/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Trouwen met jeZelf

'Wilde Ziel Indy

leer de wereld weer echt te leven

trouw aan de eigen ziel

in de Eenheid verbonden

leer ze thuiskomen in authenticiteit

leer de wereld weer mens te zijn

Wilde Ziel Indy

je miste je tweeling helft zó zeer

dat je levenslang op zoek ging naar

die Ene Verbinding

maar niet vond

tot je ging trouwen met je Zelf

want de wederhelft

de Ware Liefde is en was  

altijd al in jou

in de heelheid

in de Eenheid

van het Diepere Heilige Verbond

telkens weer dieper

Thuis komend in jeZelf''

 

Yes I think it's me..  I am the One!

-

Indyana:

 

Dag mooie ziel,   

 

Trouwen met jezelf is aan jezelf toestemming geven om van je zelf te houden met alles wat er is. The Sacred Union. Het 'Innerlijk Huwelijk' betekent toestemming om óók van jou te mogen houden, echt puur jou zelf lief te hebben. Alle delen van jouzelf onvoorwaardelijk omhelzend en samenbrengend tot éen geheel.

In voor- en tegenspoed. 

Met al je mogelijkheden en Schatkisten aan talenten, maar ook met al je gebreken en onhebbelijkheden.

Trouwen met jezelf én met de Hogere Macht is nog veel groter. 

Trouwen met jezelf is elke dag opnieuw kiezen voor trouw zijn aan jezelf. De totale verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en je eigen geluk. 'In het hier en NU-maals vol aandacht (DiepZielduikend) aanwezig ZIJN vanuit hart en ziel'.

En jezelf daar ook voldoende de ruimte voor geven.

Als je daarnaast trouwt met het 'Geheel' is het wel een heel groots Huwelijk dat veel ruimte vraagt voor de keuze voor een 'andere wereld'*. Je bent dan wel ín de (wereldse) wereld maar niet ván de wereld. Je gaat hierbij niet voorbij aan het feit dat dit huwelijk niet door mensen maar door God is ingesteld. Dat je trouw belooft aan de Hogere Wetten van de Hogere Macht. Harts overgave in het Christus Bewustzijn, het Eenheids Bewustzijn en Dimensies van Onvoorwaardelijke Liefde. Dat je de tijd en ruimte neemt om je hierin te blijven oefenen.

Wat is daarop je antwoord ... Indy?

 

Ja ik wil

 

Wat is daarop je antwoord ... ...?

 

YES I do!

 

Ja ik wil!

-

“Ik geef je deze ring, als symbool en teken, van mijn liefde en trouw, voor jou ”.

 

Dit is slechts éen van de vele voorbeelden. Je kunt ook trouwen op heel andere manieren. Met anderen of andere 'dingen'.

 

  • Ja ik wil!

  • deze afbeeldingen zijn bewerkt (met eigen tekst erbij (in de hoop dat dat zo okee is)

Hoe meer je van jezelf houdt en alles wat je in je draagt, hoe meer je van anderen kunt houden.

 

Liefde is wat jij bent

 

Het voelen van onvoorwaardelijke liefde begint in je eigen hart, niet in dat van een ander. Je pogingen om de liefde buiten jezelf te zoeken mislukken meestal omdat je niet van een ander kunt krijgen wat je jezelf niet gegeven hebt. Dus als je jezelf veelal alles geeft wat je nodig hebt. Dan kom je uit bij die pure liefde.

Zodra je leert om meer en meer jezelf lief te hebben, dan kun je gewoon niet anders dan om anderen geven. Wanneer je echt liefhebt, kent die liefde geen grenzen. Ze vernieuwt zich in een voortdurende kringloop. Een stroom die het hart in en uitgaat. Liefde is niet iets wat je doet. Het is wat jij bent. Pure liefde. Jij bent de belichaming van de liefde op dit moment. Niets minder.

Waar je ook gaat, die liefde gaat met jou mee. De liefde beweegt in jouw benen. De liefde gaat via jouw handen, spreekt met jouw stem en ziet met jouw ogen. Door jou is de liefde overal. Zonder jou zou ze onzichtbaar zijn. Daarom is er ook behoefte aan jouw dienstbaarheid. Nee niet in de vorm van overtuigen en vertellen hoe het moet, prediken of zieltjes winnen. Maar in jouw manier van luisteren, troosten en medeleven.

