/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Indy Kern » Wie » Personal

Personal Story

Levensverhaal van Indy: 

 

Indy is couragously stepping out of her comfort zone going through her fears (f.e. fear of 'judgements of the world') and then .. she shares her story gladly also to be of help or service to anyone who needs it.

Or for whoever is going through the 'Dark night of the Soul' or whatever they are struggling with.

 

Coming Home!

 

letterlijk copy van FB post 20 maart 2017:

 

Tandarts Kroon Mop’

 

 

Thuis gekomen!

 

'Je eigen legende waarmaken is de enige verplichting van de mens.   Als jij iets echt graag wilt dan spant het universum samen om ervoor te zorgen dat jij je droom verwezenlijkt.'

 

'Je eigen legende waarmaken is de enige verplichting van de mens.
Als je iets echt graag wilt, dan spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat jij je droom verwezenlijkt.'

Uit De Alchemist van Paulo Coelho.

 

misschien niet een 'echte legende' .. maar... 

 

Dreams or..

Short story of Indy:

  • 'Innerlijk Huwelijk'.... 'Thuiskomen tussen aanklooien en de Ware Liefde trouwen'
  • Centrum van Liefde 
  • Er was eens... een over aangepast meisje (dat niet de basis veiligheid en verbinding ervoer in haar eerste jonge jaren en sterk het gevoel van 'anderszijn'). En dan vanuit EigenWijsheid toch trachtend om haar eigen gang te blijven gaan. Vechtend met veel vallen en opstaan lerend. Door alle werelden heen reizend. Trouw te blijven aan haar eigen ziel. Trouw aan haar eigen waarden, aan dat waar ze heilig in geloofde. Authentiek levend vanuit haar hart. Echt levend vanuit de essentie in de echte versie van zichzelf. In echte verbinding. De waarheids zoeker in haar toonde haar zielenverhaal, dat wat diep van binnen leefde. Vanuit pure vrouwelijke kracht en kwetsbaarheid bood ze de mensen het mooiste wat ze had. Tonend hoe weer echt mens te zijn. Kwam haar echter duur te staan in een wereld waarin dat vaak wordt gezien als choqueing revolutionair of tegendraads verkeerd oid. Waarin veel te groot is, waarin (onvoorwaardelijke) liefde of echtheid niet mocht zijn. Werelden waarin zij met alles 'te groot' bleek. Zelfs tegen alle verdrukking in, na alle series aan misdaden in haar huis en leven, bleef ze toch volhouden. Na jaren vol steeds meer extreme verliezen. Meer dan 10 jaar de 'Donkerste Nacht van de Ziel'. Zo veel extreme slagen krenkingen en ongefundeerde veroordelingen dat ze niet meer anders kon dan de weg naar binnen, solitair de diepte in, Indy-pen-dance Soul Search DiepZielduiken noemde ze dat. In de diepste inwijdingen door de wereld van vergeving, compassie, onvoorwaardelijke Liefde en harts overgave aan de Bron van alles, in het Christus Bewustzijn. Zelfs als ze in de zwaarste tijden velen tegen zich leek te hebben, geen mensen, geen steun of houvast (en daar doorheen ging herinneren en ervaren dat het slechts het Pad is van de aardse illusies leren doorzien), reisde ze door de ervaringen van angst dualiteit en afgescheidenheid (in de 3e Dimensie) naar de ervaringen van eenheid heelheid en verbinding (in de 4e en 5e Dimensie). Dwars door vele werelden levens en dimensies heen. Alles verbindend, alles omhelzend, alles overwinnend. Elke ‘gevangenis’ om uit te breken bleek een illusie. Duisternis bleek uiteindelijk niet echt. Alleen Licht en Liefde. Steeds krachtiger evenwichtiger vastberadener, steeds meer trouw aan zichzelf, trouwend met zichzelf en het Geheel. In haar eigenheid vol aandacht aanwezig in het hier en numaals. No matter what! Ze liet het 'Oude' achter zich. Bereikte eindelijk de grond van haar bestaan. Vond naast vele waarheden nu de waarheid in haar eigen hart.
    Ze ging opnieuw trouwen met zichzelf en ditmaal ook met de Hogere Macht en alles samen. Een soms bloedstollend fascinerend verhaal met vele beproevingen, onverwachte wendingen en hoofdstukken. Bijna te spannend om te vertellen zonder censuur. Het werd in the end een allesomvattend Nieuw Verhaal vol geloof hoop en liefde en overwinningen. Schatkisten vol. In de kern een goed verhaal. Als ze vol zelfrespect terugkijkt op de weg die ze is gegaan, kan ze hartelijk lachen om alles kronkels die zichtbaar worden. Het is haar weg. Een uniek Pad. Waar ze lang de 'hoogste prijs' leek te hebben betaald. Ging deze krachtige vrouw uiteindelijk het mooiste van het mooiste oogsten. Van alle werelden. Van alle werelden die ze kon gaan verbinden en waardoor ze uiteindelijk nog maar één wereld beleefde: de wereld van overvloed en liefde. En ze leefde nog lang en gelukkig. Happy End.

 

Trouw

Indy trouwt hier opnieuw met zichzelf