/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Indy Kern

Indy Kern

Indy Kern

'Indy Kern' staat (hier in deze Toko, psychologisch gezien en als metafoor) voor dicht bij de essentie komen, dichter bij jeZelf blijven, bij je centrum, gecenterd, in balans. Bij jouw ware essentie. ZIJN wie je werkelijk bedoeld bent te zijn. Vanuit hart en ziel. Alles inclusief. Indy Kern staat ook voor Echt.. echtheid.. de pure intentie om bij de kern te komen.. bij authenticiteit, bij je Ware Aard, je Hogere Zelf.

Indy helpt mensen (via behandelingen, individuele Healing massage, 'Indy Kern Helende Reizen', workshops etc.) in contact te komen met hun essentie zodat ze hun vrijheid, eigenheid en compassie als kracht leren gebruiken. Bij Indy Kern ligt de nadruk op het vinden van je eigen waarheid en levensvreugde en staat de spirituele persoonlijke ontwikkeling centraal. Met Spiritualiteit als geloof dat tot innerlijk weten transformeert en dat uitgaat van de Kosmos als één groot geheel, met God (benoemd als 'Hogere Macht'). Ook staat het heilzame (Healing, SelfHealing) centraal, het toelaten van het Ware Zelf en 'de zoektocht op de weg (de 'reis') naar binnen', het Pad naar heelwording en (Zelf)liefde. Diep van binnen bevinden zich alle antwoorden op onze vragen en wanneer contact wordt gemaakt met onze eigen essentie ontstaat een gevoel van Eigen Wijsheid, vrijheid en passie voor het leven.

 

De kracht van liefde kent geen tegenkracht. Er bestaat geen andere kracht in het leven dan liefde. Al het negatieve dat je ziet, is altijd een gebrek aan liefde.

  

Eigen Wijsheid

staat hier niet voor de wijsheid die je uit boeken kunt halen, maar vooral voor de wijsheid die diep uit je hart opwelt en die het gevolg is van worstelen met de paradoxen van het leven.

Vreugde is als voedsel voor de ziel en bloeit op doordat je aan de paradox van de tegenstellingen voorbij je weg vindt naar het stiltepunt waar alles één is.

Lijden

Lijden is een product van het 'onware zelf', het EGO, en een gevolg van strijd, weerstand en verzet. Innerlijk verzet wordt ervaren als negativiteit in de een of andere vorm. Negativiteit kan varieëren van ongeduld tot hevige woede, van een sombere stemming of norse verontwaardiging tot agressie, (zelf)destructiviteit etc.. Negativiteit mondt vaak uit in verzet of strijd. Eenmaal aanbeland in de fase van kiezen voor je Ware Zelf, voor het Pad van de Ziel, kun je een einde maken aan het (onnodig) opwellen van negativiteit, en het 'er naar handelen', door helemaal alert en aanwezig te zijn: Indy Kern aanwezig ZIJN in het hier & NUmaals, vanuit aandacht Eigen Wijsheid .. Indypendance ...

Ego

Overigens is hiermee niet gezegd dat het EGO iets is dat niet okee is, nee een ego (en een persoonlijkheidsstructuur) heb je absoluut nodig. De fases van ontwikkeling van een ego zelf (begrip, bewustzijn van een ik een zelf) kun je niet overslaan. Maar negatief handelen (dwz 'bad karma' creëeren of schade veroorzaken oid) vanuit het 'negatieve EGO' (principe') is dan natuurlijk weer iets heel anders. En aan onnodig lijden en negativiteit of destructieve (denk of handelings)patronen valt zeker iets te doen. Voor elke spirituele strijd – een bewustzijnsverandering, menselijke volwassenheid of spirituele verlichting– moet het ego getrotseerd worden. Het ego, de structuur van jouw gevangenis, is namelijk de kunstmatige barrière die jouw potentiële, oneindige bewustzijn uitsluit. Als je je tot doel hebt gesteld je bewustzijn te verruimen of de waarheid te vinden, dan kan dat alleen maar over het lijk van jouw ego en anders niet. Er bestaat geen sluiproute of makkelijkere weg! (ik ga uitgebreider in op thema's als 'ego' op http://indyworkshop.jouwweb.nl/ ) 

wanneer het ego sterft ontwaakt de ziel

 

Loslaten

Zonder het loslaten van de illusie van controle (= volledige overgave) geen werkelijke groei of ontwikkeling mogelijk. Binnen de context van het ego vindt namelijk alleen de illusie van groei en ontwikkeling plaats. Een voorbeeld  hiervan is: ik heb carrière gemaakt en ben op de carrièreladder gestegen. Hoeveel argumenten hier volgens jou ook voor pleiten, ze zijn allemaal niet met absolute zekerheid te bewijzen. En dus zijn jouw argumenten onwaar, met andere woorden: leugens.

