/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Lezing » Thuis

HOME - THUIS KOMEN

Op 24 maart om 11 uur gaf Indy haar gratis Workshop/  lezing 'Thuiskomen' in een Wijkcentrum. Ze zat daar de hele zondag 24 maart van 10 tot 17.00 uur op de Spirituele Beurs aan haar standje consults & behandelingen te geven. 

Thuis Komen

Als Indy plankenkoorts heeft voor een presentatie, lezing of Workshop dan doet ze haar oefeningen of truuks om weer THUIS te komen in alles. Zie ook de grappige bedoelde tekst in de afbeelding hieronder.

Lezing Workshop: geeft Indy zondag 24 maart 2019 in Eindhoven

Waar wil je thuiskomen? Bij jezelf? Wat is thuis? Hoe wat Waar? Waarin wil je thuiskomen in welke levels en frequenties en 'in welk 'thuis'? Thuiskomen in de derde of vierde of vijfde dimensie van bewustzijns nivoos? 3D 4D of 5D? Wat betekent thuis-zijn voor jou nou werkelijk? Voor iedereen betekent thuiskomen iets anders. Wat is dat voor jou: THUISKOMEN?

Indy heeft hier haar levenswerk van gemaakt, gedurende langere tijd (en vele levens) gestudeerd en onderzocht wat THUISKOMEN nou werkelijk inhoudt. Of beter gezegd: het is Indy's levenswerk geworden: THUISKOMEN & THUIS ZIJN.

Voor Indy zelf is thuiskomen: daar waar ze nu is totaal aanwezig zijn in diepere aandacht & ontspannen. In relaxatie daar waar zij op de hoogste levels is geweest bv vijfde dimensie levels. En dan met alle delen (ook alle 'innerlijk kinds delen' omhelzend en geaccepteerd) tesamen op 1 lijn en meer en meer in balans (3D & 4D & 5D samen). Met een selecte groep mensen tesamen samenwerkend (in her 'Inner Circle') die ook 'op diezelfde nivoos & frequenties zijn' van: 5D Eenheids beleving, Hogere Liefdevolle Energie levels (en niet vanuit 3D -3D houdt in: levels van angst afgescheidenheid controle strijd etc). Dat is voor Indy de Ware Liefde op de Hogere levels die zij kent als geen ander (die anderen, (die Kintred Spirits, equal Matching SoulFamily die die levels kennen net als zij) die heeft ze de eerste 50 jaar van haar leven helaas niet mogen ontmoeten en dus was zij al die tijd alleen. Maar nu is gelukkig een nieuw tijdperk aangebroken: filled with this Higher Consciousnes Frequencys True Love & ONENESS Unity)!

Coming HOME - IndyanaLand

Workshop: Going HOME from fear based 3D to 5D Trusting

Thuiskomen in 5D: van 3D Angst naar 5D vertrouwen

Als je leeft in angst op 3D nivoos en wilt kiezen voor leven op Hogere Niveaus van bewustzijn, dan is deze workshop wat voor jou: Leven op de vierde & vijfde dimensie: in vertrouwen eenheid en overgave aan het Allerhoogste (in co-creatie met de Hogere Macht Universum, God). Van Leven op de derde dimensie in dualiteit (wat betekent:) afgescheidenheid, angst, strijd, naar leven in eenheid en Hogere Liefde.

MasterClass BEing HOME everywhere

MEESTERSCHAP overal THUIS

Werkelijk MEESTERSCHAP is je overal kunnen thuisvoelen. Meesterschap is meestal iets dat komt na een lange weg van oefening en ervaring opdoen op de juiste manier en wijsheid vergaren en intergreren.

MASTERING BEING HOME

Always being always becoming. Always being HOME always coming HOME! With the balance: equal striving equal apreciation.

Indy MASTERED COMING HOME & BEing HOME! Becoming MASTER.

Welcome HOME SHADOW Work

Accepting embraing all Shadow parts.

De shaduw accepteren of omhelzen en zeggen: ik erken en respecteer de Kracht van jouw Duistere kanten.

Egnoliging & Respecting Darkness by saying: I honour & Respect your Power your Darkness. I dont alwyas have to like or aprove of your behaviour but I do respect your power. How Powerful you are pissing me off and irritating me.

This is the true SHADOW WORK that is the missing key in most Spiritual Teachings Groups & Schools but it is the most essential ingredient! This brings the Healing & evolution you are searching for. It is True Love: accepting, respecting, honouring & embracing all. Then there can be True Love & Light.

