat we nodig hebben (overvloeds bewustzijn). Omdat we denken vanuit schaarste nemen we wat we willen zonder rekening te houden met de gevolgen voor het totaal. De uit balans geraakte mens is niet meer in verbinding met het grote geheel en daardoor het contact met zijn wezen, met zijn eigen heelheid, kwijtgeraakt. En dat heeft tot gevolg dat het vervormde mannelijke geen enkele eerbied meer voelt voor het vrouwelijke: de vrouw, de Aarde, de natuur, de kinderen, de zwakkeren in de samenleving, de lucht, het land, de rivieren en de meren, de zeeën en oceanen. Het vervormde mannelijke buit uit. Het exploiteert. Het hanteert een mentale aanpak. Het hoofd kent geen mededogen. Mededogen, compassie, is van het hart. Het vervormde mannelijke lijdt zelf ook onder de onderdrukking en uitbuiting van het vrouwelijke, want het bevindt zich in een permanente staat van innerlijk conflict. Immers, al dat onderdrukte vrouwelijke in de buitenwereld vormt een afspiegeling van het onderdrukte vrouwelijke deel in de binnenwereld: zo buiten zo binnen. Als we spreken over het vervormde mannelijke, hebben we het niet alleen over mannen die uit balans zijn. Ook vele vrouwen ontkennen en onderdrukken hun eigen vrouwelijke deel: hun mannelijke deel overheerst. 

Veel vrouwen hebben tegenwoordig in het gezinsleven van hun familie ‘de broek aan’, omdat hun mannen in feite hulpeloze zonen zijn gebleven. Ze zijn vaak niet goed in staat vanuit innerlijke stilte te luisteren naar wat zij zelf en hun gezin nodig hebben.

 

Spil van de samenleving

 

De kwaliteit van het mannelijke principe is om het vrouwelijke, de kinderen, het zwakkere, te beschermen en te vrijwaren van traumatische ervaringen, zodat rust en harmonie de basis zijn van de samenleving. Het ware vrouwelijke onderscheid zich door op adequate momenten naar binnen te gaan en zich in de stilte voor te bereiden op die dingen die staan te gebeuren. Zij functioneert als een kanaal, waarin haar ware functie tot uitdrukking komt door in grote lijnen aan te geven wat gezin/groep/samenleving nodig heeft. Zij is de spil van de samenleving. En het is de rol van het mannelijke om aan deze grote lijnen gehoor en uitdrukking te geven. Hierdoor ontstaat een samenleving die in beweging is: een spiraal die zichzelf naar steeds hoger bewustzijn tilt. Het mannelijke en het vrouwelijke zijn in deze spiraal gelijkwaardig en ondersteunen elkaar. In zo’n samenleving is er geen sprake van competitie maar van een liefdevol reageren op de eisen van de tijd: men is er hier en nu. Dan is er de mogelijkheid om gezamenlijk datgene te creëeren wat nodig is voor het collectief. Zo kunnen wonderen plaatsvinden.

 

Vereniging en splitsing

 

Zowel de man als de vrouw dienen het mannelijke principe en het vrouwelijke binnen zichzelf te verenigen. Dit is het Heilig Huwelijk, de versmelting van het mannelijke en vrouwelijke principe in onze binnenwereld. Het is de heelheid waar we eerder over spraken.in het bijbelse scheppingsverhaal (Genesis) worden man en vrouw echter tegen elkaar opgezet waarbij de vrouwmens in een minderwaardige positie ten opzichte van de manmens wordt geplaatst. Feitelijk beschouwt de kerk de man als een volwaardige mens en schildert zij de vrouw a als een mismaakte man, een niet-man. De bijbel noemt haar mannin. Overigens, Latijnse gezegde ‘mens sana in corporo sano’ betekent dan ook: een gezonde geest in een gezond lichaam. In een ver verleden was de mens op aarde androgyn, het mannelijke en het vrouwelijke verenigd en versmolten tot één wezen, één ziel. Op zeker moment vond een tweedeling plaats: een zielensplitsing.

 

Een wederkerig geboorteproces

 

In de mysterieschool van het Ene Hart werd onderwezen dat eens de (androgyne) mens werd gesplitst in een man-mens en een vrouw-mens, het mannelijke en vrouwelijke deel in jezelf dus zelfs uitgebreid tot het fysieke lichaam. Het bijbelse verhaal van de schepping is niet compleet. Het is niet zo simpel dat Eva uit Adam is geschapen, ook het omgekeerde vond plaats. Wat in de bijbel ontbreekt –en wat je wel zult aantreffen in het Boek der Liefde’- is dat het een wederkerig geboorteproces was. De splitsing tussen man(nelijk) en vrouw(elijk) werd teweeg gebracht door elkaar te baren als het ware. Uit één werden twee gecreëerd: het mannelijke en vrouwelijke. Echter door geboorte te geven aan elkaar, zijn het mannelijke en vrouwelijke nog steeds met elkaar verbonden in een lemniscaat. Zó is het scheppingsverhaal: het mannelijke en het vrouwelijke zijn uit elkaar ontstaan. Het proces van creatie gaat over het hart, het Ene Hart waaruit de schepping voortkomt.