Genezer zijn of Healer wil zeggen dat je je vermogen accepteert, om vrij te zijn van conflicten, vrij van schuld, vrij van oordeel of verwijten te zijn. Wanneer je dat vermogen accepteert, zullen in jouw leven wonderen gaan voordoen. Probeer niet een ander zomaar even te genezen. Heel jezelf, genees enkel jezelf. Elke keer dat er bv. een veroordelende gedachte in je opkomt, of een gevoel van afgescheidenheid, dan is dat voelbaar voor elk hart en elke denkgeest in het universum. Jouw genezing behoort niet alleen jou toe, maar al wat leeft. 

 

 

 

Ook in jouw zwijgen wordt de aanwezigheid van de liefde voelbaar. In jouw acceptatie ervaart men het mededogen van de liefde. In jouw glimlach manifesteert zich de vreugde van de liefde. Wat zich door jou tot uitdrukking brengt is de Christus, de belichaming van Gods liefde zelf. Jij hoort nu de roep en die beantwoord jij die door gevolg te geven aan deze eenvoudige leer: 'wat niet liefdevol is moet vergeving krijgen en wat vergeving heeft gekregen wordt de geduldige zegen van de liefde die wordt uitgestort over een onvolmaakte wereld.'

 

 

Centrum van liefde

 

Kan een soort 'kerk van liefde' zijn. Of een centrum.  Voor mensen die zoeken naar iets. Bijvoorbeeld: naar trouw zijn aan zichzelf en aan iets groters. Velen willen graag thuiskomen op plekken waar ze echt kunnen opladen. Een plek om thuis te komen. Of een plek om te trouwen. Met een ander. Met God of met jezelf en met de Hogere Macht. Het hoeft niet eens altijd een fysieke plek te zijn. Het kan ook allemaal plaats vinden in jou. In jouw eigen kern, jouw centrum. Het centrum van je leven is je hart.

Het centrum van liefde vind je eerst in jezelf.

Elk mens kan een kanaal zijn waardoor Gods liefde naar anderen toe kan stromen. Daar is niets raadselachtigs aan. Zodra je in je hart ruimte maakt voor de Goddelijke energie, zorgt God dat de juiste mensen het 'heiligdom van je kerk' binnenkomen. Zo werkt geestkracht. Wanneer je 'liefde geeft' zullen zij die behoefte hebben aan liefde je weten te vinden. Ze komen door jouw liefdevolle aanwezigheid tot God. 

Mensen hebben meestal niet echt behoefte aan godsdienst. Wel aan contact maken met de liefde en inspirerende wijsheid. En dat soort dingen.

Wanneer je een veilige en liefdevolle sfeer wilt creëren, is het van essentieel belang dat daar verschillen getolereerd worden. Mensen hoeven niet dezelfde overtuigingen te hebben om hun spirituele verbondenheid en eenheid met elkaar te kunnen ervaren. Verbondenheid of zelfs eenheid kan overal ontstaan, binnen elke groep mensen, wanneer men serieus van plan is elkaar met liefde en respect te behandelen.

Het wordt tijd dat spirituele centra, kerk genootschappen en tempels of allerlei centra hun rol gaan herdefiniëren. Het moeten niet de plekken meer zijn waar men zich te angstig vastklampt aan rechtlijnige overtuigingen of dogma's waarover men het eens is. Het mogen plekken worden waar men zichzelf gaat onderzoeken. Waar verschillen welkom zijn. Niet het feit dat je het met elkaar eens bent, maar het liefdevolle, dat moet de band worden die een gemeenschap samen bindt. Gelijkwaardigheid tussen mensen vereist dat alle ideeën aangehoord worden en alle standpunten overwogen worden. Het pad naar waarheid is nooit makkelijk geweest. Elke benadering kent haar eigen schoonheid en integriteit. Het ene geloof is niet beter dan het andere. Elk mens heeft zijn of haar eigen waarheid. En haar eigen pad naar de waarheid. Het zijn allemaal ervaringen. Die zijn allemaal goed.

De ene bloem is niet mooier dan de andere. Ze zijn allemaal mooi elke bloem afzonderlijk. En allemaal samen is het dan een prachtig veld vol bloemen. Om maar een voorbeeld metafoor te noemen. 

Vanuit het spirituele perspectief is de ene ervaring niet beter of minder dan een andere ervaring.

