/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Huwelijk (Innerlijk) » Relaties

Realion shift

NieuweTijds Relaties 

 

Zielenrelaties en Tweelingstralen-Relaties in de nieuwe tijd

 

De Nieuwe Tijd opent de poorten naar een Tijd van Genade en onvoorwaardelijke Liefde. Nu we onze incarnatielijnen aan het opschonen zijn van oude karmische ballast uit de voorwaardelijke liefdesvelden, worden veel oude bekenden samengebracht om door deze poorten heen te gaan.

Zielenmaatjes, Tweelingzielen, Tweelingvlammen en Tweelingstralen hebben vele levens met elkaar gedeeld en samen al van alles meegemaakt. Daardoor is er vaak vanaf een eerste ontmoeting een opvallend vertrouwd gevoel. Dit maakt dat beiden zich gemakkelijk kunnen openen voor nieuwe ervaringen. Juist nu velen van ons in diepe processen zitten, geven deze relaties een extra boost aan onze hergeboorte in de Nieuwe Tijd.

Zelf heeft Indy haar TwinFlame Tweelingziel voor het eerst ontmoet eind 2018 begin 2019. Maar ze gelooft dat je meerdere Twinflames kunt meemaken. ze heeft er al eerder ontmoet rond 2016 2017. Soulmate connections waren er meerdere. Wat Indy tot aan 2019 het meeste heeft meegemaakt is Carmic Relationships met wie ze bv 'Soul Contracts' had af te ronden, mensen die ze uit vorige levens kende.

Tweelingen en zielenmaatjes

Een mens heeft veel zielenmaatjes en meerdere Tweelingzielen en – vlammen. Onder de sluiers zijn de meningen verdeeld over welke theorie daarover nu de juiste is. Het ligt veel ingewikkelder dan we denken! De verschillen zitten onder andere in de diepgang, intensiteit en de omvang van de heling die we elkaar kunnen geven. Voor dit artikel is het echter niet dienstbaar om de discussie op te rakelen wat nou wel of niet ‘de waarheid’ hierover is. Het gaat hier om de groei- en bewustwordingsprocessen. Dus ik kies even voor het woord zielenrelaties.

Zielen kiezen voor aardse relaties om elkaar wederzijds te herinneren aan taken en voornemens die ze voor dit leven gekozen hebben. Afhankelijk van welke klus er geklaard wil worden, kan dit een kortdurende relatie zijn, maar ook één die vele jaren kan duren. In een passend scenario kan de persoonlijkheid ervaren, uitwerken en afronden wat er op het programma staat voor dat leven, zelfs zonder dat hij of zij zich daarvan bewust is.

Dit kan vanuit afscheiding en polariteit, bijvoorbeeld met een klein en groot ego tegenover elkaar. Het kan ook juist vanuit eenheid, waarbij partners (vaak nog vanuit afhankelijkheid) elkaar nodig hebben en ze wederzijds op elkaar kunnen leunen.

Vorige levens

In elke zielenrelatie is er een dynamiek die te maken heeft met de karmische jassen die we nog vanuit vorige levens dragen. Onze ziel trekt die jassen weer aan, als we opnieuw incarneren en vlakbij de verdichte aarde- dimensies komen.

Zo gauw als we die jassen weer hebben aangetrokken, begint het programma voor dat leven te werken. Wat de ziel wil ervaren, leren, ontwikkelen en helen, ligt grotendeels al vast in dat programma. Met wie je dat gaat ervaren ook. Maar de vorm en mate waarin dat gebeurt nog niet. Des te groter is het verrassingselement! Des te groter ook is de kans dat de goede knop ingedrukt gaat worden voordat het ego kan gaan ingrijpen. Vaak kiest onze ziel namelijk voor aardse ervaringen die vanuit het ego bekeken niet leuk zijn …

 

Aardse avonturen van het ego

In relaties stapt de persoonlijkheid in een nieuw avontuur in de aardse stof. Samen ontmoet je wat er in de persoonlijkheidslagen nog vastzit in oude programma’s en overtuigingen. Het geheel speelt zich af in de derde dimensie en is nog in de greep van dualiteit. Vaak gaat dit gepaard met pittige, dramatische processen, juist omdat het ego zich daar nog mee bemoeit.

Als je weinig bewustzijn hebt over jouw leven, kun je het ervaren alsof narigheid en moeilijkheden jou overkomen. Dat brengt je in persoonlijke dader- en slachtofferrollen. De groei die daardoor kan plaatsvinden, is groei in de derde dimensie- lagen, in voorwaardelijke Liefdesvelden waar het beperkte bewustzijn van de persoonlijkheid jou leidt. Binnen deze relaties is het voornamelijk het ego dat wil sturen en bepalen welke richting het uit wil met de relatie.

Tweelingstralen

Bij Tweelingstralen is dit echter een heel ander verhaal. Een mens heeft maar één Tweelingstraal, met wie ze ooit, als één androgyn Lichtwezen, uit de Bron is gekomen. Dit geeft een onverwoestbare verbinding, die hele andere lagen aanraakt en opent. Tweelingstralen zullen elkaar ook pas weer ontmoeten, als het persoonlijke, driedimensionale werk, grotendeels gedaan is. Want wat Tweelingstralen willen uitwerken vraagt om een stevig verankerde basis, en een hoger Zelf waar je steeds weer naar kunt, en ook zult moeten terugkeren.

In een Tweelingstraalverbinding ligt de allerdiepste, meest getrouwe herinnering aan jouw eigen verbinding met de Goddelijk Bron opgeslagen. Een ontmoeting met je Tweelingstraal herinnert je dus eigenlijk aan het holografische beeld van jouw Goddelijke Zelf. Dit is niet iets wat je kunt sturen of beïnvloeden; dit komt naar je toe als je persoonlijkheid en Ziel er klaar voor zijn.

Velen ervaren dat hun energiesystemen ‘op tilt’ slaan bij de eerste ontmoeting. Het is energetisch gezien een instant diep Thuiskomen, ook al wist je vanuit dit aardse leven niet van elkaars bestaan af.

Dit kan in het begin een euforisch gevoel geven. Het is groots en heftig. Het overstijgt alle gevoelens van driedimensionele relaties. Het opent je dieper dan je jezelf ooit hebt kunnen openen. De aantrekkingskracht, die vat op je kan krijgen, komt rechtstreeks uit de Bron. Tweelingstralen zoeken, en kennen de grootsheid van de ware, Goddelijke Liefde.