Wat in deze ‘doorgeving’ opvalt is de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Eva is niet uit een rib van Adam gemaakt omdat die een hulp nodig had. De schepping van man en vrouw was een wederkerig ‘geboorte proces’. Man en vrouw zijn zomogelijk maatjes, partners, zielenmaatjes. Ze zijn –hoewel ze in fysieke zin gesplitst zijn- op zielsniveau altijd met elkaar verbonden (die lemniscaat). Dit thema is niet met het verstand te begrijpen, maar slechts met het hart. In ons wezen dragen wij- ongeacht het jasje (m/v) dat we in deze incarnatie hebben aangetrokken –de herinnering aan de andere helft: er is dus een innerlijk deel en een uiterlijk deel, zou je kunnen zeggen. Het ‘grotere’ (de ongesplitste ziel) is altijd in het ‘kleinere’ (de gesplitste ziel) aanwezig. Vele van de leringen in het tweede deel van dit verhaal gaan over het verenigen van het mannelijke en het vrouwelijke deel in onszelf.

 

De bevrijding van de Magdalena in onszelf

 

De zeven demonen van de verschreven bijbel werden dus door een gestoorde paus uitgeroepen tot de boze geesten van het hoerendom dat al vele eeuwen zondig werd geacht. Vanaf dat moment wordt de echtgenote van Jezus als hoer geïnternaliseerd in het Christendom en worden vrouwen vogelvrij verklaard. Met uitzondering van maagden, althans volgend het gedachtegoed van de kerk, maar in het dagelijkse leven waarin ook zij veilig noch heilig. De Magdalena wordt veracht, haar zogenaamd maagdelijke schoonmoeder vereerd. Beide vrouwen –ingewijden in tantra- zjin nu van hun seksualiteit en passie ontdaan. Het collectieve bewustzijn is geïmpregneerd met het concept dat seksualiteit slecht is, dat elke niet-maagd een hoer en zondaar is en dat vrouwen daar permanent berouw van moeten hebben. Zo is een collectief schuldgevoel gecreëerd dat tot op de dag van vandaag vele vrouwen (maar ook mannen) in de vicieuze cirkel van zond/schuld –slachtoffer/berouw –boete/straf –dader/zonde, enzovoorts vasthoudt. Het doorbreken van deze cirkel is één van de belangrijkste taken van de mens van de Nieuwe Tijd. Het gaat over de bevrijding van het vrouwelijke principe, de verlossing van de Magdalena in onszelf, in sprookjes ook wel Doornroosje of Assepoester genoemd.

 

Het valse beeld bestendigd

 

Pas in 1969 herriep de katholieke kerk officieel, maar niet van harte, het hoeren etiket dat paus Gregorius 1 Maria Magdalena ten onrechte had opgeplakt. Het beeld bleef echter gewoon voortbestaan. Rome deed geen enkele moeite om dat een halt toe te roepen. Het Vaticaan heeft zich een onfeilbaarheids imago aangemeten en dan is het lastig om begane vergissingen toe te geven en ongedaan te maken. E dus is Maria Magdalena’s heiligverklaring ook niet omgezet: nog altijd is ze Maria Magdalena van de Boetedoening. Het als slaaf exploiteren van ‘’gevallen’ vrouwen in kloosters, zelfs nog tot een decennium geleden, is een voorbeeld van grootschalig misbruik van vrouwen door de Kerk zelf dat het gevolg is geweest van het valse hoer-zondares-boetelinge-imago dat de geliefde tweelingziel van Jezus is aangewreven. 

 

Donker doch bekoorlijk

 

In hoofdstuk 1 Maria Magdalena & Jezus van Arimatea vertelt Maria Magdalena dat ze afkomstig was van Ethiopië: ik was zo zwart als de aarde. En onze kinderen eveneens. En wat denkt u van de huidskleur van mijn geliefde Jezus? Die was ook niet bepaald blank. Hij was lichter dan ik, maar niet blank. Dit is iets wat de Rooms-katholieke Kerk de wereld niet wilde en wil laten weten. Wij komen van oorsprong uit het hart van Afrika. Daar gaat onze bloedlijn naar terug. De goegemeente zal het niet prettig vinden om dit te horen. Waarom denkt u dat het hart uit Afrika is gehaald? De rooms-katholieke kerk heeft veel verborgen gehouden.

De inwijdingsweg die Leven heet

 

Over de inwijdingen uit het Boek der Liefde’ komt later nog meer. Zij houden verband met het overbrengen van energie, van oude (innerlijke) kennis, van de ene persoon op de andere. En –zo mogelijk- omgekeerd. In feite zijn de inwijdingen uit het ‘Boek der Liefde’ uitwisselen van energie. De één activeert de ander. En de ander activeert de één. De deelnemers aan de uitwisseling brengen elkaar naar een ‘Hoger Plan’. Inwijdingen hoeven natuurlijk niet per se ceremonieel te geschieden. In wezen is het leven zelf een aaneenschakeling van initiaties. Elek ervaring, elk inzicht kan een soort inwijding zijn.

 

In de schaduw van Jezus

 

Ik ga zo weer terug naar Maria Magdalena, die een volledig ingewijde was. Het was tweeduizend jaar geleden onmiskenbaar dat een vrouw zó geëvolueerd zou zijn als zij, want vrouwen hadden niets in de melk te brokkelen. Zo sprak Maria Magdalena (channeling jan. 2005): het was in die tijd al zo dat de mannen voorop stonden. Ik moest trouwens sowieso altijd in de schaduw van Jezus blijven. Anders had ik de bloedlijn niet kunnen voortzetten.

Een ingewijde vrouw was een doorn in het oog van de kerkvaders. Deze patriarchen waren zó extreem vrouwvijandig dat ze Maria Magdalena en met haar het vrouwelijke principe compleet hebben ausradiert, geschrapt uit de Bijbel en samenleving. Daarmee werd ook het heilige huwelijk –het fundament van een vredelievende harmonieuze mens en maatschappij- onder tafel geveegd.