Embracing & respecting the SHADOW https://www.youtube.com/watch?v=zRNfTVVW7co&t=3419s

Thuis in ontspanning

Indy is er heilig van overtuigd dat het 'Ware Spirituele PAD' van 'thuiskomen' alleen maar gaat via: ONTSPANNING, DiepZielDuiken.

I have arrived I AM HOME

NU hier aandachtig aanwezig ZIJN in dit moment

Practice Presence. Oefeningen voor: In het HIER & NU AANWEZIG ZIJN!

De kracht van het NU. Aanwezig zijn in het hier & Numaals!

Alienated ET phone HOME

THUIS op aarde in AARDING 

ADEM je THUIS

Thuiskomen door je ADEMhaling.

Affirmaties-Mantraas

Thuis in Acupressure Therapy

Indy werkt al jaren als massage therapeut met acupressuur en heeft er 1000den cliënten succesvol mee behandeld. Zij heeft kort geleden WONDERBAARLIJKE GENEZING meegemaakt via deze acupressuur behandelingen met het DDS electro apparaat. Zie https://indykern.jouwweb.nl/iebam-massage & https://indykern.jouwweb.nl/healing/massage/dds-acupressure-therapy

Acupressuur is een techniek die gerelateerd is aan acupunctuur, waarmee de energieën van het lichaam geregeld worden door het manipuleren van punten op het lichaam. Dit heeft effect op de emoties, spanning en fysieke condities.

De punten worden gewoonlijk "acupunctuurpunten", "drukpunten", "acupunten" of "acupressuurpunten" genoemd.

Acupressuur lijkt op massage. Doel is een verbetering van het 'welbevinden van lichaam en geest'. Er bestaan speciale opleidingen voor acupressuur die Indy heeft gevolgd vanaf 1999 (bv de Shiatus opleiding en de Thaise Massage & de Chinese acupressuur). Het maakt onderdeel uit van de Chinese geneeskunde, net als het verwante Shiatsu. Shiatsu wordt soms vergoed door ziektekosten verzekeraars net als acupunctuur maar acupressuur wordt niet vergoed. 

AcupressuurDe basis van de acupressuur ligt in de traditionele Chinese geneeskunde. Volgens de filosofie die hieraan ten grondslag ligt, bevinden zich in de huid van het hoofd, de rug, borstkas, armen en benen een twaalf- of veertiental energiebanen of meridianen, die in de vingertoppen en tenen eindigen. Elke meridiaan geeft energie door aan een hoofdorgaan en andere organen en spieren. De meridiaan heeft een aantal punten in de huid, die acupunctuur- of acupressuurpunten worden genoemd. Vanuit deze punten kun je de hoeveelheid energie in de organen laten toe- of afnemen. De duur van de behandeling varieert sterk.

Geen naaldjes

Waar de acupunctuur met naaldjes werkt, wordt bij acupressuur en ook shiatsu de huid aangeraakt. De druk wordt meestal met de duim gegeven, maar kan soms ook met de handpalm, elleboog, knie of voet worden gegeven. Soms gebruikt de behandelaar zelfs zijn gehele lichaamsgewicht door over de patiënt heen te lopen.

Thuis in Reiki als Reiki MASTER

Indy heeft vele inwijdingen mogen ontvangen van de beste en is nu REIKI MASTER die dagelijks REiki Usui Energy Healings geeft.

Reiki is een paranormale therapie[1] en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei ('geest' of 'ziel') en 気 ki ('energie' of 'levenskracht').[2] Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld". Bij het toepassen van reiki worden lichaamgeest en ziel, als een holistisch geheel gezien, wanneer het aankomt op ziekte en genezing. Noch het bestaan van ki, noch een mechanisme voor de manipulatie ervan zijn wetenschappelijk aangetoond.

Werking Reiki 

 
Reiki Behandeling

Er wordt gesteld dat bij een reikibehandeling de reikibeoefenaar als intermediair optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Volgens beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op energiebanen (nadi's) en chakra's. Het doorgeven van deze energie zou zowel kunnen plaatsvinden door directe handoplegging als op afstand. Dit doorgeven van energie zou een positieve invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het zou een alomvattende harmoniserende uitwerking hebben op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. De behandeling, ofwel handoplegging, wordt niet door alle aanhangers gezien als een geneeswijze, maar ook wel als een deugddoende ervaring zonder direct een behandeleffect op een eventuele ziekte of aandoening.