Als beide personen bewuste mensen zijn en zich, tijdens het samenzijn, volledig kunnen overgeven aan de Goddelijke leiding, ervaren ze een ongekende heldere aanwezigheid vanuit de Lichtwereld. De hemel lijkt ineens veel dichterbij, en moeiteloos kunnen ze samen opstijgen naar hogere dimensies.

Heftige processen in licht en donker

Het is echter alles behalve een romantische roze wolk, waar je op terecht komt met je Tweelingstraal. Tweelingstraalliefde heeft, aards bezien, vaak ook meedogenloze kanten. Ze ontziet geen enkele onwaarheid en blokkade, en zal dus alles aanraken wat nog geheeld wil worden. Je krijgt messcherpe confrontaties met waar je innerlijk ooit jouw eigen grond en Goddelijkheid verlaten hebt. Keer op keer zul je met je neus op je eigen Transformatieproces gedrukt worden.

Vanuit het hogere Zelf bezien is dit een prachtige fase. Je wordt uitgedaagd om vanuit Zelfliefde een einde te maken aan de lange reis die jou in de afscheiding gevangen hield. Eindelijk kom je weer terug bij jouw Goddelijke Zelf.
Maar vanuit onze menselijke kant bezien raakt dit rauwe wonden aan, die waarschijnlijk de meest diepe pijn ooit herbergen.

Veilige relaties

Voor velen van ons is het in de stof vooralsnog onmogelijk om met de Tweelingstraal samen te leven. Veel Tweelingstralen zitten nog in andere zielenrelaties, die op andere fundamenten gebouwd zijn. Deze relaties dienen andere aspecten binnen de eigen ontwikkeling en groei als mens.

De meeste Tweelingstralen herkennen zichzelf als hooggevoelig. Hun meer verfijndere staat van Zijn maakt het mogelijk om hogere vormen van Liefde te gaan dragen. Veel hooggevoeligen zijn in dit leven eerst aardse, harmonieuze relaties aangegaan om een veilige haven voor zichzelf en hun partner te creëren. Dit veilige veld was een noodzaak voor hen, om überhaupt op aarde te kunnen landen, en aanwezig te kunnen zijn met hun bovengemiddelde gevoeligheid en hoogfrequentere velden.

Chaos en verwarring

Als de ziel er klaar voor is, zal een fysieke ontmoeting met de Tweelingstraal zich aandienen. Deze ervaring kan een enorm schrikeffect geven, omdat je meegezogen wordt in de intensiteit van de verbinding. Het kan verwachtingen naar de toekomst geven, alsof het ‘eindelijk gaat gebeuren!’. Maar ook kunnen er oude gevoelens van verlatenheid, intense heimwee, schuld, paniek of wantrouwen wakker worden. Vragen zullen opkomen zoals “Hoe moet dit nu verder? Welke vorm gaat dit krijgen? Wat is de bedoeling van ons contact? Hoe weet ik zeker dat ik mezelf niet voor de gek houd?”

Als één van de partners in een andere relatie zit, roept het vaak nog meer chaos en verwarring op. Gevoelige vrouwen worden in hun emotionele lichaam geslingerd en ontmoeten daar vooral oude liefdespijn. Het raakt aan ‘onmogelijke Liefde in de stof’, wat haaks lijkt te staan op hun innerlijke weten van de Goddelijke bedoeling van deze Tweelingstraalrelatie.

Mannen kunnen tussen hoofd en hart gaan jojoën. Ze lopen vooral tegen verantwoordelijkheidsgevoelens op, bijvoorbeeld naar hun partner, gezin en baan. ‘Dit kan ik toch niet maken? Moet ik dit dan in de steek laten, waar ik mijn leven zo lang en hard voor gewerkt heb? En wie garandeert mij, dat dit een Goddelijke bedoeling heeft?’

Dit niet-weten hoe en of deze Liefde überhaupt in de toekomst binnen een relatie vorm gaat krijgen doet het ego buigen voor een groter, Goddelijk plan. En dat is precies hoe het is, als je in een Tweelingstraalrelatie zit: Niet jij, maar ‘God’ zit uiteindelijk aan het stuur. Daarom komen er veel nieuwe relatievormen, waarbinnen ruimte is voor wat er vanuit de Ziel wil gebeuren.

Variaties in de vorm

Het kan zijn dat niet allebei de Tweelingstralen in de gaten hebben, of willen erkennen, dat het hier over een Tweelingstraalverbinding gaat. Dat kan een boycot van het ego zijn, die de heftige processen die er onherroepelijk aan gaan komen nog liever buiten de deur houdt.
Maar het kan ook zijn dat hun relatie nog helemaal geen stoffelijke vorm moet krijgen. Bovendien verblijven sommige Tweelingstralenpartners nog in andere dimensies, die zijn momenteel dus niet op aarde geïncarneerd.

Liefde in meervoud

Als men de Tweelingstraal ontmoet vanuit een andere relatie, hoeft dat elkaar niet meteen in de weg te zitten. Als er veel liefde is voor een huidige partner, gaat het niet om ‘voor wie ga je’, want dat is niet het ultieme doel van de Tweelingstraalverbinding. Het gaat eerder om welke vorm jouw Zielenpad en weg naar je Goddelijkheid ondersteunt.

De Liefde voor, en het verlangen naar het samenzijn met de Tweelingstraal kan echter niet ontkend worden en wil, indien mogelijk, wel geleefd worden. Hun Zelfrealisatie dient immers een hoger doel (zie verderop). Dit vraagt om nieuwe relatievormen in de stof, die louterend en helend zijn voor alle betrokkenen.

Fases van Zelfrealisatie

Ons hogere Zelf geeft sturing aan dit hogeschoolwerk. Afhankelijk van waar je zelf zit in jouw proces van Zelfrealisatie, ontmoet je je innerlijke huiswerk in verschillende vormen en intensiteit.

Jonge Tweelingstralen, die aan het ontdekken zijn wie ze zijn, wat ze hier willen doen en vorm willen geven, zijn meestal een verfrissende aanmoediging voor elkaar. Zij begeleiden elkaar praktisch en energetisch (vaak nog onbewust) om hun plek en betekenis binnen de derde dimensie te ontvouwen. Dit is een wat geleidelijker proces.

Tweelingstralen die in hun Zelfrealisatieproces echter op het punt staan om los te komen van de duale krachten binnen de derde dimensie, krijgen te maken met enorme uitdagingen, met flinke ups en downs. Elke ontmoeting met je Tweelingstraal raakt een herinnering aan van het totale Een-Zijn met de Bron.