In essentie is elk mens op deze planeet aarde gelijkwaardig aan de ander. Vanuit het spirituele perspectief is ieder mens een 'uitdrukking van Goddelijke Liefde op Aarde'. Alle mensen zijn vanuit hun Goddelijke oorsprong met elkaar verbonden en in essentie één. Alles is één.

All is one, all is good

 

 

Het IK versus de persona

 

Het ware ik -of het Ware Zelf, Hogere Zelf- is niet gebonden aan de beperkingen, oordelen en interpretaties waar de persona mee leeft. Sterker nog: je zou kunnen beweren dat het Ik en de persona in verschillende werelden leven. De wereld van het Ik straalt en is zelf vervullend. de wereld van de persona is donker en zelf ondermijnend. Terwijl het Ik het licht in zichzelf vindt en dat naar anderen uitstraalt, vindt de persona niets dan duisternis in zichzelf en zoekt dat licht bij anderen. Het Ik zegt: 'Ik ben' en ‘Ik kan’. De persona zegt: 'Ik ben dit', of 'Ik ben dat' en ‘’ik kan dit niet’. Het Ik leeft en uit zich onvoorwaardelijk. De persona leeft en uit zich voorwaardelijk. 

Jij bent je Ik, je Zelf, maar gelooft van jezelf dat je je persona bent. Zolang je optreedt als persona, maak je dingen mee die jouw overtuigingen aangaande jezelf en anderen bevestigen. Wanneer je beseft dat alle personae slechts maskers zijn die jij en anderen hebben afgesproken te zullen dragen, leer je daar doorheen te kijken.

Zodra dat gebeurt, vang je een glimp op van het stralende Ik in je en buiten je. Dan zie je een stralend wezen, de liefde in hoge mate waard en uitstekend in staat tot liefhebben. Dynamisch, bevrijd, vrijgevig en zelf vervullend. Dat is je ware aard, je diepste aard. En het is de aard van iedereen in jouw ervarings wereld.

Wanneer je accepteert wie je werkelijk bent, houden je meningsverschillen met anderen op. Want je bindt niet langer de strijd aan met hun persona. Je ziet het licht achter het masker. Jouw licht en hun licht zijn het enige dat ertoe doet.

 

 

WAARHEID

 

Wanneer je contact maakt met de waarheid aangaande jezelf, ga je inzien dat een groot gedeelte van wat je ten aanzien van jezelf voor waar hebt aangenomen, onjuist is. Jij bent niet beter of slechter dan anderen. Je bent niet lelijk, mooi, briljant of dom. Dat zijn slechts oordelen die iemand heeft uitgesproken. Oordelen die jij hebt aanvaard. Ze zijn geen van alle waar. Wanneer jij de waarheid aangaande jezelf kent, weet je dat jij niet je gedachtes en emoties bent, hoewel je je er wel van bewust moet zijn en moet snappen in hoeverre ze het drama van jouw leven creëren. Je bent niet jouw lichaam, hoewel je het wel moet accepteren en goed verzorgen. Je lichaam is de tempel van je geest en ziel. Een magnifiek organisme een groots wonder op zich. Niet om te over waarderen maar ook niet om onder te waarderen. Zoals bij alles gaat het om de balans. Je bent niet de rollen die je speelt, werknemer of werkgever. -hoewel je wel vrede moet hebben met de rol die je verkiest te spelen. Je bent niet iets van buitenaf. Je bent niet iets dat kan worden bepaald of omschreven door iets of iemand anders.

Het doel van je aardse bestaan is dat jij je Zelf of Ik ontdekt en je persona achter je laat. Je bent hier om te ontdekken dat de Bron van Liefde in je eigen bewustzijn gelegen is.

Je hoeft die liefde niet buiten jezelf te zoeken. Sterker nog: juist het feit dat je die in de wereld zoekt, weerhoudt je ervan haar in jezelf te herkennen. Je kunt het licht pas in anderen zien wanneer je het in jezelf ziet. Wanneer je het licht eenmaal in jezelf ziet, bestaat er geen mens meer in wie jet het licht niet ziet. Het maakt niet uit of zij het zien of niet. Jij weet dat het er is. En wanneer je met hen praat, richt je je tot dát licht.