Energie

De energie waarmee men in de Reikimethode zegt te werken is volgens beoefenaars overal aanwezig en zou het fundament van de wereld zijn. Zij geloven dat energie zich op verschillende niveaus (causaal, mentaal en fysiek) manifesteert en als zodanig alle voorwerpen en wezens vormt. Naar hun zeggen kunnen energiestromen in een lichaam geblokkeerd raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke problemen als gevolg, en zijn zij in staat om deze blokkades door handoplegging op te heffen.
Reiki wordt gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie; beoefenaars zouden deze energie slechts doorgeven. Het vermogen om energie door te geven heeft volgens hen iedereen, zij het doorgaans nog slechts in geringe mate. Tijdens een 'initiatie' zouden kanalen waardoor de energie wordt doorgegeven worden heropend.

Indy's ZielePad: 4e huis: THUIS 

Indy werkt met 'het ZielePad' (zie het boek 'Astrologie voor de ziel' van Jan Spiller). Noord-Node in het vierde huis is je levensdoel en zielsmissie, volgens de karmische astrologie. Het vierde huis symboliseert de GEBIEDEN van LEVEN en LEVENSDELEN om je leven lang te verkennen.Je bestemming en levenspad.

Indy's eigen zielepad (Pad van haar levens doel en bestemming) is: THUIS KOMEN. Thuiskomen in overgave aan de Hogere Macht, de Hogere Vorm van Bewustzijn via diepere ONTSPANNING. Zichzelf en anderen ondersteunen en assisteren bij processen van altijd THUIS KOMEN & THUIS ZIJN. Als therapeut begeleidt ze mensen bij het 'THUIS BRENGEN'. Dat mensen meer en meer thuiskomen in zichzelf. Haar ziele bestemming is in het astrologische vierde huis van THUIS KOMEN! Het vierde huis staat voor en betekent:

 

Ik voel
Het vierde huis geeft letterlijk onze huiselijke omstandigheden aan. Hij staat voor zekerheid op emotioneel gebied, geborgenheid en veiligheid, emotionele basis en innerlijke stabiliteitOok ons vermogen om te koesteren en verzorgen als ook onze eigen behoefte daartoe. Het geeft de band met onze ouders weer en onze vroegste conditioneringen. Dit huis geeft geestelijk als materieel de basis aan van waaruit wij opereren, want de inrichting het onderhoud etc kunnen boekdelen spreken over de psyche van de bewoners. Zowel onze jeugd als onze oude dag hebben met het 4e huis te maken, omdat we dan veel in de privé sfeer verblijven. Huis vier geeft aan waarheen we gaan, wanneer we tot onszelf willen komen, ons innerlijk centrum waarnaar ons ik terugkeert om op adem te komen. Dit huis staat voor de invloed die de familie waarin we worden geboren op ons heeft. De psychische erfenis van het gezin.  Het geeft onze verwantschap weer voor de tradities van het volk waartoe we behoren.
Het 4e huis wordt vaak in verband gebracht met de moeder (Maan). Haar schoot was immers ons eerste thuis en gedurende onze kindertijd zijn we ontvankelijk voor de stemmingen en gevoelens van de moeder.

Het 4e huis geeft niet aan hoe de ouder werkelijk is maar hoe het kind die ouder heeft ervaren.

Deze as houdt zich bezig met traditionele waarden, zorgen voor anderen, zorg dragen, een thuis maken en, natuurlijk, familie in al zijn variëteiten.

Ik ben geboren – Thuis/afkomst “ouderlijk huis”. Je innerlijke en emotionele basis. De plek waar jij je thuis voelt, de wijze van wonen. Je eigen huis of de ouderlijke woning. De geborgenheid. Onberedeneerbare stemmingen, het gemoed – de diepte van onze ziel. Onze vermoedens en dromen. Het vaderland. De familiewortels. De levensavond. Onroerend goed en land bezit.

 

Het vierde Huis symboliseert de Kreeftachtige uitingen en levenssituaties. Dergelijke uitingen zijn te omschrijven in termen van actie op geestelijk en gevoelsniveau. Eén van de situaties waarin een dergelijke actie een belangrijke rol speelt, is de gezinssituatie. En in het algemeen situaties waarin men zich geworteld, thuis en op zijn gemak voelt. Het vierde symboliseert a.h.w. de wortels van iemands identiteit en in deze zin mede hoe iemand geneigd is om tegen de eigen jeugd en het eigen milieu (afkomst) aan te kijken.