Tegelijkertijd word je bij elk afscheid energetisch geconfronteerd met het traumatische moment ooit, waarop je voor het eerst van je Tweelingstraal gescheiden werd. Daarna ben je zonder hem of haar dieper de verdichting in gegaan, en heb je misschien levens (onbewust) lopen zoeken naar die éne. Dit leidt je hoe dan ook naar elk deel van jezelf dat zich nog afgescheiden waant.

Fysiek contact

Door het fysieke contact met je Tweelingstraal worden alle chakra’s geactiveerd. Je zult steeds meer gaan voelen wat er in de onderste chakra’s verborgen en ingekapseld zit op gebied van relaties en de Kundalini-energie. In onze onderste chakra’s zit veel oude verkramping, als gevolg van traumatische ervaringen en de ontheiliging van ons fysieke lichaam.

Daardoor ervaren veel mensen alleen vanuit hun hogere chakra’s de verbinding met de Bron. Als gevolg daarvan kunnen het eigen Zielenlicht en het Goddelijke Zelf niet volledig indalen. Zo blijven de problemen rondom intimiteit, veiligheid en aarding in een lager frequentieveld ‘hangen’.

Alle vervormingen die je in je draagt over lief- hebben zullen alleen maar in een onvoorwaardelijk Liefdesveld geopend kunnen worden. Dit is wat Tweelingstralen elkaar moeiteloos bieden. Maar juist daardoor dienen zich oeroude velden aan. Vervolgens moet alle vrijgemaakte energie ook door jouw fysieke lichaam geïntegreerd kunnen worden. Dit vraagt om toewijding en een groot Zelfbewustzijn.

De hel en de hemel

Tijdens dit proces word je naar de allerdiepste pijnlagen geleid. Het is het sterfproces van het ego in de derde dimensie dat het zo heftig maakt. Maar tevens leidt dit ook, vanuit de vijfde dimensie, jouw hergeboorte en heelwording in jouw Goddelijkheid in.

Je kunt de hemel (het ultieme, Goddelijke samenzijn dat de doorgang naar hogere dimensies vrijmaakt) en de hel (de rauwe afscheidingspijn) naast elkaar ervaren. Het voelt bijna cru, om na een samenzijn met je Tweelingstraal, in welke vorm dan ook, weer een tijd zonder hem of haar in je eentje, of in je eigen relatie, verder te moeten.

Juist in dit proces zit de ultieme Zelfrealisatie! Steeds weer nodigt deze spagaat je uit om terug te gaan naar je eigen heilige grond. Daar leer je hoe je jezelf volledig kunt onthechten van alles wat zich vanuit de persoonlijkheid nog wil hechten aan iets of iemand buiten jezelf. Zelfs van jouw Tweelingstraal!
In jou zal het Heilige Huwelijk zich gaan aandienen, waardoor jij als een steeds completer vrouwelijk en mannelijk, androgyn Lichtwezen in je lichaam aanwezig zult kunnen zijn.

Jouw eigen hogere Zelf zal je steeds opnieuw terugbrengen naar de verbinding met jouw Goddelijke Zelf. Dit proces vraagt om werkelijk alles in hogerhand te leggen, en je vanuit groeiend vertrouwen in de hogere regie naar elke volgende stap te laten leiden.

Als je door dit proces heen bent, zal er langzaam een diepe rust gaan indalen. Je zult niet alleen weten, maar juist ook voelen dat deze Liefde het hoogste goed van AL nastreeft. Persoonlijke liefde gaat steeds meer vervangen worden door Universele Liefde. Deze is altijd dienstbaar aan het grotere, Goddelijke plan.

Goddelijke Missie

Tweelingstralen kunnen vroeger of later voor een gezamenlijke weg opgeroepen worden. Niet het ‘ik’ bepaalt of, en wanneer het tijd is om samen te gaan werken en te leven. Die wijsheid en dat weten liggen bij ons hogere Zelf en bij de Lichtwereld.

Specifieke, spirituele verworvenheden van vele oude levens zullen hierbij ingezet worden. Veel Tweelingstralen zijn momenteel bezig om hun eigen kanalen naar hogere dimensies weer volledig te openen. Ze oefenen om zich hun heldervoelendheid, helderziendheid en andere hogere vermogens weer toe te eigenen.

De meeste Tweelingstralen hebben al in vele eerdere levens, op aarde en daarvoor, samengewerkt. Er is geen enkel veld dat zo krachtig resoneert als hun gezamenlijke veld. Hun velden sluiten naadloos op elkaar aan. Daarom verstaan ze elkaars zielentaal als geen ander, en dat maakt hen heel open voor de ontvangst van Goddelijke velden.

Heel de wereld

De begeleiding en heling van zichzelf en elkaar gebeurt vanuit een hoger belang. Veel opgestegen Meesters hebben taken vervuld vanuit hun Tweelingstraalverbinding, zoals Yeshua en Maria Magdalena, Aartsengel Raphael en Moeder Maria.

Het is helend om open aanwezig te zijn in een Tweelingstralenveld, vanwege de oorspronkelijke coderingen die beiden dragen van de Goddelijke Eenheid. Vandaar ook dat veel Tweelingstralen ingezet zullen worden, en al voor dit leven de zielenafspraak gemaakt hebben, voor een gezamenlijke Goddelijke Missie.
Na een diepe Zelfheling zullen ze de mensheid en de aarde vanuit hun hogere vermogens bij kunnen staan in deze bijzondere tijden van grote Transformaties.

*♥*

Waar twee of meer in Mijn Naam verenigd zijn,
ben Ik in hun midden.

 

Mieke Vulink

--

Relaties in de Nieuwe Tijd

Door Mieke Vulink

We staan aan het begin van een ‘groeizaam nieuw jaar’. 2017 wordt een jaar van vernieuwing, van één-Zijn met jezelf – met of zonder relaties – en van ‘Walk your Talk‘. Ofwel: Leven wat je verkondigt.

Velen van ons zijn op een weg naar hoger bewustzijn en Liefde gestapt. Bijna alle kennis daarover is, mede dankzij internet, tegenwoordig wel voorhanden. De afgelopen jaren hebben we onszelf met alle mogelijke informatie over transformatie en Zelfrealisatie kunnen voeden.

Maar nu staan velen voor de keuze om het proces ook daadwerkelijk met zichzelf aan te gaan, en niet alleen vanuit ‘ik weet wel hoe het zit’. Dit aangaan kan grote, innerlijke veranderingen geven. Moed en vastberadenheid zullen je door oude conditioneringen en het te kleine menselijke zelfbeeld heen leiden naar meer besef van jouw Goddelijkheid (meer hierover lees je in deel II). Tweelingzielen, – vlammen en –stralen zullen daarbij van grote betekenis worden voor elkaar en voor de wereld (meer daarover lees je in deel III).