Paus Gregorius 1: ‘’wij geloven..’

Het was Paus Gregorius 1 die in de zesde eeuw een drie-in-één-constructie proclameerde: de vrouw uit wie zeven demonen waren verdreven, de anonieme zondares die Jezus’ voeten zalfde en Maria van Bethanië (de zuster van Martha) waren in feite één en dezelfde persoon. Paus Gregorius schreef het zo in zijn Leerrede 33: ‘’wij gelovend at zij, die door Lucas als zondares wordt genoemd end ie door Johannes Maria wordt genoemd, dezelfde is als Maria (Magdalena) uit wie zeven demonen werden verdreven volgens Marcus. En wat deze zeven demonen betekenen, als dit tenminste ál haar slechte kanten waren? (…) Het is duidelijk, broeders, dat deze vrouw vroeger al haar balsem gebruikte om haar vlees te zalven voor verboden handelingen.’’

De seksuele frustratie van het patriarchaat druipt van deze pauselijke leerrede af. De kerk verspreidde later ook nog eens de fabel dat Maria Magdalena na de kruisigings periode in de Zuidfranse Provence jarenlang als boetelinge in een grot haar zondaarschap heeft overdacht, tot inkeer kwam, boete deed en vervolgens het evangelie begon te prediken. De katholieke kerk verklaarde haar heilig als Maria Magdalena van Boetedoening, niet als Maria Magdalena de vrouw die het Al kent of de ingewijde. In de middeleeuwse kunst wordt ze veelal uitgebeeld als de berouwvolle, vaak met ontblote borsten en lang haar zonder hoofdbedekking om haar zogenaamde 'hoeren' rol tot uitdrukking te brengen.

 

 

 

Het nieuwe Evangelie van Maria Magdalena (Gaastra-Levin)

Mede door 'De Da Vinci Code' heeft de mensheid Maria Magdalena in de afgelopen jaren weer, als gelijkwaardig partner van Jezus, omarmd. Nu is het tijd voor haar Code, voor haar leringen. De leringen die men tweeduizend jaar geleden nog niet begreep. De mens is er klaar voor om ze te ontvangen. Door De Maria Magdalena Code activeert men de Code in zichzelf! Met haar nieuwe leer zette zij zichzelf definitief als spirituele meesteres op de wereldkaart.’’

==

 

Maria Magdalena werd in de Christelijke traditie gezien als een ‘Verboden Vrouw’: wild, vrijgevochten en zondig. Later werd ze in ere hersteld, iig. ten dele. Maria toont zich een krachtige en liefdevolle leraar die veel heeft gesproken (oa. in channelings) over vrouwelijke en mannelijke energie, relaties, seksualiteit en heling.  Soms is ze direct en confronterend, vaker mild en vol begrip voor onze menselijke emoties. Maria Magdalena zegt: er zit zowel in vrouwen als in mannen een ‘vrouwelijke energie’, deze energie die ‘verboden’ werd. De energie die te maken heeft met het gevoel, intuïtie en het hart. Het is de bedoeling dat beide seksen zich bewust worden van deze energie.  Op die manier leren we te leven vanuit onze ziel en te luisteren naar ons hart.

-

De Verboden Vrouw Spreekt - Maria Magdalena over de liefde 

 

Maria Magdalena gaat in dit boek in op de diepe wonden die door de strijd tussen de seksen zijn geslagen in zowel mannen als vrouwen. Bij vrouwen bevindt die wond zich energetisch in de buik en hangt die samen met een gebrek aan eigenwaarde, een te grenzeloze gevoeligheid en het terughouden van de eigen kracht en creativiteit. Bij mannen ligt de wond eerder in het hart, waar het gevoel zetelt. Mannen zijn door een eenzijdige definitie van mannelijkheid verbannen uit hun eigen gevoelswereld, hun intuïtie en sensitiviteit, hetgeen kan leiden tot gevoelens van vervreemding, innerlijke kou, een sterk mentaal gerichte energie en soms agressie.

In beide geslachten heeft de verwonding geleid tot een breuk in het contact met de ziel. Je hebt beide energieën, zowel de mannelijke als de vrouwelijke, nodig om je ziel te voelen en je pad te vinden. Als je één van beide innerlijk afstoot, uit angst of onwetendheid of indoctrinatie, raak je innerlijk verlamd en beschadigd. Je relaties weerspiegelen deze onevenwichtigheid. Vaak probeer je de innerlijke leegte, die ontstaat door een gebrekkig contact met je ziel, op te vullen door je in een liefdesrelatie te storten en daar alle heil van te verwachten. Dit werkt echter niet…. het helen van de innerlijke wond vraagt allereerst om een toewijding aan onszelf; het vraagt om een helder en tegelijk zacht bewust worden van onze pijn. Maria Magdalena wijst in het boek wegen aan naar zelfheling voor zowel mannen als vrouwen. Ze legt uit waarom de mannelijke en de vrouwelijke energieën in een strijd verwikkeld zijn geraakt en hoe mannen respectievelijk vrouwen hun eigen specifieke wond kunnen helen. Ze gaat ook in op de rol van verliefdheid en relaties daarin.

