/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » New Journey

New Journey after 2016

The New Journey in Indyana-Land starts in 2017. Miraculous. Making her Dreams come true. To Be Continued!

 

Welcome in Indyana-Land. Here's the map:

 

Pelgrims Tocht Santiago

Gaat Indy mee op reis met de 'Voorjaars Pelgrimage' naar Santiago de Compostella van 26 april t/m 4 mei. Net als Maria Magdalena naar het graf van Jakobus wandelen. 
Met Gabriela en Reint naar Santiago de Compostella. 
 
 
''Wat is de spirituele achtergrond van de camino?
 
Het lopen naar Santiago is in wezen een spirituele inwijdingsweg naar het openen van ons hart en staat symbool voor onze weg naar het ontwaken van onze Goddelijkheid, de weg naar onze Goddelijke Bron. Het lopen staat voor de moeite en toewijding die we daar in dit leven voor over hebben.
 
Wandelen was overigens een gebruikelijke manier waarop Jezus en Maria Magdalena hun spirituele processen verwerkten. Omdat de resten van zijn lichaam naar het gebied rond het huidige Santiago verplaatst zijn en ter Aarde besteld zijn kon Jakobus ‘de meerdere’ (San Tiago) zijn taak als apostel tot op de dag van vandaag blijven vervullen. Door het lopen van de camino intensiveren we onze relatie met Moeder Aarde.''
 
Gaat het allemaal lukken om voor het eerst in jaren op reis te kunnen? To be continued.
 
  • Zie ook http://indykern.jouwweb.nl/indy-kern/wie/persoonlijk http://indykern.jouwweb.nl/new-journey
 

Maria Magdalena over het waarom van het reizen naar ‘Santiago de Compostella’

Maria Magdalena: “De periodes na de kruisiging van Jezus en mijn reis naar Aquitanië zijn turbulent geweest voor onze gemeenschap. Onze vrienden zijn, ieder op zijn of haar eigen manier, het ‘veld’ ingegaan om de weg van de Christus te verkondigen en te promoten. Dat brengt vaak een confrontatie met zich mee. Sommigen mensen omarmen deze weg alsof ze er al jarenlang op hebben zitten te wachten. Anderen voelen zich erdoor bedreigd in hun positie en belangen of worden bang om contact met hun hart te maken.

Na het uit elkaar gaan van onze gemeenschap ben ik een fase begonnen waarin mijn energieveld steeds breder is geworden. Ik voel me nu verbonden met onze oude vrienden in hun apostelschap, met de Aarde en de mensheid en met mijn geliefde Jezus. Jezus en ik zijn één. Hij houdt na zijn dood contact met mij vanuit de spirituele dimensie. Met zijn lichtlichaam kan hij zich altijd op Aarde manifesteren. Soms maken we samen reizen en hebben tijd om beide dimensies te verbinden door ons met elkaar te versmelten.

 San Tiago

Tijdens zijn laatste bezoek is Jezus samen met zijn neef Jakobus bij mij in hun lichtlichaam langsgekomen. Ik was verbaasd om Jakobus in zijn spirituele vorm te ontmoeten. Ik vernam dat hij niet meer geïncarneerd was. Hij heeft is onlangs als martelaar gedood in Jeruzalem. Nu doet hij ons een bijzonder verzoek. Het is zijn diepste wens om zijn spirituele werk te kunnen blijven doen met een fysiek anker nabij de Atlantische kust om een opening te scheppen die de basis kan vormen voor pelgrims uit de hele wereld die zich met de Christus willen verbinden. Hij wil een poort creëren voor de mensheid om hun hart te openen en hun Goddelijkheid bewust te doen ontwaken. Op die manier kan hij zijn apostelschap voortzetten vanuit de spirituele dimensie.

Om dat te bereiken vraagt hij ons om een plek in te wijden ten zuidwesten van Aquitanië waar zijn lichamelijk overschot mag worden begraven. Wij voelen ons diep met zijn ziel verbonden. Het ontroert ons dat hij zo toegewijd is aan het Christusbewustzijn om dit verzoek bij ons in te doen. Wij mediteren samen hierover. De Afgezanten voor de Goddelijkheid van de mens, de spirituele bewakers van de mensheid en de Aardse ontwikkelingen, zijn ook hierbij aanwezig. Zij willigen zijn verzoek in en geven toestemming om zijn energetische poort te openen. Dit zal op een plek gebeuren die jullie nu als ‘Santiago de Compostella’ kennen. Ik, Maria Magdalena, zal te zijner tijd aanwezig zijn bij de teraardebestelling van de fysieke overblijfselen en van Jakobus en Jezus zal present zijn in de vorm van zijn lichtlichaam. Dan zal ook de poort worden geopend.

Alle wegen die naar Santiago leiden dragen deze speciale opening die de poort van de ‘Heilige Jakobus’ mogelijk maakt. Als je over deze wegen loopt, verklaar je de liefde aan Moeder Aarde en aan je incarnatie als mens. Elke stap bevestigt je toewijding aan het omarmen van je Goddelijkheid als mens. Je spirituele en je Aardse bestaan komen tot eenheid in de liefde voor jezelf. Wij zegenen jullie en lopen met je mee op deze bijzondere pelgrimstocht! Mag je hart je leiden tot het omarmen van de Goddelijke mens die je zelf bent! Hier zegenen we je voor! In liefde en eenheid, Maria Magdalena, samen met Jezus.”

 Maria Magdalena