Vandaag deel I van deze nieuwe serie:

De mannelijke en vrouwelijke weg

Het weten, begrijpen en vervolgens op zichzelf ‘toepassen’ is een mannelijke manier van het innerlijke proces aangaan. Een man wil eerst snappen hoe het werkt. Mede via het inzicht van het derde oog, dat kan inzien en doorzien, zal hij in relaties waarheid ontmoeten over zichzelf. Hij zal weten of iets voor hem klopt of niet. Zo kan hij zijn weg terug gaan vinden naar zijn Essentie.

Het voelen, ontvangen en doorleven is meer de vrouwelijke weg door dit proces van Zelfrealisatie heen. Het toelaten van, en het samenvallen met gevoelens en emoties dient haar om contact te krijgen met wat er innerlijk gaande is. Mede via het buikgevoel ervaart zij fysiek of ze met Waarheid te maken heeft, met oude pijn of met illusies.

Mannen zullen vooral de mannelijke weg volgen, en vrouwen de vrouwelijke weg, maar de weg wordt vooral bepaald door de balans tussen de mannelijke of vrouwelijke energie die in iemand aanwezig is.

Onderste chakra’s

Deze twee wegen (m/v) samen vormen de complete reis naar onszelf. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Een mens waarvan de mannelijke kant meer ontwikkeld is dan de vrouwelijke kant, zal zich meer vertrouwd voelen met de mannelijke weg, en vice versa.

Vooralsnog lopen veel mensen eerst de mannelijke route op de weg naar Zelfrealisatie. ‘Weten hoe het zit’ geeft een veilig gevoel, en het geeft voornamelijk helderheid in de bovenste drie chakra’s. Daarmee kun je de diepste pijnen en zelftwijfels uit de onderste drie chakra’s echter alsnog op afstand houden, zelfs binnen relaties.

Het erkennen, voelen en benoemen van wat er zich werkelijk in jouw fysieke binnenste in de lagere chakra’s afspeelt, en daar de volledige verantwoordelijkheid voor nemen, is hogeschoolwerk. Als je alles, waarin jij nog geen Liefde kunt ervaren, terug legt op eigen bord (i.p.v. op andermans bord), ga je echt de confrontatie met je eigen pijn, gedrag en gedachten aan.

Daarmee begint het innerlijke proces van jezelf ontmoeten in jouw onderste drie chakra’s. Dan openen zich oude karmische lagen, die daar heel lang niet aangeraakt konden worden, en valt er geen gevoeligheid meer te verbergen.

Disbalans

Voorzichtig beginnen we onszelf uit de pijnlijke erfenissen van alle duale vervormingen te halen. De veeleisende, gestresste en verharde mannelijke kant, en de vernederde, verlaten en vermoeide vrouwelijke kant tonen ons een innerlijke disbalans. We beginnen daar collectief last van te krijgen, zowel geestelijk, emotioneel als ook fysiek.

Deze disbalans begint zich steeds duidelijker af te tekenen in de wereld om ons heen. Een paar jaar geleden kwam het ‘Divine Feminine’ als een bevrijdende kreet de wereld in. Inmiddels wil het Heilige Vrouwelijke niet alleen geroemd, maar vooral fysiek geleefd worden.

Dat vooral vrouwen deze voelende weg gemakkelijker op gaan, of zichzelf er in verliezen, is niet zo gek. Het voelen is immers de natuur van een vrouw. Maar hoe dan ook valt er nog heel wat te ontdekken en ontboezemen, voordat het Goddelijke echt belichaamd en geleefd zal gaan worden.

Relatie met jezelf

Alles begint in de relatie met jezelf. Het is niet toevallig dat veel mensen momenteel geen vaste partner hebben. Om jezelf door en door te leren kennen kan een periode van ‘op jezelf’ zijn heel waardevol zijn.

Het vrouwelijke is van nature gewend om haar voelsprieten uit te hebben staan in horizontale verbindingen. Het kan dus heel onthand voelen als je, na relaties gehad te hebben, ineens veel alleen bent. Het ego vindt dat meestal niet gemakkelijk, en zeker niet gezellig. Vaak word je dan ook nog eens geconfronteerd met allerlei happy couples om je heen, waar jouw eigen leven wel erg schraal bij af lijkt te steken…

Een Inwijding

Als we er innerlijk aan toe zijn, zal onze ziel heel bewust ruimte maken in ons leven om ons ware Zelf te kunnen ontmoeten. We hebben veel oude sociale contacten achter ons gelaten, omdat we geen vulling maar echte voeding zoeken. En die zullen we ‘eindelijk’ weer van binnen gaan ontdekken.

Dit alleen-zijn is in dit verband een Initiatie. In plaats van jezelf als een eenzame zielepiet te gaan ervaren, biedt deze periode je kansen om uit het oude slachtofferscenario te gaan groeien. Je kunt je oude dromen, verwachtingen en misvattingen over vervullende relaties gaan onderzoeken. Je innerlijke Meesterschap en jouw verbinding met de Bron zullen hierdoor in een ander licht komen te staan.

Jij bent de enige die volledig verantwoordelijk is voor jouw leven. Elke keuze die jij maakt zal je tonen of die overeenstemt met jouw Waarheid, met jouw proces van zelfheling en met jouw Missie. Dit kan je innerlijk enorm bekrachtigen.

Stand strong

Op dit moment van de evolutie is het essentieel dat we weer op ons- Zelf gaan vertrouwen. In plaats van uit te reiken naar een partner, of naar een autoriteit buiten onszelf, worden we min of meer gedwongen om onszelf naar binnen en naar de Lichtwereld te keren.

We hebben allemaal een eigen innerlijke verbinding naar ‘boven’. We hebben allemaal het vermogen om binnendoor de antwoorden, de wijsheid en de Weg te vinden die we zoeken. Vroeger of later zullen we allemaal uitgenodigd worden om in ons Goddelijke Zelf te gaan wortelen.

Het zal nog hard nodig zijn om, te midden van de toenemende chaos om ons heen, in verbinding te blijven met ons eigen Licht en Waarheid. Waar andere mensen zich zullen blijven identificeren met de angstvelden en de polariteiten, die door de calamiteiten in de buitenwereld versterkt worden, zullen onze bakens van Licht een enorm verschil kunnen maken en balans kunnen brengen.

