/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Jesu » God

Goddelijkheid 

God ...

&

Goddelijkheid in de mens ..

God= Hogere Macht=Hoger zelf=de Bron= Energy= Source= Higher Power-

 

''De spirituele meesters Maria Magdalena, Jezus en Maria reiken de mensheid hedendaagse inzichten aan om gelukzalige mensen te worden die zich bewust zijn van hun Goddelijke essentie. 'De Goddelijkheid van de mens - Deel I' omvat vele nieuwe leringen voor zelfontwikkeling die de mensen helpen om hun Goddelijkheid ook op Aarde te ervaren. Maria Magdalena, Jezus en Maria: "In de laatste tweeduizend jaar zijn jullie met ons bezig geweest en met een gelimiteerde versie van onze leringen. Er ontbraken om diverse redenen bepaalde wezenlijke aspecten in de leringen. Zoals de Goddelijke essentie van alles wat bestaat en van de mens in het bijzonder, de gelijkwaardigheid van vrouw en man, de aanwezigheid van de Christusenergie in elk hart, de mogelijkheid van de mens om een meester te zijn en een reeks van andere aspecten die jullie bij het lezen van dit boek tegenkomen."

Naast de basisprincipes van de Goddelijkheid van de mens komen ook onderwerpen aan de orde zoals: zonde bestaat niet, Jezus is niet voor onze zonden gestorven, de ware betekenis van de kruisiging, Maria Magdalena is de gelijkwaardige partner van Jezus, Maria maakt duidelijk dat zij het kind Jezus niet als maagd heeft ontvangen en dat seksualiteit heilig is, de mens draagt de drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest in zichzelf en de mens zelf is ook Goddelijk.

'De Goddelijkheid van de mens – Deel I' is niet alleen een leesboek. De vele oefeningen, meditaties en gebeden maken het ook tot een praktisch werk. Men kan aan de slag om een duidelijker beeld over zichzelf te scheppen, om zich met de spirituele wereld te verbinden en om een bewustzijn te creëren dat de eigen Goddelijkheid bevestigt en het hart doet openen om een liefdevoller mens te worden, voor zichzelf, voor de medemens en voor de wereld.

 

over het boek de Goddelijkheid van de mens (van G. & R. Gaastra Levin)

 

Dit boek bevat vijfentwintig hoofdstukken met even zovele via channeling verkregen openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena. Zoals vaker in het genre betreft het een modern-ondogmatische herijking van christelijke waarden, veelal via thema's uit de antroposofie/theosofie (energetische lichamen en spirituele helpers), hindoeisme-boeddhisme (reincarnatie en chakra's) en de nieuwetijdsbeweging (het relativerend kosmologisch-goddelijk perspectief, het lichtnetwerk en de helende zelfliefde). Het belangrijkste doel betreft het Christus-Project, waarbij de bovengenoemde 'spirituele meester(e)s(sen) van de Witte Broeder- en Zusterschap' de mensheid helpen in 'zuiveren van het hart' in een 10-stappenplan waarin het overwinnen van ego-illusies (als het dader-slachtoffer syndroom, pijn en doodsangst) leidt tot het bereiken van liefde voor jezelf, voor anderen en de hele wereld. Sommige openbaringsinzichten zijn verrassend actueel (homoseksualiteit), bij een ander zal menig lezer afhaken (de doden van 11-11 als onderdeel van het Goddelijk Plan). Ieder hoofdstuk bevat gebeden en oefeningen. Bevat een korte begrippenlijst. De gebeden worden achterin herhaald in een iets grotere letter.''

Co-creëren met God

Soms bieden zich nieuwe kansen aan, die op het eerste gezicht buiten je expertise of middelen lijken te vallen. Maar sommige kansen zouden zich niet aandienen als je niet in staat zou zijn om ze aan te kunnen. Vanuit je intuïtie kun je voelen of het vanuit God komt of vanuit het wereldse of ego. Belangrijk is dat je in gedachten houdt dat alles van blijvende waarde altijd door zowel jezelf als door God wordt geschapen. Zoek intuïtieve begeleiding van je Hogere geest en van God. Zie jezelf in een spiritueel partnerschap met de Goddelijke Schepper en vraag naar de manieren en middelen waarmee je je missie kunt vervullen. Als je een beslissing moet nemen, ga dan rustig zitten en vraag je Hogere Zelf en god of zij je helpen bij het nemen van de juiste beslissing. Je zult niet falen als je onthoudt dat alles wat je doet een samenwerking is. Een co-creatie met God. 

 

Indy weet als ‘Ontwakende/ Awakener’ - na haar verlichtingservaringen - dat de enige Waarheid Liefde is. Zij helpt ons tijdens deze bijeenkomsten om deze plek in onszelf te ontdekken en te Herinneren.

 

"We zijn niet afgescheiden van de Bron van Liefde; de Liefde is aldoor beschikbaar. Door Liefde te brengen in elke situatie en in iedere omstandigheid ga je je Herinneren en Weten dat Jij bent wat Liefde is en dat elke identificatie met iets anders een illusie is."

Inner God Goddess

Nothing real can be threatened.

Nothing unreal exists.

Herein lies the peace of God.

Godin god

Daily Self Care for the Goddess Within means:

*
Listening to our body.
*
Honoring our cycles, moods, desires and needs.
*
Taking time to pamper, nourish, nurture, support, heal and soothe our body, mind, and soul.
*
Finding our sacred center and our inner place of balance.
*
Loving our self enough to make choices that are in harmony with our desired health, our most soulful dreams and our truest essence.
*
Surrounding our self with people and things that enhance our own beauty, peace, growth and harmony.
*
Allowing time and space for creativity, clarity, meditation, rest, daydreaming, dance, gratitude, celebration, change and passion.

Create a Free Website With JouwWeb