De wereld van de persona is een chaotische en reactieve wereld. Hij wordt gevoed door angst en oordeel. Hij is alleen maar echt doordat jij en anderen erin geloven en doordat je je laat vastleggen door de condities die je er aantreft. Maar die condities zijn niet de ultieme realiteit. Het si simpelweg een collectief drama van eigen makelij. Jazeker, het drama kent zijn eigen regels, kostuums, onderlinge relaties en scenario. Maar dat maakt allemaal niet meer uit wanneer jij je kostuum uitdoet en van het toneel afloopt.

Begrijp me goed, het toneelstuk gaat absoluut verder. Het is niet alleen van jou afhankelijk. Maar wanneer jij beseft dat het slechts een toneelstuk is, dan kun je in alle vrijheid kiezen of je er al dan niet aan mee doet. Als je kiest om eraan mee te doen, hou dan goed voor ogen, wie je bent, en dan heb je voldoende inzicht in de rol die je speelt zonder er teveel aan te gaan hechten. Het lijden komt ten einde wanneer je gehechtheid aan elke vorm van conditie zich oplost. Dan rust je in het Zelf -het Ik- de belichaming van liefde. De bron van de schepping zelf.

De waarheid schuilt in je hart, tesamen met de essentie, het wezen en de liefde. Deze drie kunnen alleen belichaamd worden en geuit wanneer je geen gelijk hoeft te krijgen en ook geen liefde of goedkeuring  terug verwacht. Om bij de waarheid, de liefde en de essentie te komen, moet je weigeren genoegen te nemen met imitaties daarvan. Als je voorwaardelijke liefde accepteert, kun je geen liefde zonder voorwaarden voelen. Als je enigerlei vorm van dogma, oordeel of vooroordeel als de waarheid accepteert, zul je de zuivere waarheid van je gein hart niet leren kennen. Als je goedkeuring wilt van andere mensen, en hecht aan hoe je bij hen overkomt, dan zul je je essentiële ik niet uiten. Zelfs niet als daar behoefte aan is. Als je over liefde spreekt, vraag je dan alsjeblieft af: ’Is mijn liefde vrij van voorwaarden?’. Als je over de waarheid spreekt, vraag je dan af: ‘’is mijn waarheid vrij van oordelen of meningen?’ Als je over de essentie spreekt, vraag je dan af: ‘’Hecht ik eraan hoe ik overkom, aan de opvattingen die mensen over mij hebben?’’

De vrijheid om jezelf te zijn echt authentiek onder alle omstandigheden, vraagt om meer onthechting dan je denkt. Zolang je nog iets van iemand wilt, kun je jezelf niet zijn. Pas als je niets bepaalds meer wilt van wie dan ook en niet meer bang bent, dan pas ben je vrij om jezelf te zijn en zuiver oprecht en authentiek met anderen om te gaan.  

Dit zeg ik niet om je te ontmoedigen maar om je bewust te maken en voor te bereiden op de diepte en reikwijdte van de Soul Journey die je onderneemt. Om een zelfverwerkelijkt mens te kunnen zijn, word je geacht je los te maken van alle verwachtingen en voorwaarden, of die nou van jou of van iemand anders komen.

Liefde zoeken

 

Je zoekt vaak liefde bij andere mensen omdat je niet beseft dat de liefde allen uit je eigen bewustzijn kan komen. Ze heeft niets te maken met iemand anders. Liefde komt voort uit je eigen bereidheid om liefdevolle gedachtes te denken. Liefdevolle gevoelens te voelen en vol vertrouwen door liefde geïnspireerde dingen te doen. Als je daartoe bereid bent, zal je beker overstromen. Dan beschik je voortdurend over de liefde die je nodig hebt. Dan vind je het heerlijk om die aan anderen te geven.   De Bron van liefde bevindt zich in je eigen hart. Verwacht niet van anderen dat ze je de liefde zullen verschaffen die jij nodig hebt. Verwijt anderen niet dat ze jou hun liefde onthouden. Je hebt hun liefde niet nodig. Je hebt jouw eigen liefde nodig. Liefde is het enige geschenk dat je jezelf kunt geven. Het enige dat er toe doet in zekere zin. Geef die liefde aan jezelf en dan reageert het Universum met een enorm ‘Ja!’ Onthoud je jezelf die liefde dan gaat het verstoppertje spelen gewoon door: je blijft dan de liefde overal zoeken waar ze niet te vinden is. Er is slechts één plek waar je liefde kunt zoeken en vinden. Nog nooit is iemand die daar zocht teleurgesteld geraakt.  