 

Liefdes openbaringen

 

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “De grootste uitdaging voor het manifesteren van liefde ligt voor jullie op het terrein van de relatie met jezelf. Het eerste niveau heeft dan ook met de relatie met jezelf te maken. Het jezelf liefhebben en het accepteren van al je aspecten. In deze relatie staat het omarmen van je Aardse Goddelijkheid voor jullie centraal. Het jezelf liefhebben in een menselijke vorm betekent dat je God volledig hebt omarmt. Het is ook God, die via jullie en jullie groeiprocessen, zichzelf op een dieper niveau accepteert en bewondert. Maar omdat ook jullie God zijn en jullie nog in conflict zijn met een deel van jezelf, betekent dit dat God zichzelf niet aanvaart zoals hij en zij is. Dit heeft invloed op de gehele Schepping. Door van jezelf te houden bevorder je het harmoniseren van meerdere niveaus van het Goddelijke op het niveau van de gehele Schepping.

Voor veel mensen lijkt de relatie met zichzelf een betrekkelijk vanzelfsprekend proces. Toch valt hierover voor de meeste mensen nog veel te ontdekken. Je kunt beginnen door jezelf te verkennen zonder oordeel, vanuit een onvoorwaardelijke acceptatie, en contact te maken met allerlei aspecten van jezelf die regelmatig aandacht van je vragen. Een goede start van dit verkenningsproces kan zijn om aandacht aan je lichaam te geven. Bijvoorbeeld met je ogen dicht je lichaam ‘van binnenuit’ verkennen en openstaan voor wat er zich aandient. Laat het gevoel dat elk lichaamsdeel je geeft toe. Je kunt alle sensaties en gevoelens waarnemen zonder dat je per se iets hoeft te doen. Laat ze er gewoon zijn. De behoefte om een lichaamsdeel te transformeren weerspiegelt vaak een innerlijke afkeuring. Een gevoel van: ‘Dit moet zo snel mogelijk anders worden’. Deze weerstand maakt dat je niet kan voelen of luisteren naar wat het betreffende deel je te vertellen heeft."

 

Met dezelfde acceptatie en openheid kun je ook naar je emoties en gedachten luisteren

 

Maria Magdalena, Jezus en Maria: "Ook kunnen jullie bidden om de relatie met jezelf te intensiveren. Jullie zijn gewend om tot God te bidden. Tijdens het bidden kunnen jullie ontroerd worden of een speciale opening van je hart ervaren als een zeer vervullende stroom van liefde. Op dezelfde wijze kunnen jullie een manifestatie van God tot jezelf bidden als en die liefde en ontroering tot jezelf toelaten. Deze liefde en ontroering zijn al in je hart en in al je cellen en bewustzijnlichamen aanwezig, simpelweg omdat ze de basis vormen van je menselijk bestaan en van je Goddelijkheid als mens. Je toegang tot deze liefde is beperkt omdat bij het proces van individu worden in het indalen op Aarde, je al je dertien hartskwaliteiten – zoals beschreven in ‘De Maria Magdalena Code’ - hebt gesloten om je te kunnen richten op het functioneren op Aarde. In dit proces ben je jezelf gaan zoeken in de buitenwereld. Op het diepste punt van de indalende fase van jullie incarnatiecycli op Aarde wordt het verlangen naar de liefde voor jezelf echter maximaal. Vanaf dit dieptepunt leidt jullie verlangen om van jezelf te houden jullie terug naar het volledig openen van je hart en het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mens op Aarde. Gebeurt dat, dan heeft God zichzelf teruggevonden. En dat wordt gevierd in het gehele Universum!”

 

Het tweede niveau van liefde 

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Het tweede niveau van liefde heeft met relaties in het algemeen en met de relatie met je partner in het bijzonder te maken. Binnen deze relatie speelt het proces van geven en ontvangen van liefde zich op de meest intense manier af. In een partnerrelatie kun je ervaren in hoeverre je kunt delen en hoe intiem je met iemand anders wilt en durft te worden. Je wordt geconfronteerd met de waardering en de liefde die je voor jezelf voelt en toelaat. De mate waarin je van jezelf houdt, geeft aan hoeveel ruimte je aan jezelf binnen de relatie gunt en wilt geven en met hoeveel respect en zelfvertrouwen je in contact met een ander staat. De mate waarin je van jezelf houdt, bepaalt ook hoeveel je van een ander kunt houden. Als je geen echte waardering voor jezelf hebt en geen liefde voor jezelf voelt, zul je dat ook niet echt voor een ander kunnen voelen. Het kan soms lijken dat dat wel zo is, maar je kunt je dan afvragen of wat je voor een ander voelt ook werkelijk liefde is.

Jullie kunnen soms allerlei innerlijke patronen op een relatie projecteren die weliswaar een aantrekkingskracht veroorzaken, maar dat wil niet zeggen dat er dan ook sprake van liefde is. Wel zijn jullie in wezen permanent liefde aan het zoeken en dat brengt jullie uiteindelijk terug bij de relatie met jezelf als basis voor een vorm van verbinding met een ander mens. Koester en heel jezelf en al je relaties zullen bloeien. Innerlijke vrijheid in verbondenheid vormt de basis voor een gezonde relatie. Als je bereid bent om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen processen zul je open staan om een ander te ontmoeten. Als twee mensen open staan voor elkaar en elkaar ontmoeten ontstaat een wonderbaarlijke en hartverwarmende ervaring. Je staat voor de ander open zonder dat de andere per se een bepaalde uitdrukkelijke functie voor jou hoeft te hebben. Jullie bewonderen elkaar voor wie jullie zijn. Jullie zijn niet van elkaar afhankelijk om bevestiging en waardering te zoeken. Toch kunnen jullie ervan genieten om bevestiging en waardering te geven en te ontvangen. Wie jullie zijn is niet van de ander afhankelijk. Niettemin kunnen jullie elkaar stimuleren en ondersteunen in wie jullie zijn en wat jullie in de wereld neer willen zetten. Kwetsbaarheid en tederheid staan in de relatie centraal en dat is ook jullie kracht. Elkaar onvoorwaardelijk accepteren is de basis voor een bloeiende relatie. Dit is een doorgaand proces en het is niet ‘kant en klaar’. Het vraagt onderhoud. Elke nieuwe fase van je leven brengt je in contact met nieuwe uitdagingen voor jezelf en binnen je relatie.