De gebeurtenissen uit de eigen jeugd die dit vooropgezette beeld bevestigen, zullen dan ook makkelijker worden onthouden dan andere gebeurtenissen. In samenhang hiermee kan er aan iemands vierde huisuitingen (net als aan veel andere horoscoopfactoren) een soort 'self fullfilling phrophecy effect' verbonden zijn. De verwachtingspatronen ten aanzien van geborgenheid, thuishaven en huiselijke sfeer, die door het vierde huis gesymboliseerd worden, kunnen er toe bijdragen dat iemand zich gaat gedragen naar de verwachtingen van de ouders. En de reactie van ouders hierop, is vaak onbewust een bevestiging van dit verwachtingspatroon. Dit laatste kan het beste verduidelijkt worden met een voorbeeld. Iemand zou bijvoorbeeld vanuit zichzelf geneigd kunnen zijn om een gevoel van geworteldheid te associëren met strakke regels en structuren. Wanneer ouders aan een kind met een dergelijk verwachtingspatroon niet genoeg regels en structuur bieden, zal het kind zich niet veilig en geworteld voelen. Het kind zal dan door het gedrag dat hieruit voortvloeit, uitlokken dat de ouders de regels gaan stellen waar het kind naar hun idee om vraagt. Het hangt natuurlijk van het contact tussen de ouders en het betreffende kind af of de ouders het kind wat dit betreft goed aangevoeld hebben. Wanneer dit niet het geval is, zou het kind op volwassen leeftijd mogelijk een gevoel van strengheid, kilheid en hardheid mee kunnen nemen vanuit de thuissituatie. Het is niet ondenkbaar dat het kind dan op volwassen leeftijd onbewust situaties zoekt die geen geborgenheid bieden. Of de neiging heeft zelf in thuissituaties koud, hard en streng te zijn. Indien de betreffende persoon inzicht krijgt in de achtergrond van dit hele gebeuren en zich hierdoor los kan maken van het vroegere gevoel, kan hij/zij op eigen wijze vorm geven aan geborgenheidssituaties.

In het kasteel is het de woonkeuken. Daar voel je je helemaal op je gemak, er hangt een geur van gebraden vlees of appeltaart. Er is een grote tafel waar je je onder kunt verschuilen, je eigen huisje maken of waar je aan kunt zitten met iemand waar je veel vertrouwen in hebt. De plek waar je je hart bloot kunt leggen, je zorgen en blijdschap kunt delen en een schouder vindt om aan uit te huilen. Je voelt je er veilig.
Je emotionele veiligheid ligt hier, de basis van je leven, het verleden. Het zit aan de onderkant van de horoscoop: de wortels van iemands bestaan en de manier hoe iemand naar zijn eigen verleden (jeugd) kijkt en deze ervaart. Het geeft vaak aanwijzingen hoe de persoon de ouder van hetzelfde geslacht ervaart. Hieruit voortvloeiend geeft het ook aanwijzingen hoe iemands eigen huis er uitziet en wat er met ‘huizen’ gebeurt.
Verder hoort bij het vierde huis iemands behoefte tot emotionele identificatie, om: ergens bij te horen.

het vierde huis is onze intieme of privé omgeving, de emotionele sfeer thuis. Planeten in het vierde huis beschrijven tot wat voor soort thuis we ons aangetrokken voelen en welk soort activiteiten daar plaatsvinden. Dit huis is daarnaast verbonden met de persoonlijke afstamming – normaal van vaderskant.

Hier geplaatste planeten drukken zich op een besloten en intieme manier uit en specificeren nauwe familiebanden. Moeilijk staande planeten vertellen meer over de problemen die we in de huiselijke sfeer ondervinden. Het vierde huis weerspiegelt verder onze emotionele identificatie en het gevoel ergens bij te horen. Dat kan uiteenlopen van de vier muren van de eigen woning tot de grenzen van het land waar we wonen.

Het 4e huis correspondeert met het teken Kreeft en de Maan.

 

De Noordelijke Maansknoop, je levensdoel. Je bestemming. Datgene wat je hier in dit leven komt doen. De Maanknopen as beschrijft het zwaartepunt in je leven, je te volbrengen taken, het doel van je bestaan.
De Zuidelijke Maansknoop symboliseert het verleden, oude patronen en gedragswijzen, waarmee je ziel aan dit leven begonnen is. De Noordelijke Maansknoop verteld daarentegen iets over je toekomst en je zogenaamde leerdoelen.
Hij toont de richting die ingeslagen moet worden en symboliseert de taken die moeten worden volbracht.
Het is belangrijk om de thema’s van beide Maansknopen zinvol met elkaar te verbinden, waarbij de Zuidelijke Maanknoop eerder de ontwikkeling belemmert en als een rem werkt en de Noordelijke Maansknoop de uitdagende nieuwe richting toont. Deze weerspiegelt datgene waar het om gaat.