Zolang je het Ik ontkent door haar bij een ander te zoeken, krijg je te maken met grensoverschrijdingen en misbruik. Als je liefde wilt, geef dan liefde aan die stukken in jezelf die zich onbemind voelen. Trouw met al die delen van jezelf, ook met alle kwetsuren van dat gekwetste ‘innerlijke Kind’ diep van binnen. Die hebben we allemaal. Als je licht wilt, stuur dan licht naar de donkere stukken van je denk geest. Stuur licht naar de angst en de schaamte, naar het verdriet als dat wordt geraakt, naar het vermeende gebrek aan zin en hoop. Dat licht huist in jou. Het staat niet los van de duisternis. Het is een eigenschap van de duisternis zelf. Als het niet zwarter kan dan zwart, vind je verlichting. Het zwartste zwart gaat stralen. Verdriet slaat om in ongekende vreugde. Wanhoop verandert in onmetelijke hoop. In de ene pool vind je de andere.

 

Authentieke relatie

 

De enige uitweg uit een relatie waarin sprake is van mede-afhankelijkheid, is vriendschap sluiten met je Ik en dus je Zelf erkennen. Vervolgens kun je een relatie aangaan op basis van die innerlijke coherentie. Dat is het nieuwe paradigma voor relaties. In het oude paradigma voor relaties wordt iemands toewijding aan zichzelf tenietgedaan door de toewijding aan de ander. Door het overdreven streven om het een ander naar de zin te maken, laat men zichzelf in de steek. Aangezien iemand die in de steek gelaten is geen liefde kan geven, roept dit een vicieuze cirkel in het elven van aantrekken en afstoten. Eerst sluit je dan jezelf buiten, en vervolgens sluit je de ander buiten.

Elke authentieke relatie moet gegrondvest zijn op iemands acceptatie van zichzelf en van liefde voor zichzelf. Dat is het belangrijkste spirituele gebaar, het gebaar dat de deur opent naar het vermogen tot intimiteit.  

Vertrouwen op de Bron

 

Heb maar vertrouwen in je verbinding met de Bron van alles. je hebt alles wat je nodig hebt om wijselijk door het leven te geloodst te worden.  God kan onmogelijk van je weggaan. Wanneer jij die aanwezigheid niet voelt, komt dat doordat jij bent weg gegaan. Jij hebt dan de macht uit handen gegeven aan een of andere aardse vorm van gezag. Je hebt dan de plek waar God in jou woont verlaten op zoek naar iets speciaals in de wereld. Die zoektocht blijkt altijd tevergeefs te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je zult ophouden het antwoord buiten jou zelf te zoeken.

Jouw pad kent zijn eigen eenvoudige schoonheid en mysterie. Het is nooit wat je denkt dat het zal zijn. Toch zul je altijd intuïtief weten wat de volgende stap zal zijn.

Jij maakt de ‘innerlijke tempel’ klaar waar God kan komen. En wie, is God anders dan Degene die in jou die alles weet en begrijpt. Degene die jou zonder voorwaarden accepteert en liefheeft, onder alle omstandigheden, nu en altijd? Diegene huist niet buiten jou, maar in het diepst van je hart. Wanneer je vraag oprecht genoeg is (als je bv. bidt vanuit je hart of vol passie Worship songs of mantraas biddend zingt of meditatief danst of dingen doet met voldoende aandacht en liefdevol) is dit Degene die antwoordt. Wanneer je klopt is dit Degene die de deur opendoet. Die met zachte stem tot je intuïtie spreekt. Zoek de stilte en luister met je hart en ziel.

De roep tot ontwaken ligt diep in je psyche ingebed. Hij klinkt niet hetzelfde als de roep die anderen horen. Als je naar anderen luistert, dan hoor je die roep niet. Maar wanneer je hem eenmaal hoort, zul je inzien dat anderen hem ook horen, op hun eigen wijze. En dan kun je met hen mee doen en het simpelweg steunen. Door hen te zegenen, zegen je jezelf. Door hen de vrijheid te geven hun eigen pad te bewandelen, geef je jezelf die vrijheid het jouwe te bewandelen.

'Je eigen legende waarmaken is de enige verplichting van de mens.
Als je iets echt graag wilt, dan spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat jij je droom verwezenlijkt.'