 

Als er spanningen zijn, kijk dan ook altijd naar je eigen bijdrage daarin. Als beide partners bereid zijn om hier zo mee om te gaan, lossen mogelijke conflicten of onenigheden snel op. Jullie houden elkaar scherp door elkaars spiegel van de eigen ontwikkeling te zijn. Wij, in het bijzonder Maria Magdalena en Jezus, hebben elkaar regelmatig geconfronteerd en zijn intens met elkaar gegroeid tot wij allebei uiteindelijk met ons Hogere Zelf versmolten. Op dat moment hebben wij onze eenheid volledig ervaren en hebben van daaruit gehandeld.” 

 

Het derde niveau van liefde

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Het derde niveau van liefde heeft met jullie relatie met de mensheid te maken. In hoeverre zijn jullie bereid om anderen te accepteren die anders zijn dan jullie zelf. De acceptatie van de ander vormt een belangrijke stimulans om je hart te openen. Omdat jullie jezelf vaak ‘in anderen zoeken’ is iemand met andere eigenschappen een grotere uitdaging om lief te hebben dan iemand die veel op je lijkt. Jullie houden het meest van jezelf. Wanneer jullie iemand vinden die in een aantal opzichten gelijkenis met jullie vertoont, neigen jullie er naar om erkenning en een stroom van liefde en acceptatie naar die persoon toe te voelen. Wanneer iemand aspecten reflecteert die jullie van jezelf niet willen accepteren, voelen jullie vaak juist weerstand tegen die persoon.

De ontmoeting met een individu die anders dan jullie is kan het gevoel van niet erkend te worden geven en dus afstand creëren. Het feit dat er in de totale menselijke familie zo veel verschillende personen zijn en er toch sprake van eenheid is, kan een grote stimulans zijn om je hart te openen en ‘eenheid in diversiteit’ te leren herkennen en te voelen. Open je hart om alle mensen te omhelzen en je zult gelukzaligheid ervaren.”

 --

Vrouwen kracht

Het is tijd voor het goddelijke vrouwelijke te eren, te vieren en te omarmen zodat we meer vrede, medeleven, magie, intuïtie, heilige ritmes en vooral verbinding kan brengen in deze wereld.

We geloven dat verandering van binnenuit komt en naar buiten toe inspireert. Het is onze heilige plicht om deze verandering door te maken, samen. Aansluiten met de natuurlijke ritme van de seizoenen en de cycli van de maan verbindt ons met balans en rust.

=========================================

  • Geraadpleegde boeken en muziek:
  • ‘Maria Magdalena en de schijnheiligen’ Karel & Carolien van Huffelen
  • ''Over de goddelijkheid van de mens -openbarignen van Jezus, Maria en Maria Magdalena'' -Gaastra-Levin
  • De verboden vrouw spreekt Maria Magdalena over de liefde -Pamela Kribbbe
  • 'Het was goed dat jij bestond het is goed dat jij bestaat.. zoals Licht.. het Lied van Maria Magdalena' https://www.youtube.com/watch?v=wHnxvCyOckY 

==========================================

 

Kuan Yin

MEDELEVEN

 

Ik legde de eed af, hield mijn woord

Ik bereikte verlichting, maar ik ging niet over

naar de eeuwige gelukzaligheid

Ik behield mijn menselijke lichaam

tot alle wezens verlichting bereiken

Mijn menselijk lichaam

Gaf mij dieper inzicht

In de pijn die anderen lijden

Vanwege mijn diepe gevoelens

Vanwege mijn begrip

Voor ellende en leed

Vanwege mijn besluit

Word ik de Medelevende genoemd

Zij wier naam al het leed verzacht

Maar zou jij ook niet liever eerst

Voelen wat anderen voelen

Net als anderen lijden

Hun pijn kennen als je eigen pijn

Wachten tot alle leed en pijn ophoudt

Tot alle wezens verlichting bereikten?

Ik had geen keus.’’

 

Sint Maria Magdalena Kerk

Indy heeft in haar leven (voor het grootste deel van haar leven) een grote droom gehad. Wensen en idealen waarvan ze nog steeds hoopt dat ze die ooit op een dag nog kan waarmaken. En dromen kunnen uitkomen, als je maar sterk genoeg gelooft en lang genoeg blijft volhouden. Dan is alles mogelijk. 

Sommige dromen bleven wat veranderen. Hier wat oude en nieuwe dromen door mekaar.

