/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Legende

'Je eigen legende waarmaken is de enige verplichting van de mens.

'Indy Kern LEGENDE' zie:

  • http://www.vrouwenplatform.com/2017/05/22/je-eigen-legende/

Indy Kern Legend

'Je eigen legende waarmaken is de enige verplichting van de mens.
Als je iets echt graag wilt, dan spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat jij je droom verwezenlijkt.'

Uit De Alchemist van Paulo Coelho.

 

Misschien niet een 'echte Ware Legende' .. maar. 

Dreams or.. Short story of Indy:

 

  • 'Innerlijk Huwelijk' - 'Thuiskomen tussen aanklooien en de Ware Liefde trouwen' -Trouw aan jeZelf -met jeZelf
  • Indy Kern Centrum van Liefde – Indy Essence Centre of Love

 

Er was eens... een over aangepast lief meisje (dat niet de basis veiligheid en verbinding had ervaren in haar eerste jonge jaren en wel sterk het gevoel van 'anderszijn' en daardoor niet ‘goed genoeg’ door haar omgeving bevonden). Die vanuit Eigen Wijsheid toch trachtte om haar eigen gang te blijven gaan. Vechtend met veel vallen en opstaan lerend. Door alle werelden heen reizend. Trouw te blijven aan haar eigen ziel. Trouw aan haar eigen waarden, aan dat waar ze heilig in geloofde. Authentiek levend vanuit haar hart. Echt levend vanuit de essentie in de echte versie van zichzelf. In echte verbinding. De waarheids zoeker in haar toonde haar zielenverhaal, dat wat diep van binnen leefde. Vanuit pure vrouwelijke kracht en kwetsbaarheid (in een ‘Innerlijk Huwelijk’ met de stevige inner Man-Power, Inner God Goddess Essence’) bood ze de mensen het mooiste wat ze had. Tonend hoe weer echt mens te zijn. Kwam haar echter duur te staan in een wereld waarin dat vaak wordt gezien als choqueing revolutionair of tegendraads ‘verkeerd’ oid. Waarin veel te groot is, waarin (onvoorwaardelijke) liefde of echtheid niet mocht zijn. INDYmacy in Be-You-tiful & Fake Worlds. Werelden waarin zij met alles 'te groot' bleek.

Zelfs tegen alle verdrukking in, na alle series aan misdaden jegens haar in haar huis en leven, bleef ze toch volhouden. Na jaren vol steeds meer extreme verliezen. Meer dan 10 jaar de 'Donkerste Nacht van de Ziel' (‘Dark Night of the Soul was the Death of her ‘Old Self’, Ego towards Higher Self). Zo veel extreme TegenKracht slagen krenkingen en ongefundeerde veroordelingen dat ze niet meer anders kon dan nog intenser de weg naar binnen, solitair de diepte in. Indy-pen-dance Soul Search DiepZielduiken noemde ze dat. In de diepste inwijdingen door de wereld van vergeving, compassie, onvoorwaardelijke Liefde en harts overgave aan de Bron van alles, in het Christus Bewustzijn. Zelfs als ze in de zwaarste tijden (haar 4 kinderen en alles verloor en) velen tegen zich leek te hebben, geen mensen, geen steun of houvast (en daar doorheen ging herinneren en ervaren dat het slechts het Pad is van de aardse illusies leren doorzien), reisde ze door de ervaringen van angst dualiteit en afgescheidenheid (in de 3e Dimensie) naar de ervaringen van Eenheid Heelheid Liefde en Verbinding (in de 4e en 5e Dimensie). Dwars door vele werelden levens en dimensies heen. Alles verbindend, alles omhelzend, alles overwinnend. Elke ‘gevangenis’ om uit te breken bleek een illusie. Duisternis bleek uiteindelijk niet echt. Alleen Licht en Liefde. Steeds krachtiger evenwichtiger vastberadener, steeds meer trouw aan zichzelf, trouwend met zichzelf en het Geheel. In haar eigenheid vol aandacht aanwezig in het hier en numaals ZIJN. No matter what! Free Spirit in Inner Freedom. Ze liet het 'Oude' achter zich. Bereikte eindelijk de grond van haar bestaan. Haar Ware Zelf. Vond naast vele waarheden nu de diepere waarheid in haar eigen hart.


Ze ging opnieuw trouwen met zichzelf en ditmaal ook met de Hogere Macht en alles samen. Een soms bloedstollend fascinerend verhaal, levensloop met vele beproevingen, onverwachte wendingen en hoofdstukken. Bijna te spannend om te vertellen zonder censuur. In the end een allesomvattend Nieuw Verhaal vol geloof hoop en liefde en overwinningen. Schatkisten vol. In de kern een goed verhaal. Full Circles with Abundance of New Beginnings Cellebrating Victorys.

Als ze vol zelfrespect terugkijkt op de weg die ze is gegaan, kan ze hartelijk lachen om alle kronkels die zichtbaar worden. Het is haar weg. Een uniek Pad. Waar ze lang de 'hoogste prijs' leek te hebben betaald. Ging deze krachtige vrouw uiteindelijk het mooiste van het mooiste oogsten. Van alle werelden. Van alle werelden die ze kon gaan verbinden en waardoor ze uiteindelijk nog maar één wereld beleefde: de wereld van overvloed en liefde. En ze leefde nog lang en gelukkig. Happy End(ings)!

 

Indyana Roos

 

'Als je iets echt graag wilt, dan spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat jij je droom verwezenlijkt.'

 

Create a Free Website With JouwWeb