Uit De Alchemist van Paulo Coelho.

 

misschien niet een 'echte legende' .. maar... 

 

Dreams or.. Short story of Indy:

  • 'Innerlijk Huwelijk' - 'Thuiskomen tussen aanklooien en de Ware Liefde trouwen'
  • Centrum van Liefde 
  • Er was eens... een over aangepast meisje (dat niet de basis veiligheid en verbinding ervoer in haar eerste jonge jaren en sterk het gevoel van 'anderszijn'). En dan vanuit EigenWijsheid toch trachtend om haar eigen gang te blijven gaan. Vechtend met veel vallen en opstaan lerend. Door alle werelden heen reizend. Trouw te blijven aan haar eigen ziel. Trouw aan haar eigen waarden, aan dat waar ze heilig in geloofde. Authentiek levend vanuit haar hart. Echt levend vanuit de essentie in de echte versie van zichzelf. In echte verbinding. De waarheids zoeker in haar toonde haar zielenverhaal, dat wat diep van binnen leefde. Vanuit pure vrouwelijke kracht en kwetsbaarheid bood ze de mensen het mooiste wat ze had. Tonend hoe weer echt mens te zijn. Kwam haar echter duur te staan in een wereld waarin dat vaak wordt gezien als choqueing revolutionair of tegendraads verkeerd oid. Waarin veel te groot is, waarin (onvoorwaardelijke) liefde of echtheid niet mocht zijn. Werelden waarin zij met alles 'te groot' bleek. Zelfs tegen alle verdrukking in, na alle series aan misdaden in haar huis en leven, bleef ze toch volhouden. Na jaren vol steeds meer extreme verliezen. Meer dan 10 jaar de 'Donkerste Nacht van de Ziel'. Zo veel extreme slagen krenkingen en ongefundeerde veroordelingen dat ze niet meer anders kon dan de weg naar binnen, solitair de diepte in, Indy-pen-dance Soul Search DiepZielduiken noemde ze dat. In de diepste inwijdingen door de wereld van vergeving, compassie, onvoorwaardelijke Liefde en harts overgave aan de Bron van alles, in het Christus Bewustzijn. Zelfs als ze in de zwaarste tijden velen tegen zich leek te hebben, geen mensen, geen steun of houvast (en daar doorheen ging herinneren en ervaren dat het slechts het Pad is van de aardse illusies leren doorzien), reisde ze door de ervaringen van angst dualiteit en afgescheidenheid (in de 3e Dimensie) naar de ervaringen van eenheid heelheid en verbinding (in de 4e en 5e Dimensie). Dwars door vele werelden levens en dimensies heen. Alles verbindend, alles omhelzend, alles overwinnend. Elke ‘gevangenis’ om uit te breken bleek een illusie. Duisternis bleek uiteindelijk niet echt. Alleen Licht en Liefde. Steeds krachtiger evenwichtiger vastberadener, steeds meer trouw aan zichzelf, trouwend met zichzelf en het Geheel. In haar eigenheid vol aandacht aanwezig in het hier en numaals. No matter what! Ze liet het 'Oude' achter zich. Bereikte eindelijk de grond van haar bestaan. Vond naast vele waarheden nu de waarheid in haar eigen hart.
    Ze ging opnieuw trouwen met zichzelf en ditmaal ook met de Hogere Macht en alles samen. Een soms bloedstollend fascinerend verhaal met vele beproevingen, onverwachte wendingen en hoofdstukken. Bijna te spannend om te vertellen zonder censuur. Het werd in the end een allesomvattend Nieuw Verhaal vol geloof hoop en liefde en overwinningen. Schatkisten vol. In de kern een goed verhaal. Als ze vol zelfrespect terugkijkt op de weg die ze is gegaan, kan ze hartelijk lachen om alles kronkels die zichtbaar worden. Het is haar weg. Een uniek Pad. Waar ze lang de 'hoogste prijs' leek te hebben betaald. Ging deze krachtige vrouw uiteindelijk het mooiste van het mooiste oogsten. Van alle werelden. Van alle werelden die ze kon gaan verbinden en waardoor ze uiteindelijk nog maar één wereld beleefde: de wereld van overvloed en liefde. En ze leefde nog lang en gelukkig. Happy End.

 

Create a Free Website With JouwWeb