 

Een Spiritueel Centrum oprichten. Of iets daarbinnen iets wat wat wegheeft van een soort kerk. Een centrum 'Indy Kern Centrum' of 'Kleine Paradijs'. Voor alle gezindten en mensen van allerlei geloven en stromingen en culturen. Of de 'Sint Maria Magdalena Kerk', 'Saint Mary Magdalena Christ Church'. Een ruimte die geschikt is voor samenkomsten van grotere groepen, voor lezingen of diensten (met iets wat lijkt op de oorspronkelijke 'preek' of 'hoogmis' oid). Met een mooi natuurgebied voor het één zijn, de eenheid met Moeder Aarde. Voor workshops als zweethut ceremonies. Een bijzondere plek waar vooral ook veel vreugde en muziek zal zijn: muzikale vieringen tijdens de gezamenlijke vieringen (in het kerk gedeelte) en concerten en ook Shamanic DreamTime Healings en ander soort Healing Circles ed. Een plek waar ruimte is voor allerlei pluimage, van mensen die actief deelnemen aan Worship singing of eerbiedigen van Maria (niet eens Maria verering) tot aan 'New-Agers' die voor workshops komen, van jonge kleine kinderen tot aan 'Kinderen van alle leeftijden' van 'geel tot zwart en bruin en wit' en alle culturen en nationaliteiten .. tot aan van allerlei. Indy droomt van samenwerkings verbanden met mensen van haar eigen kaliber, (van niet alleen 3D maar met de combi van de 4e en 5e Dimensie ed.). Ze droomt van co-creaties met gelijkgestemden (of SoulFamily), mensen met wie er een echte match is, (dat zou nl voor het eerst zijn in haar leven zij zou dolgraag de SoulFamily ontmoeten die echt bij haar en haar Pad hoort (uitspraak gedateerd jan. 2016).

Een centrum vol Liefde Aandacht en Compassie, met voldoende mogelijkheden om te komen tot Innerlijke Vrede, Rust, contemplatie, Meditatie, persoonlijke ontwikkeling en allerlei Leerprocessen samen met de Hogere Macht etc.

 

 

Maria Magdalena en Jezus:Maria Magdalena en Jezus leggen op een speelse wijze de spitituele betekenis van de Zonnewende op 21 juni uit:

De zomer begint! De zon wendt zich tot jou om je met haar potentie en transformatievermogens te omarmen. De zon is een poort voor scheppingskracht, transformatie en reinigen. Door dichter bij jou te komen wordt het vuur in jou geactiveerd. Dit vuur werkt zuiverend. Het brengt je dichter bij je vermogen om te creëren en een eigen richting aan je leven te geven..........

 

 

“Lieve mensen, lieve soortgenoten. We hebben de eer om onze missie met jullie te mogen delen. De missie van het doen ontwaken van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde op Aarde. Dat is de missie van de mens. We hebben, net zoals jullie, de eer gehad om mens te zijn. Dat heeft ons in staat gesteld om God in de materie te verkennen en zo ons hart te openen. Het heeft ons, net zoals jullie, in staat gesteld om ons bewustzijn te laten groeien en ons te ontwikkelen tot de spirituele krachten die we nu zijn. Door ons leven op Aarde zijn we ons volledig bewust geworden van onze Goddelijkheid in de materie. Die weg hebben jullie ook gekozen. Een weg van liefde en ontdekkingen, van inspiratie en eenwording.”

 

 

Een zaadje in het collectieve bewustzijn van de mensheid planten

Maria Magdalena en Jezus: “Het is heel boeiend om mens te zijn. En het wordt nog boeiender wanneer jullie je hart openen om je spirituele en je Aardse bronnen met elkaar te doen versmelten. Dat is waar de mens voor staat, voor de versmelting, voor de eenwording van Hemel en Aarde. Wij, Maria Magdalena en Jezus, als man en vrouw, vertegenwoordigen deze versmelting, deze eenwording. We hebben ons vanuit de Goddelijke Bron als tweelingzielen geschapen. We hebben elkaar door meerdere levens heen verkend en bemind, liefgehad en geconfronteerd. We hebben elkaar ondersteund bij het openen van ons hart en het bewust worden van onze Goddelijkheid. We zijn samen opgetrokken in een gemeenschappelijke missie om het vrouwelijke en het mannelijke principe gelijkwaardig in onszelf en voor de mensheid in het hart te helpen verankeren.

 

Wij beide zijn, als man en vrouw, gelijkwaardige dragers van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde die boven goed en kwaad opstijgt. Deze vorm van Christusliefde kan alleen ontstaan bij een leven in de dimensie van de materie, zoals jullie nu op Aarde ervaren en wij toen ervoeren. Door de weg naar eenheid en onvoorwaardelijkheid binnen alle beslommeringen van jullie dagelijks leven als mensen terug te vinden, ondergaan jullie, net zoals wij toen, een sprong in je bewustzijn en een opening van je hart naar liefde, wijsheid en verlichting. Tijdens onze Aardse leven hebben we een zaadje in het collectieve bewustzijn van de mensheid en in het energieveld van de Aarde mogen planten om jullie als onze broeders en zusters

hierbij te inspireren en te ondersteunen.”

 

 

Het heilig huwelijk

Maria Magdalena en Jezus: “Wij, Maria Magdalena en Jezus, zijn in ons Aardse leven getrouwd geweest. Jullie zijn nu in staat om deze boodschap in je bewustzijn op te nemen. Dat betekent dat jullie er aan toe zijn om het heilige huwelijk tussen het vrouwelijke en het mannelijke principe in jezelf te laten voltrekken. Jullie zijn klaar om je spirituele en je Aardse bewustzijn

één met elkaar te laten worden.”