Met een partner

Als je een relatie hebt, dan heb je sowieso een grote spiegel en procesversneller in je partner. De keuze is aan jou, of je daar ook wat mee wilt doen. Maar als je ‘voor Waarheid’ gaat, dan zul je niet anders kunnen dan de triggers die je in je relaties ontmoet, serieus te nemen.

Alles wat je partner bij jou aanraakt, zal ook jouw geschiedenis en jouw zelfbeeld aanraken. Alles wat jij ervaart gaat dus over jou. Wat betreft het deel wat je partner aangaat; hoe verleidelijk ook om je daar mee te bemoeien: echte, onvoorwaardelijke Liefde laat vrij wat hij of zij daar zelf mee kan en wil.

Relaties helpen je om te ontdekken waar jij jezelf en je eigen grenzen in de steek laat. Juist in een relatie met een geliefde kun je oefenen om helemaal trouw te blijven aan jouw eigen weg, en jouw leven congruent daaraan in te richten.

Natuurlijk moet jij naar je partner aangeven waar het voor jou niet voedend, belastend of zelfs kwetsend is. Daarnaast blijft het een grote uitdaging om jouw eigen gedrag, gedachten en gevoelens onder een vergrootglas te leggen als je getriggerd wordt.

Je kunt alleen maar kijken naar wat jou wel of niet dichter bij jouw ware Zelf brengt, en wat wel of niet bijdraagt aan wat jij in de wereld te doen hebt. Jij bent ook in jouw relatie de enige die daar de verantwoordelijkheid voor draagt.

Zoektocht in relaties

Als we onze eigen zoektocht door duizenden jaren van dualiteit heen gaan zien, valt vooral op dat we een intens gemis en een diep verlangen met ons mee dragen naar een onvoorwaardelijk geliefd- zijn. Dit verlangen maakt dat we steeds weer blijven uitreiken naar buiten.

Alle relaties raken dat verlangen naar een Thuisgevoel aan, naar de heelheid die we ooit gekend hebben. Het is een vergissing om te denken dat de juiste partner dat zal brengen. De werkelijke heelheid is te vinden in de innerlijke verbinding met ons Goddelijke Zelf en de Bron.

We dragen een diepe afscheidingspijn in onszelf mee. Deze pijn wordt keer op keer getriggerd, doordat we wel of geen relatie hebben. Op weg naar ons Goddelijke Zelf zullen we elk stukje pijn hiervan gaan ontmoeten en leren omarmen. Dit is een hele kluif en er moet innerlijk voldoende Zelfkennis en draagkracht zijn om dit aan te kunnen.

Elk mens wordt innerlijk voorbereid op dit louteringsproces. Het ego houdt niet voor niets graag de deksel op de put van onze onderste drie chakra’s, zodat het zich niet hoeft aan te passen aan de Goddelijke Wil. Deze chakra’s zijn verbonden met onze horizontale zoektocht naar Eenheid binnen relaties, en dragen herinneringen aan wat we tijdens die zoektocht aan pijn en angst opgelopen hebben. Toch zijn we er vanuit de geest al klaar voor om de deksel eraf te halen, en terug te gaan naar het begin.

Eenheid

Ooit hebben we eigen vormen gekregen om Licht te kunnen dragen. We leerden om als mens vanuit de geest op aarde te zijn, als een androgyn ‘Ik Ben’-wezen. We waren nog volledig verbonden met de Bron, en leefden in volkomen harmonie en hogere dienstbaarheid aan de Goddelijke wil, die door ons heen werkte. De Hemelpoort stond nog open, waardoor we niet anders konden dan Liefde en Licht te zijn.

We konden moeiteloos samenvloeien met een ander Lichtveld. Elk nieuw Lichtwezen dat op aarde kwam, werd geschapen vanuit een hogere intentie, die opgevolgd werd door een deling en explosie van Licht en Goddelijke scheppingskracht.

Afscheiding

Gaandeweg onze lange reis op aarde raakten we steeds verder van de Eenheid vandaan. Waar we eerst naar de Bron luisterden, gingen we nu naar onze hersenen en naar anderen luisteren. Onze fysieke vorm werd gesplitst, door het vrouwelijke van het mannelijke te scheiden. Onze intuïtie werd letterlijk van de ratio gescheiden.

Nadat we heel lang geslachtsloos (androgyn) zijn geweest, hadden we nu geslachtsorganen met een hormonale werking. Enerzijds vergrootten zij de afscheiding. Anderzijds wakkerden ze onze fysieke verlangens aan om ons nog dieper het fysieke lichaam in te trekken.

Fysieke eenheid

Er ontstond een wederzijds aantrekken en afstoten. De mannelijke impuls bewoog zich juist van de eenheid af, om ervaringen op te kunnen doen en te creëren in deze nieuwe, meer verdichte vormen. Het vrouwelijke Zijn kwam in een tweespalt. Enerzijds wilde ze de (verminderde) verbinding met de Bron in stand houden. Anderzijds wilde ze via het mannelijke zowel eenheid als groei blijven ervaren.

Het zoeken naar eenheid begon zich via het fysieke te voltrekken. Beiden werden gaandeweg steeds meer gedreven door dubbele verlangens. Er was een ontwakend verlangen naar nieuwe ervaringen in het individuele bewustzijn.

Maar er bleef ook een oeroud verlangen naar eenheid. Dit verlangen begonnen we in fysieke ontmoetingen te uiten. En zo hebben we met elkaar binnen en buiten relaties naar alle mogelijke vormen van liefde gezocht, juist via de lagere chakra’s.

Adam en Eva gingen een eigen weg

Het mannelijke in ons is op onderzoek uitgegaan. Hij is een plaatsvervangend Koninkrijk in de dualiteit gaan zoeken en creëren. Daarmee werd er, duaal bekeken, een basis gelegd van wantrouwen, schuld, schaamte en oordeel. Want als hij voor het ene koos, liet hij het andere dus in de steek. Ofwel: Doordat hij bij het vrouwelijke weg bewoog, werd het vrouwelijke ‘gedwongen’ om nu zelfstandig keuzes te gaan maken.

Koos zij voor de Bron, voor de man, of voor haar eigen, onbekende weg? Verkoos zij God boven fysieke relaties? Dit duale of- of- gedrag heeft zowel bij mannen als vrouwen diepe sporen van kwetsingen en wantrouwen achtergelaten.

Mannelijke erfenis

Heel diep in onze mannelijke helft zit het schuldgevoel dat hij zowel God als het vrouwelijke in de steek heeft gelaten. Daarnaast wordt hij gedreven door het idee dat hij zich alsmaar door dient te ontwikkelen. Door hard te werken, veel te leren en vooral iemand te ‘worden’, liefst met een goedbetaalde baan, verdient hij zijn bestaansrecht, zijn eigenwaarde en de Goddelijke goedkeuring in de stof. Zo ontwikkelt hij zijn kracht en blijft hij het duale aardse overleven ‘mans’.