Het willen controleren, manipuleren, manoeuvreren en beheersen van de ‘stroom der dingen’ kost ongelooflijk veel energie. Zoveel energie, dat je er zelfs aan onderdoor kunt gaan. Controledrang komt voort uit de angst (ego) dat de ‘toekomstige werkelijkheid’ niet overeen zal komen met de ‘gewenste werkelijkheid’. Met andere woorden, we geloven dat ‘iets beter’ is dan ‘iets anders’ en proberen dat uit alle macht te bewerkstelligen. Vanuit macht iets willen manifesteren pakt heel anders uit dan dingen doen vanuit innerljike kracht. Daarnaast geloven we er heilig in dat we dingen kunnen beïnvloeden en naar onze hand kunnen zetten. Immers, als we weten dat we geen controle hebben over dingen, dan zouden we het natuurlijk wel nalaten om hier enige energie aan te verspillen en direct de grip, de controle loslaten.

Iets is niet goed of slecht. Iets is gewoon zoals het is. Je zult moeten begrijpen dat je gelooft in een illusie van tegenstellingen en dat deze helemaal niet ‘bestaat’. Vanaf het moment dat je alles als even waardevol gaat zien en jij jezelf hieraan overgeeft – schenk je vertrouwen aan iets hogers dan aan jezelf, zul je geen keuzes meer hoeven maken. Je zult een leven gaan leiden op basis van ingevingen en intuïtieve intelligentie en erop vertrouwen dat wat er gebeurt, het beste is dat jou kan overkomen.

Bij praktijk Indy Kern kun je leren om op een geduldige manier (dwz met milde aandacht en liefdevolle compassie enzo) om te gaan met je EGO, je Lagere Zelf en je Hogere Zelf en eigenlijk alle delen van je Zelf. Je leert onderzoeken wie je bent en wat je ego nou eigenlijk inhoudt, en wat liefde, vertrouwen, acceptatie, overgave en loslaten (en nog veél meer) voor betekenis heeft. Het is een soort 'Levensschool' via de (group)Workshops en Healings en (individuele) consulten.

Het leven .. een spel

Op het moment dat jij je realiseert dat je in een zelfverzonnen illusie of fantasiewereld rondloopt, die louter bestaat uit geloof en emotionele gehechtheden, ben je vrij. Je beseft dan namelijk dat alles waarvan jij dacht dat het jou toebehoorde niet van jou is en ook nooit van jou kan zijn. Met als gevolg dat er niets is wat jou niet toebehoort, waarmee het speelveld, het leven, zich in haar volledige gedaante openbaart.

In een werkelijkheid waarin je je realiseert dat je nooit echt iets te winnen of verliezen hebt wordt het leven veel leuker en vrijer. Alle zelfopgelegde, kunstmatige barrières, waar je voorheen zoveel waarde aan hechtte, voelen nog maar aan als drempels in een 30 km-zone, waar je met het grootste gemak overheen gaat. Het leven is een spel geworden, jij bent een veel vrijer persoon geworden en je ziet het leven nu meer als een ontdekkingsreis, waarbij je elke keer de grenzen van wat je denkt te weten en voelen verlegt. 

Het spel des levens kent geen doelstellingen, omdat er nooit werkelijk iets op het spel staat, behalve datgene waarvan jij gelooft dat het waar is en ‘echt’ bestaat. “Het gaat niet om de knikkers, maar om het spel”. Als dit je aanspreekt, wanneer begin jij dan met het echte levensspel en gooi je de belemmeringen van jouw ego van je af? Al jouw kostbare uren en levensminuten sijpelen weg in de veronderstelling dat er nog miljoenen zullen volgen. Maar dat weet je dus niet zeker, begin er daarom nu mee! Gooi het roer volledig om, want het beste moment om er mee te beginnen is nu!

Leer de regels van het spel!

Het spel van het leven spelen betekent je ogen openen, helderder leren zien waar je bent, welke regels er gelden en daarmee in overeenstemming leven. Laat de controle los en geef jezelf over, niet mijn, maar UW wil geschiede. Zolang je de overgang van afgescheiden zelf naar geïntegreerde zelf niet hebt gemaakt is je leven nog NIET begonnen. Dus wat ga je doen? Klein, angstig en benepen op je nest blijven zitten of uitgroeien tot de potentiële dimensies van jouw geest? Met eigenschappen als bewustzijnsverruiming, dankbaarheid, speelsheid, onvoorwaardelijke liefde en weten hoe het is om niet alleen in een lichaam te leven.