 

Een dochter heeft haar leven gegeven

Maria Magdalena en Jezus: “Ook hebben wij samen kinderen gehad. Deze kinderen zijn na de kruisiging van Jezus de wereld in gegaan om zich met hart, bloed en ziel met de mensheid te versmelten en het Christusbewustzijn in jullie DNA te activeren en naar verschillende culturen te brengen. Alle kinderen hebben deze taak op zich genomen, op één dochter na. Zij heeft in de periode direct na de kruisiging van Jezus haar leven gegeven door mij, Maria Magdalena, voor direct naderend onheil te behoeden. Haar lichaam is in Palestina met de Aarde versmolten en heeft zo energetisch een eigen rol gespeeld bij het in de wereld brengen van onze boodschap voor toekomstige generaties. Wij danken haar daar nogmaals zeer voor.”

 

 

Ons huwelijk als een baken

Maria Magdalena en Jezus:“We hebben een liefdevol en vruchtbaar huwelijk gehad. Altijd in proces en geraakt door de inspiratie van het activeren van het Christusbewustzijn in onszelf, in elkaar en in de mensheid. Zo’n tweeduizend jaar geleden was de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid nog beperkt. We bevonden ons allen nog in de indalende fase van een grote ontwakingscyclus, de Tweede Incarnatiecyclus van de mensheid*. Nu zijn jullie door het omkeerpunt van deze cyclus heen in de qua bewustzijn opstijgende fase. Ten behoeve daarvan geven wij jullie nieuwe openbaringen die jullie bij dit proces kunnen inspireren om te ontdekken wie jullie werkelijk zijn, namelijk Goddelijke wezens op zoek naar de eigen essentie.

Of jullie via de weg van de liefde of via de weg van de pijn je Goddelijke essentie aan het opzoeken zijn, in beide gevallen leidt deze weg jullie naar het herontdekken van je ware Goddelijkheid. Dat is de krachtige betekenis van de huidige tijd waarin jullie leven. Daardoor wordt ons huwelijk nu ook in de deze periode van de mensheid geopenbaard. Als een baken en een herinnering aan de weg die ook jullie gekozen hebben.

Vóórdat jij jezelf vanuit de Goddelijke Bron als mens op Aarde geschapen hebt, heb je onderweg voor jezelf geheugensteuntjes gecreëerd. Deze steuntjes zouden je helpen herinneren wie je werkelijk bent, een manifestatie van God op Aarde. En wanneer je er aan toe bent, verschijnen deze tekens opnieuw aan jou. Wij hebben aan dat herinneringsproces ook een bijdrage geleverd.”

 

Het Aardse leven is de grote inwijdingsweg van de mens

Maria Magdalena en Jezus:“Nu nog even iets over onze relatie. Net zoals jullie in drie delen van ‘De Maria Magdalena Code’ hebben kunnen lezen, zijn wij als tweelingzielen met verschillende hoedanigheden en identiteiten samen vanaf het begin van de Schepping. Wij hebben, net als jullie, de confrontaties, beperkingen, gelukzaligheden en frustraties van de relatie met de Aardse dimensie meegemaakt. Wij hebben, net zoals jullie, hierbij een bewustzijnsvernauwing ondergaan. Deze vernauwing vindt plaats wanneer een spiritueel wezen zich manifesteert en in een lichaam van vlees en bloed leeft. Wij hebben, net als jullie, ons losgemaakt van de zalige eenheid met de hogere sferen om ons te richten op de stoffelijke en dualistische ervaring van het leven op Aarde. Wetend, net als jullie, dat deze weg ons een groot ontwaken te bieden had. Het leven op Aarde is dan ook de grote inwijdingsweg van de mens. Wanneer je op Aarde geïncarneerd bent en jezelf volledig hebt omarmd, kun je je Goddelijke essentie laten indalen om je Goddelijke liefdesvonk onder alle Aardse omstandigheden te laten schijnen. Dat groeiproces is jullie grote verdienste en in de nabije toekomst je grote cadeau aan jezelf en aan anderen.”

 

 

Ontdek je Goddelijkheid en je zult vervuld zijn

Maria Magdalena en Jezus:“De essentie van onze boodschap is: ‘Heb jezelf lief’. Houd van jezelf en wees trouw aan jezelf onder alle omstandigheden. Gun jezelf de ruimte en de tijd om op Aarde te leren functioneren en je weg terug

naar je hart te vinden. Ontdek je Goddelijkheid en je zult vervuld zijn. Hoewel tijdens je levenstocht als mens

het zoeken van vervulling centraal staat, is er niets buiten jezelf dat je werkelijk kan vervullen. Je kunt alleen jezelf van binnenuit vervullen. Jullie zijn er aan toe om dat nu te ervaren. Bij het openen van je hart vind je vervulling in jezelf en in de liefde voor jezelf. Wanneer je in staat bent om van jezelf te houden, ben je in staat om van alles en iedereen te houden. Je bent ook

in staat om van de Aarde te houden en haar te eren en te respecteren.”

 

Gelijkwaardige dragers van het Christusbewustzijn

Maria Magdalena en Jezus: “Dit is ook de essentie van ons huwelijk en van onze liefde. Vanuit onze eigen verbinding met de Goddelijke Bron hebben we elkaar lief. Onze liefde voor elkaar vermenigvuldigt zich bij anderen om ons heen. Dit is het geheim van de kracht van onze missie. Het is in het kader van de liefde voor elkaar dat we de Christus op Aarde hebben kunnen activeren en dat nog steeds doen. In het kader hiervan wordt meestal Jezus naar voren geschoven als de enige drager van deze liefde en dit bewustzijn. Dat is echter maar de halve waarheid, een ogenschijnlijke waarheid die zich heeft ontwikkeld als gevolg van de nog beperkte vermogens van het collectieve bewustzijn van de mensheid van toen en van de laatste eeuwen. Hoewel dat hoorde bij jullie proces om je met de Aarde te verbinden, zijn jullie er nu aan toe om dit onvolledige beeld compleet te maken. Jezus was namelijk niet de enige drager van het Christusbewustzijn. We waren het samen, als man en vrouw en dat zijn we nog steeds. Wij, Maria Magdalena en Jezus, zijn de gelijkwaardige dragers van het Christusbewustzijn

voor onszelf, voor elkaar en voor de gehele mensheid!”