Maar waar is de Liefde in dit scenario? Herken je dit in je eigen leven? Wat blijft er van een mens over als deze eenzijdige pool niet meer werkt? Tel je nog wel mee in deze wereld als je niet meer stressbestendig en maatschappelijk nuttig bent? Wat als je even geen zorg meer kunt dragen voor je eigen brood op de plank?

Grote kans dat zich iets anders wil melden, wat jou naar jouw innerlijke vrouwelijke kant wil leiden. Naar een deel van jou waarin meer zachtheid en onvoorwaardelijke Liefde kunnen bestaan.

Vrouwelijke erfenis

In onze innerlijke vrouw zit de angst, dat de man (dit gaat ook over onze innerlijke man) steeds weer bij de Bron en bij haar vandaan zal bewegen, ofwel haar en ‘God’ ontrouw zal zijn. Zij is aan haar eigen intuïtieve vermogens gaan twijfelen, omdat die haar niet het Paradijs terugbezorgd hebben waar ze op hoopte.

Zij draagt het schuldgevoel dat ze het Goddelijke in de steek heeft gelaten, door met het mannelijke mee te bewegen, de verdichting in.

Om weer helemaal terug te kunnen komen bij haar eigen diepe voelen, is er een veilig veld nodig. Een nest, waarin ze zich beschermd en ondersteund weet. Als een vrouw nog niet haar eigen mannelijke kant in haar rug kan ervaren, zal ze zich gemakkelijker blijven uitleveren, waardoor ze de verbinding met zichzelf steeds meer verliest. Ze zal zich – voor zolang ze dat nog nodig heeft – afhankelijk blijven maken in een relatie met een partner, een baas of een therapeut.

Het oude vrouwelijke is gekoppeld aan onmacht en afhankelijkheid. Eeuwenlang was het de man die voorop liep en het voor het zeggen had in de wereld. De vrouw zweeg en werd ergens op de achtergrond getolereerd. Geen wonder dat ze zichzelf minder waard ging wanen. Deze imprint zit nog diep in haar cellen.

Gezamenlijk herrijzen uit de as

Voor de meesten van ons is het bovenstaande beeld, anno 2017, een oud en gepasseerd scenario. Onze vrouwelijke kant is bezig om haar plek weer in te nemen, waarbij ze zich krachtig genoeg weet om haar innerlijke proces aan te kunnen gaan. Ook binnen relaties. Onze mannelijke kant begint zich zijn Goddelijkheid weer te herinneren, waardoor zijn gevoelskant meer ruimte krijgt.

Nu het Divine Feminine, ofwel onze innerlijke Godin, zich gemeld heeft begint de balans zich te herstellen. Nu begint het vrouwelijke haar eigen heilige grond weer te bewonen. De Goddelijke man is de hoeder en bebouwer van dit heilige land. Door hun samenwerking kunnen beiden vanuit hun oorspronkelijke Goddelijkheid weer als een Phoenix uit de as herrijzen.

Deze Phoenix zal zowel bij mannen als bij vrouwen zorgen voor een krachtige nieuwe focus binnen relaties. Waar relaties eerder een invulling waren, zullen ze nu een aanvulling worden. Nieuwe relaties zullen vooral dienstbaar zijn aan het versterken van de verbinding tussen de mens en zijn/haar eigen, innerlijke Bron.

*♥*

Voor helderheid en een duidelijke lijn in het verhaal haal ik hier en daar wat zinnen uit een vorig artikel aan in deze nieuwe serie over Relaties.

Wordt vervolgd in Deel II: Zelfvertrouwen en eigenwaarde verankeren
En Deel III: Tweelingstraalrelaties in de Nieuwe Tijd

 

Zelfvertrouwen en eigenwaarde verankeren

 

Als jij op het pad van Zelfrealisatie bent gestapt, en door verschillende stadia van initiaties heen gaat, zal er veel rondom het thema zelfvertrouwen en eigenwaarde gebeuren. Het wil helder worden waar het vertrouwen beschadigd is in dat jij, in welke vorm dan ook, ‘genoeg’ bent zoals je bent. Laag voor laag nader je waar je de Liefde voor jezelf bent kwijtgeraakt.
Diep in jou zal je Goddelijke Zelf willen gaan opstaan. Een Zelf dat je echt trouw wilt blijven, zeker in relaties.

Enerzijds ontwikkel je Zelfvertrouwen (vertrouwen in je hogere en Goddelijke Zelf) in de relatie met jezelf en met de Bron. Hier zul je uiteindelijk de ultieme heelheid en eigenwaarde vinden, waar je innerlijk zo diep naar verlangt.
Anderzijds bestaat er wellicht ook het verlangen naar een partner; een partner op wiens JA je blindelings kunt vertrouwen. Maar als je rondom het thema zelfvertrouwen nog oude ballast hebt zitten, is de kans groot dat je jouw innerlijke zelftwijfel en wantrouwen op je partner gaat projecteren.

Kun je bij hem of haar eenzelfde compromisloze toewijding voelen aan de innerlijke weg? Toont en deelt hij of zij in alle kwetsbaarheid de waarheid over zichzelf? Als jij trouw blijft aan jezelf, en geen concessies meer doet aan jouw eigen waarheid, blijft hij of zij dan wel? Of word je dan weer afgewezen?

Zelfvertrouwen zoeken in relaties

Sommige relaties staan momenteel behoorlijk onder druk. Als een mens de innerlijke weg is opgegaan, komen verwachtingen, projecties, negatieve zelfbeelden en liefdespijn tevoorschijn. In een liefhebbende partner blijkt ook een gekwetst mens te leven. Het is niet altijd gemakkelijk om met dat deel van hem of haar samen te leven.

Oude, romantisch ingekleurde plaatjes worden al snel afgebroken, want het proces van Zelfrealisatie toont niet alleen de kantjes van een mens waar je verliefd op bent geworden.
‘Tot de dood ons scheidt’ is in veel relaties al vervangen door ‘voor zolang als we er beiden bewust voor kiezen’. Dat geeft minder garantie en basisveiligheid dan vroeger. Uiteindelijk blijft alleen de naakte waarheid in het hier en nu over over. Zal die waarheid gaan bijdragen aan meer Zelfvertrouwen?