Als je een nieuw begin wilt maken, kijk dan op deze site bij 'workshops'.

                  

Heb je 'problemen' met of door

-ziekte - lichamelijke of mentale klachten - onrust of disbalans - depressieve gevoelens - onzekerheden - angsten - rouwverwerking - loslaten - conflicten - relaties - Nieuwe levensfasen en/of omstandigheden/ veranderingen.. - allerlei andere zaken die stress kunnen veroorzaken..?

Neem dan contact op, dan gaan we samen aan de slag!

voordelen: 

  • integriteit, vertrouwelijk
  • inzicht en overzicht in de problematiek
  • we focussen op de essentie
  • aanpak kan via verschillende manieren of ingangen (Healing, massage, counselling, etc..)
  • je leert je doelen duidelijk te krijgen
  • je ziet beter hoe je die doelen kunt bereiken
  • je leert eea meer accepteren en veranderingen toelaten
  • verandering komt van jezelf en werkt dus beter
  • toename van je zelfredzaam vermogen en zelfvertrouwen: Indypendance
  • (ook dit alles is nu niet actief, er worden nu nog geen diensten aangeboden)

 

Indy Roos

Mijn naam is Indyana Roos (voorheen heette ik officieel anders maar) nu heet ik: Indy.. verkort.. ook omdat dat Worldwide goed ‘werkt’ in alle talen en landen.. én omdat mijn Nieuwe Leven is gestart, een ommekeer.. én omdat deze namen 'als op mijn lijf geschreven staan' .. en om nog zoveel redenen meer.. 

 

Na een veelheid aan 'innerlijke (en uiterlijke reizen)' en rigoureuze omwentelingen, veranderde mijn leven enorm. Ik ontdekte de relatie met mijn ziel sterker en daardoor kreeg mijn leven meer diepte, 'diepzielduiken' noemde ik dat later. Ik leerde meer en meer te leven vanuit mijn ziel, leerde te helen vanuit mijn intuïtieve innerlijke Weten (meer in verbinding met het Hogere Zelf), vanuit hart en ziel. Zo ontstond 'HeArt & soul', dat later 'Indy Healing HeArt & Soul Science Universety' werd en nog weer later ‘Indy Kern’.

  

Mijn Ziel is Puur Licht en Liefde en daar wil ik graag mee aan de slag. En samengaan.. samen, samenwerking kan dan wanneer ik en de ander kunnen vertrekken vanuit een gemeenschappelijke noemer, vanuit dezelfde soort doelen, spelregels en basis intenties.. en met bondgenoten, de neuzen in dezelfde richting, echte gelijkgestemdheid.. dan is het nog meer 'thuiskomen'..

Ik ben in mijn leven door een aantal ervaringen en bewustzijnen heengegaan om mijzelf, mijn ware zelf te ervaren. Door een 'Spiritual Journey', door allerlei uitersten heen heb ik ervaren hoe ik sneller uit kan komen bij mijn Kern, in balans, dichter bij mijn midden: Indy Kern. Ik ken de hoogste hoogtes maar ook de diepste dieptes, de uitersten en paden van de getormenteerde mens die in allerlei richtingen gescheurd is, ver uit de kern.. 'the candle in the wind', het blaadje dat in de stormen van het leven meegesleurd wordt, het wezen dat nergens houvast heeft, verloren ronddolend.. en nog zoveel meer heb ik gezien, ervaren en vaak doorleefd.. het bracht me tot een diep doorleefde compassie, mededogen, medeleven en diep ontzag voor het menselijk lijden en de kracht om er 'beter' of sterker uit te komen. Het was zeker niet de makkelijkste reis maar ik heb het allemaal overleefd en ben daardoor nu uitgekomen op: Reis Deel 2: mijn Nieuwe Leven en dat leven staat in het teken van (mijn zieledoel(en): het leven vieren in vreugde en al wat is: het leven is een feest en ik ben uitgenodigd.. echt aanwezig ZIJN, jeZelf zijn, echt léven, genieten (van wat er allemaal wél is) en nog zoveel meer! En wanneer er mensen op mijn pad komen waarmee er een resonantie (op dezelfde frequentie) en samenwerking mogelijk is, (en vanuit de 'Verticale Verbinding' ook de 'horizontale verbinding', dan koester ik dat vanuit dankbaarheid), dan is dat een groot geluk! 