 

 

Twaalf vrouwelijke discipelen

Maria Magdalena en Jezus:“Verankerd in onze eigen verbinding met de Goddelijke Bron hebben we te midden van jullie op Aarde mogen schijnen. Daar zijn we jullie heel dankbaar voor. Jullie hebben ons de kans gegeven om deze prachtige taak te vervullen en ons hart hierdoor verder te openen. In de liefdeskracht die tussen ons ontstond, konden we anderen raken en hun eigen liefde laten voelen. We hebben elkaar ondersteund en bevrucht. Maria Magdalena leerde Jezus de hartskwaliteiten ‘vertrouwen’ en ‘overgave’, ‘baren’ en ‘vergeven’. Jezus leerde Maria Magdalena de kracht van ‘bouwen’ en van ‘liefdevolle intentie’. Samen hebben we elkaar gesteund bij het ontwaken van onze dertien hartskwaliteiten *. We hebben ons met elkaar op alle niveaus verkend, geliefd en verbonden. Deze liefde hebben we om ons heen gezaaid. Wij hebben daarvoor allebei twaalf discipelen gehad. Mannen en vrouwen. Maria Magdalena mocht twaalf prachtige vrouwen inspireren. Deze zielen droegen de boodschap van de Christus verder in hun leven en door meerdere levens heen de mensheid in.

 

Jezus heeft twaalf krachtige mannen mogen begeleiden in het bewust worden van hun taak en hun bijdrage voor de mensheid. Het eren van de vrouw en de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw stond in onze gemeenschap centraal. Dat gaf balans en richting. Het was een spiegel waarin we naar de integratie tussen onze spirituele en onze Aardse natuur konden kijken. Een richtinggever, een vuurtoren die ons de weg wees. De balans tussen deze twee krachten, mannelijk en vrouwelijk, geeft richting aan je bewustzijnsontwikkeling. Het houdt je met twee voeten op de grond, bewust van je hart en verbonden met je Goddelijke Bron. Het geeft handen en voeten aan je Goddelijkheid. Die mooie balans kon ook in onze toenmalige kleine gemeenschap van verwante zielen enige tijd vastgehouden worden. Toen Jezus zijn Aardse lichaam verliet, Maria Magdalena in ballingschap ging en de kinderen hun eigen weg volgden, is de balans verloren gegaan. Tot nu toe.

 

 

Vele verhalen en materiële overblijfselen zijn door de collectieve mannelijke dominantie op Aarde alleen gericht geweest op de mannelijke drager van het Christuszijn, Jezus. Maria Magdalena werd in diskrediet gebracht om anderen in hun ontwikkeling naar deze compleetheid in de weg te staan. Toch was dat alleen een tijdelijke hindernis die je verder uitdaagde om de ware weg te herontdekken. De weg naar de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, tussen je spirituele en je Aardse natuur, naar onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de wereld.”

 

Een hogere beschaving tot stand brengen

Maria Magdalena en Jezus: “De tijd is nu, lieve mensen, aangebroken om jezelf te helen. Om weer compleet te zijn. Om je menszijn en je Godzijn te laten versmelten als één en het mooie resultaat daarvan op Aarde neer te zetten. Het is tijd voor het helen van het vrouwelijke en van het mannelijke principe. Met al onze openbaringen over ‘De Goddelijkheid van de mens’ en ‘De Maria Magdalena Code’ blijven we jullie verder inspireren in deze vruchtbare fase van jullie ontwikkeling.

Jullie zijn er aan toe om je hartskwaliteiten te doen ontwaken. Jullie zijn er aan toe om je Aardse Goddelijkheid te omarmen. En dit nu zal een hogere beschaving op Aarde tot stand brengen. Het zal uiteindelijk al jullie problemen oplossen. Het zal jullie van overleven naar scheppen en stralen brengen. Het zal onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn in de relaties tussen alle mensen en in de relatie met Moeder Aarde brengen. Daar zegenen wij jullie voor!

 

Wij zijn te allen tijde voor jullie beschikbaar in dit boeiende en liefdevolle proces. Je hoeft ons alleen maar in je hart op te roepen. Vanuit broeder- en zusterschap,

Maria Magdalena en Jezus.” (R. & G. Levin Gaastra)

 

 

Indy's Kleine Paradijs

Indy is iemand die vaak moedig is. Die barmhartig leiding wenst te geven vanuit hart & ziel. Vanuit waardigheid sereniteit en Eigen Wijsheid, ondanks alles. Ondanks haar Pad een lange weg door de 'Donkerste Nacht van de ziel'. 

Indy wenste lange tijd om een Spiritueel Centrum op te richten dat heet:

'Indy's Kleine Paradijs' met daarin 'Indy Essence Healing HeArt & Soul Science Universety'. 

 

--

2017: gaat ze nieuwe doelen en idealen en wensen formuleren. Work in progress.

To be continued.

Create a Free Website With JouwWeb