Vanuit die waarheid begint er sowieso al veel te bewegen in relaties. Er zullen ook nieuwe vormen van relaties gaan ontstaan. Dit zijn vormen die elkaars unieke weg naar Goddelijke Eenheid dienen, ondersteunen en bemoedigen. Dit zijn relaties waarin partners elkaar, onvoorwaardelijk, een veilige ruimte bieden voor elkaars groeistuipen en menselijke littekens, die veel Liefde en zelfzorg nodig hebben.

De vrouw niet begrepen

Het vrouwelijke (dit geldt ook voor mannen die veel vrouwelijke aspecten dragen) voelt zich vaak niet begrepen, noch gekend, in haar diepe gevoelslagen en intuïtieve wijsheid. Zij ervaart haar verbinding met zichzelf en met de Bron vanuit haar gevoelslagen. Daarom beleeft zij het leven en liefhebben in de stof veel intenser, dan het mannelijke vanuit zijn ratio kan ervaren.

Veel vrouwen verwachten eigenlijk dat haar partner een soortgelijke gevoelsbelevenis heeft. Maar als dat niet zo is, kan dit haar gevoel van eigenwaarde behoorlijk beïnvloeden, en kan ze zelfs gaan twijfelen aan de ‘waarheid’ en betrouwbaarheid van haar eigen gevoelens.

Als het vrouwelijke innerlijk gaat opstaan om haar ware Zelf te hervinden, zal ze zich van deze oude twijfels, verwachtingen en afhankelijkheid willen gaan losmaken. Gaandeweg zal ze haar eigen gevoel, uniciteit en innerlijke rijkdom steeds meer gaan eren. Tijdens dit proces zal haar oude, wankele zelfvertrouwen transformeren naar een rotsvast vertrouwen in haar hogere Zelf.

Haar verlangen om Goddelijke eenheid in het fysieke te ervaren wordt daar niet minder om; het intensiveert zich eerder. Hoe meer zij van haar hogere Zelf gaat belichamen, des te gevoeliger haar lichaam wordt, des te intenser haar Liefdesbelevingen.

De man niet begrepen

Het aardse mannelijke voelt onbewust zowel nog schuld van de zoveelste (verharde) dader- rol die hij door de afgelopen eeuwen heen op zich genomen heeft, als ook onverwerkte pijn van vele slachtofferrollen. Ook hij wil zich graag van zijn oude imago en ballast bevrijden, en rechtop gaan staan in zijn eigenwaarde. Maar hij voelt zich vaak niet gezien, noch begrepen, in hoe hij op een andere manier dan het vrouwelijke, zijn weg naar zijn Goddelijkheid zoekt.

Veel vrouwen vinden het vanzelfsprekend dat de man eenzelfde innerlijke weg naar Zelfrealisatie zal gaan zoals zij die gaat: via het voelen. Maar hoe mannelijker een mens is, des te meer hij juist via (mentale) kracht en inzicht zijn weg naar zijn Goddelijke Zelf zal vinden. Het mannelijke ontleent zijn eigenwaarde gedeeltelijk aan het feit dat hij grip op de schepping heeft, doordat hij die begrijpt en kan doorzien.

Veel huidige vrouwenpijn ligt geworteld in tijden waarin kennis, inclusief spirituele en/of esoterische kennis, vanuit mannelijke overheersing als macht en als ‘de enige weg naar God’ ingezet werd. Dat roept bij het vrouwelijke nog steeds hetzij afhankelijkheid, hetzij afkeer op.

Nu het heilige vrouwelijke is begonnen te ontwaken, wordt deze oude pijn vaak getriggerd. Zelfs als partners vanuit oprechte intenties een aards, mannelijk krachtig veld neerzetten, kan dit door vrouwen die hun eigen pijn nog niet geheeld hebben als overrulend ervaren worden. De mannelijke kracht raakt in dat geval een diepe herinnering aan ‘ont-waardigd zijn’ aan. Als ze daar mee samen valt, is er even geen begrip voor de mannelijke weg.

Afhankelijkheid

Onze innerlijke vrouw draagt de splitsing van het mannelijke/vrouwelijke, en ‘de keuze van de man’ diep in zichzelf mee. Hij in ons, het actieve uitgaande deel, koos ooit als eerste voor een weg die naar verdichting leidde. In elke relatie kan ze zowel haar verlatingsangst ontmoeten, als de angst dat ook zij weer verder van Huis zal komen.

Dit patroon heeft, heel diep van binnen, onze eigenwaarde en Zelfvertrouwen flink aangetast. Een tekort aan Zelfvertrouwen zorgt voor een innerlijke leegte. Dat gat in onszelf geeft een behoefte aan bevestiging. Als we hier zelf geen verantwoordelijkheid voor nemen, dan zoeken we die bevestiging onbewust bij een partner. Maar als die partner er niet voor ons is, kunnen we vanuit de pijn en boosheid weer gaan glijden naar oude ego-lagen en lagere emotie-velden.

Hechtingsangst

Bijna elk mens draagt het gevoel van ‘ik word toch weer in de steek gelaten’ (door een partner, ouder, vriend, collega of baas). Onder dat gevoel zit vaak het gevoel van ‘Ik ben de Liefde niet waard’. Als daar geen bewustzijn op komt zal er altijd een vorm van afhankelijkheid op de loer liggen. Er zal een alertheid blijven naar welke partner dan ook. Vanuit alle pijn die we in relaties opgelopen hebben, kijken we wel twee keer uit voordat we ons weer hechten … wie garandeert je of ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ nu wel bewaarheid wordt?

Vanuit die oude angst is het alsof partners elkaar keer op keer moeten blijven bewijzen dat ze elkaar de moeite waard vinden en elkaar deze keer wel trouw blijven. Daarin spelen onbewust nog twee oeroude verwijten mee.
Het ene verwijt is dat de man zijn Hart en de Bron in de steek heeft gelaten. Het andere verwijt is dat de vrouw de man verleid heeft om bij de Bron weg te gaan.

Het vrouwelijke uit het oude patroon

Als we dit vertalen naar onze eigen innerlijke weg, gaat het echter helemaal niet over de ander, of die nu wel of niet bij ons blijft. Het gaat over ons Zelf. We laten onszelf nog steeds ontelbare keren in de steek. En daardoor zal ons Zelfvertrouwen zich nooit in ons kunnen verankeren.

Hoe kunnen we hier doorheen groeien? Hoe kunnen we het vertrouwen in onszelf en in elkaar weer herstellen? Hoe kunnen we vanuit meer Zelf-liefde een liefdevollere waarheid gaan belichamen over wie we in Wezen zijn, voorbij alle uiterlijke verschillen?