Door al deze ervaringen kan ik nu anderen (nog beter binnen een breed scala) begeleiden die ook de stap willen maken om beperkte bewustzijnen, (die niet meer dienend zijn) te bevrijden en deze om te zetten in nieuwe bewustzijnen. Ook je anker (en balans her)vinden onder allerlei omstandigheden en 'meest pijnlijke lessen des levens' is mijn specialiteit. Ik ben een 'NieuweTijds(Licht)werker, een WaarheidsZoeker 'Out-of-the-Box-NON-conformist', altijd innovatief onderweg, steeds bezig nieuwe behandelmethodes, Healings, Helende Reizen, workshops en vanalles en nog wat te ontwikkelen en manifesteren. Want het enige dat vaststaat is dit: niets staat vast, alles is steeds in beweging en aan verandering onderhevig. En jij hebt de kracht om al wat je wilt te accepteren en helen.

Ik werk vanuit mijn hart met een grote bezieling. Ik wil mensen wakker schudden, bij hun vreugde brengen, gelukkig zien en samen ‘Healing Ways’ vinden.. net zolang tot mensen dichter bij zichzelf uitkomen en echt ZíJN. Ik benader mensen binnen mijn werk zoveel mogelijk vanuit hart & ziel, met heilzame middelen.. (en vanuit de grond gedachte:) '..omdat alleen Liefde heelt''.. ik werk daarom zoveel mogelijk vanuit de 'verticale verbinding', zodat je rijkelijk liefde kunt leren toelaten vanuit de Bron (en het Hogere Zelf) en je je overvloedig gedragen kunt voelen door Moeder Aarde. D Bajan die mij gegeen is: ''Nemo shanti paradi moje'': Indy Leer de wereld weer mens te zijn.. je wordt één met Moeder Aarde..''

Ik spiegel, faciliteer en begeleid mensen, waarbij het mijn intentie niet zozeer is om op te lossen, maar om dingen te leren accepteren en mensen te bekrachtigen en bewust te laten worden van de eigen kracht, grootsheid en van de connectie met de ziel, met het hart, zodat heling op alle lagen als vanzelf kan plaatsvinden. Ik kan op verschillende levels werken, dus indien gewenst ook via healing, behandelingen, workshops ed.

Ik ga ervan uit dat elk mens in de kern een goddelijk wezen is, een mede-mens met de innnerlijke Godsvonk. De activiteiten die ik aanbied, hebben allen tot doel om weer in contact te komen met die kern en verbonden te zijn met alle aspecten van je zelf (dus ook je schaduw en Ego blokkades en gekwetste kindsdelen ed. en ook met je Hogere Zelf en Monade), om zo een volledig geïntegreerd mens op aarde te zijn; om te worden wie je bent.. wie je werkelijk bent in totaliteit, en in de kern. Het gaat er hier om het vlammetje in jezelf brandend te houden en op het juiste moment te doen oplaaien zodat je meer het gevoel krijgt dat je echt leeft en de dingen kunt doen die je werkelijk wilt doen vanuit je hart en ziel.

   

Graag ondersteun ik mensen in hun overgang naar dit Nieuw Bewustzijn, naar nieuwe manieren van denken, doen en zijn, op de 'Nieuwe Aarde' (en andere Dimensies, de 5e Dimensie). Toelevend naar acceptatie van hoe het NU is, naar toelaten, loslaten, erkennen, verwerken, vergeving, dankbaarheid, compassie en vreugde.

De uiteindelijke naam is Indyana.. Indyana Phoenix Roos geworden. De Phoenix staat symbool voor de 'Koning der Vogels' die alles overleeft en zichzelf steeds hervindt en vernieuwt, uit de as herrijst en verjongt (Zelf bekrachtiging, jeZelf opnieuw uitvinden wederopbouwen, herbronnen, aansterken) en krachten wederopbouwt.

 

Indy ZelfMeesterschap

Indyana Roos staat voor 'ZelfMeester(schap)', steeds verder op het 'Pad naar Healing, Heelheid (en hier en daar 'Meesterschap').. de weg naar Meesterschap is vaak een eenzaam Pad.. ''lonely at the top'.. Een ZelfMeester loopt niet netjes binnen de lijntjes, maar bepaalt zn eigen Pad. Gaat niet gebaande Paden, buiten het maatschappelijke systeem. Indy is ook zo’n Free Style Free Spirit.. niet echt passend binnen de bestaande ordes en systemen, soms daarbinnen bewegend (waardoor ze zichzelf nog vaak geweld moe(s)t aandoen).. maar steeds trouwer op haar 'PAD van ZelfMeesterschap' wordt de weg ook eiler en eenzamer.. en is de enige vervulling nog het geven van 'lering, van Workshops, van doorgeven van de Eigen Wijsheid'.. als Lichtdrager Licht & Liefde doorgeven en alles wat daar bijhoort..

hoe zuiverder (dichter bij de kern, authentieker etc) hoe zwaarder het Pad kan zijn

looking at the Big Sky.. at the Bigger Picture.. seeing with the eyes of the HeArt..

 

Het uur van de Prutser

Hier volgt: 'Het Uur van de prutser' (klik erop.. om even heel erg te lachen!Lachenmet veel Eigen Wijsheid en gezonde Zelfspot... en..  de 'Perfectie van Imperfectie')

De kracht van vreugde

Zelf heb ik door deze processen, de 'pijnlijke lessen des Levens' heen ervaren hoe heilzaam de Kracht van het NU en de Kracht van Vreugde waren.. Het is mijn kracht om met veel plezier volop genietend door het leven te dansen.. en dat door te geven..

''Als je wilt bereiken waar je naar verlangt, volg dan het pad van de vreugde. Van alle emoties heeft vreugde de hoogste energetische trilling.'

Vreugde heeft het vermogen om alle obstakels weg te nemen en juist alles aan te trekken wat je nodig hebt.  en daarom: Léef en Speel wie je bent! Blijf positief en vol vertrouwen, om wat je ten diepste verlangt werkelijkheid te doen worden. Focus op wat je ten diepste wenst. De zin van je leven wordt zoveel lichter als je werkt aan datgene wat je werkelijk verlangt te bereiken in je leven... om ten volle te ervaren dat je leeft...

 

 

Ben jij de anderen

voorbijgestreefd?

Ben jij de president?

Dat is maar kinderspel,

iedereen kan dat

en nog wel meer bereiken,

en zelfs dan nog verder gaan.

-Walt Whitman

Sjamaan
 
 ~Nemo Shanti para dimojee~= part of a personal Mantra given from the Universe & Higher Power for Indy which means:

Pure niet onderkende vrouwelijke Kracht
Indyana SjamanenKracht
Leer de wereld weer mens te zijn
in Ware Verbinding
Je wordt één..
HEEL in al je zeldzame schoonheid,
Innerlijk Huwelijk..
Jij bént één met Moeder Aarde
in overgave aan de Hogere Macht
de Bron, het spirituele Pad
AMEN''

 

 

~

de helende kracht van DNA-affirmaties/ Healing Mantra's:

 

 

Ik mag ZIJN

ZIJN wie ik ben

met de Grootste ZelfLiefde

Ik ben wie ik ben

en dat is helemaal perfect in imperfectie

Ik ben mijn eigen moeder

ik ben mijn eigen vader

 

ik ben mijn eigen SoulFamily

ik ben een uniek Kind van de Schepping

ik ben het volledige potentieel

ik ben de instinctieve Vernieuwer

ik ben het begin en het einde

ik ben de helende handen

ik neem mijn eigen plek in 

ik laat mijn Licht schijnen

ik ben trouw aan mijZelf,

aan mijn Dans van het 'Innerlijk Huwelijk'

ik ben het onbevangen kind

 

ik ben de Zon en de Maan 

ik ben alles en overal gelijktijdig

ik creëer

 

ik ben de wijste 'oudste Ziel' die ik hier ooit heb gekend

ik ben een ontdekkingsreiziger

ik luister naar mijn weten van mijn hart

 

ik leef met lef vanuit hart en ziel

ik overzie het grote plan

ik volg mijn innerlijke leiding,

mijn Krachtige Innerlijke Sjamaan

 

ik ga daar waar mijn voeten mij brengen

ik ben een zuivere spiegel voor mijzelf en anderen

ik breng energie om te vernieuwen

ik breng Licht & Liefde en warmte

ik mag er helemaal zijn in mijn eigenheid, mag mijzelf zijn met alles wat er is

ik mag trots zijn op mijn creativiteit en al wat ik al in de wereld heb gezet al wat ik doe

ik mag meer en meer genieten van het uitzicht op de bergtop

en alle overwinningen en alle rijkdom

ik ben iemand van onschatbare waarde een parel een ware diamant

de mooiste roos de meest speciale orchidee INDYpenDANCE en lotusbloem

de meest fascinerende panter tijger en leeuw

of whatever

en alle  growing phases zijn okee  

ik ben alles al, dit alles en meer.. 

 


 

Create a Free Website With JouwWeb