Een vrouw zal eerst haar innerlijke aardse man uit zijn overlevingsstructuren moeten bevrijden. En dit is niet zomaar even gedaan. Maar pas dan kan haar voelende Godin de ruimte krijgen. Dat geeft haar eigenwaarde een enorme boost.
Vervolgens komt de volgende uitdaging: deze Godin heeft aandacht, bescherming, rust en stilte nodig. Maar het is niet haar partner die de Godin moet beschermen; zij gaat dit zelf doen.

De volgende stap in haar ontwikkeling is dat ze haar eigen Goddelijke man in zichzelf gaat ont-dekken, erkennen en leven. Hij wordt de hoeder van haar heiligdom. Hij helpt haar om vanuit de Goddelijke wil te manifesteren. Zij wil dit immers niet langer vanuit de persoonlijke wil, vanuit het ego.
Vanuit volledige Zelfliefde wijkt hij niet meer van haar zijde. Dit maakt het Heilige Huwelijk in haar compleet, en daardoor zal haar Zelfvertrouwen, en het vertrouwen in de Lichtwereld, zich voorgoed verankeren.

Het mannelijke uit het oude patroon

Adam, het mannelijke in ons, kan pas weer naar Huis komen als er een liefdevolle Eva in hem aanwezig is. Dan kan hij zich voor zijn eigen gevoelslagen openen. Dan hoeft hij zijn eigenwaarde niet meer alleen uit zijn (aardse) prestaties te halen. Dan begint hij zichzelf vanuit onvoorwaardelijke Zelf-liefde te begrijpen, en te zien in wie hij is, in plaats van in wat hij doet.

Maar zijn zelf-waarde draagt oude sporen van ontmand zijn. Zijn vertrouwen is beschadigd. Niet alleen in het vrouwelijke in anderen, maar ook in zijn eigen innerlijke vrouw. Dit komt door zijn ervaringen met dominante, verharde en overheersende vrouwen. Zij hebben ook de man tot slachtoffer gemaakt, en hem bespot, uitgelachen, misbruikt en weggegooid. Het mannelijke is veroordeeld vanwege zijn fysieke verschijning en prestaties. Zowel in de maatschappij als in bed: het was alsof hij het nooit goed genoeg kon doen.

Als het mannelijke zich hieruit gaat bevrijden, dan zal er in hem een andere, Goddelijke man gaan ontwaken. Dan kan hij zijn pijn van het eeuwenoude moeten presteren, overleven, vechten, vluchten of verdwijnen gaan toelaten. Pas dan kan hij voorbij de oude vergissing groeien dat voelen ‘zwak’ is.

Geen enkele man wil zich een verliezer voelen. Vanuit het oude scenario zal hij zijn pijn tot op de laatste snik blijven verbijten. Maar ook het mannelijke is bezig om wakker te worden in zijn overlevingspatronen. Via het ontdekken, begrijpen en doorzien van alle eisen en oordelen, die hij in zichzelf is gaan dragen, kan hij aan zijn Zelfvertrouwen bouwen.

Als hij daarbij ontvangen wordt in een veld van zachtheid, en zich gezien voelt in zijn eeuwenlange strijd, kan hij zijn eigen diepe gevoelslagen gaan openen. Vanuit deze verdiepte Zelfliefde kan hij zijn innerlijke Godin gaan omarmen. Dan zal ook hij innerlijk de rust en verankering van het Heilige Huwelijk in zichzelf gaan beleven.

Solide eigenwaarde

Eigenwaarde die ontleend is aan persoonlijke zaken zal maar tijdelijk zijn werk doen. Het is ‘geleende’ waarde, die gerelateerd is aan het opbouwen van een ego. Daar gaat het om voorbijgaande persoonlijke en maatschappelijke status en macht. Dan wordt het hebben van een goede baan met goed salaris, veel diploma’s, materiële rijkdom en luxe, uiterlijke schoonheid etc. een doel om naar te streven. Maar het geeft maar tijdelijke vervulling.

Zelfs als een mens het spirituele pad op is gegaan, kan dit op de achtergrond nog steeds doorwerken. Het ego kan zijn waarde dan ontlenen aan spirituele trofeeën. Bijvoorbeeld ‘ik ben al héél ver!’, of ‘ik heb een geweldig lopende praktijk’, ‘ik ben helderziend’, of ‘ik heb al heel veel mensen genezen’, of ‘ik ben in verbinding met de Meesters’. Ook hieronder zit een roep om bevestiging van “Zie mij eens goed zijn!”. Ook dit is ontleend aan wat we doen, kunnen of hebben, en niet aan wie we ten diepste Zijn.

De werkelijke eigenwaarde gaat ver voorbij de derde dimensie. Zij gaat voorbij het ego met zijn angst voor de menselijke kleinheid en de dood. Die werkelijke waarde betreft het ervaren van de onsterfelijkheid en de grootsheid van jouw Ziel. Zij woont in Universele Liefde, die zelfs tot in het kleinste detail jouw leven doorstraalt.

Blijvende eigenwaarde gaat over de wijsheid en leiding van jouw Goddelijke Zelf, die één is met de heilige levensstroom, waardoor jij elk moment van de dag in overeenstemming met de allerhoogste Wil kunt wandelen en handelen. Dit is geworteld in het diepe besef dat jij een Goddelijk wezen bent, dat vanuit veel hogere dimensies geïncarneerd is. Dat bewustzijn reikt tot in de hemel.

Naar nieuwe relaties

We zullen steeds meer inzicht gaan verkrijgen in de verschillende manieren waarop mannen en vrouwen hun Zelfvertrouwen en eigenwaarde terug vinden in zich-Zelf. Dit inzicht zal binnendoor komen, en het zal het mannelijke voorgoed met het vrouwelijke in harmonie brengen op onze eigen innerlijke weg.

Als wij het innerlijk helder hebben, hoe we vanuit Zelfvertrouwen onze eigen innerlijke vrouw en man kunnen helen, zullen we ook onze partners daarin beter kunnen begrijpen. Dan kunnen we elkaar volledig waarderen: vanuit de persoonlijkheid, ziel en geest. Dan groeien we met ons bewustzijn ‘terug’ naar de vijfde dimensie en hoger.
Van daaruit zullen we allen ingebed zijn in onvoorwaardelijke, Goddelijke Liefde. Wat zal dit een enorm effect hebben op de vrede op aarde

*♥*

 uit: Nieuwetijds kind magazine

 

Sexuality

Twinflame & Soulmates

Relatie Therapie & INDYmacy