 

Omdat de Noordelijke Maansknoop Karmische schulden en verbindingen met vorige levens aangeeft, moet de persoon die de Noordelijke Maansknoop in het vierde huis heeft, zich concentreren op het creëren van familie, zijn onroerend goed en zelfs de landbouw tijdens deze incarnatie, dit leven. De Noord-Node laat altijd zien welke weg we moeten volgen om onszelf te ontwikkelen, en meestal is het niet de gemakkelijkste om te kiezen.

De Noordelijke Maansknoop in het 4e huis betekent een karmische behoefte om je te concentreren op het ontwikkelen van je eigen gezin. Het fungeert als een heilzaam punt, waardoor de positieve eigenschappen van de familie waarin je bent geboren wordt versterkt en je dus een vrij gezond stereotype kunt creëren dat je kunt volgen. Bovendien heeft het de neiging een verzorgende en goede moeder te geven, die een harmonieuze omgeving biedt tijdens de kindertijd. Ook kan een vierde huis Noordelijke Maansknoop verschillende vooroudertradities of zelfs land en eigendommen als een erfenis brengen. Vaak erkent degene zijn waarde niet als hij jong is, geeft hij er de voorkeur aan zijn Zuidnode en carrière te volgen in plaats van zijn vierde huiseigenschappen te ontwikkelen. De 4e / 10e huis as van de Maansknoop brengt de dilemma's "Carrière of familie", "Metropool of geboorteplaats", "Innovatie of Traditie". Inderdaad, omdat de vorige incarnaties van deze persoon heel veel succes in het werk met zich meebrachten, zal hij zich veel meer op zijn gemak voelen met het idee om de cyclus van familie en traditie te verlaten om op eigen kracht verder te gaan. Toch is dit nogal het verkeerde ding om te doen. Zijn karmische pad in deze incarnatie wijdt zich aan de kleine dingen die het creëren van een eigen gezin kan bieden. De Noordelijke Maansknoop in het 4e huis vereist dat hij zijn honger naar succes en roem laat varen, zich concentreert op het ontwikkelen van een stabiele dagelijkse realiteit die zelfs verbonden kan zijn met de natuur of landbouw. In veel gevallen kan deze persoon (met de Noordelijke Maansknoop in het vierde huis) zelfs een kant en klaar traditioneel bedrijf ontvangen dat is verbonden met het vierde huis. Dit kan een veld zijn, een traditioneel restaurant, een brouwerij, een levensmiddelenbedrijf of iets anders dat in deze categorie valt. Zelfs als dit niet de droomjob van deze persoon is, zou hij wijs genoeg moeten zijn om het te accepteren en de voorouderlijke traditie voort te zetten. Het kan nogal moeilijk zijn om je persoonlijke dromen op te offeren om een ​​gezin te stichten, en de inboorling kan bang en onzeker zijn om stappen te zetten in de richting van een dergelijke manier van leven. Toch is de Noord-Node in het 4e huis een goede indicator voor het uitbreiden van je familie

Als je een dergelijke plaatsing hebt, zijn de beslissingen die je moet nemen over je leven misschien heel moeilijk, omdat je ambities moet opgeven die de meeste mensen hebben. Toch kun je op unieke manieren worden beloond die een typische carrière-georiënteerde persoon zich niet eens kan voorstellen. Maak je echter geen zorgen, de aanwezigheid van de Noordelijke Maansknoop in het 4e huis zal je veel helpen vanaf het moment dat je er bewust voor kiest om te werken aan 4e huiszaken. Wanneer je je vierde huis activeert en de karmische as tussen de twee knooppunten in evenwicht brengt, kun je weer ontwikkeling in de tiende huisgerelateerde zaken zoeken. Dus als publieke waardering, roem en carrière belangrijke levensdromen van jou zijn, kun je ze in je oudere jaren bereiken. Door je vierde huis te ontwikkelen, open je eigenlijk ook de 10de huispoort. Alleen dan kun je je Zuidknoop op een juiste manier gebruiken, deze keer bewust.

THUIS komen in Echte Liefde

'Liefde is het parfum van Respect. Het parfum dat vrijkomt bij basis dingen als: Respect, Veiligheid, Empatisch gedrag mbt Begripvol (begrijpen) & afgestemd, Vrijheid.

Liefde is het Kind van de Vrijheid', van Verbinding in Vrijheid.

Thuiskomen in echte Ware Liefde is eerst Thuiskomen bij jezelf in: Zelf-Liefde Zelf-Acceptatie, omhelzen en goedkeuren van alle delen van jezelf. Je kunt zeggen tegen jezelf: ''ik hoef dit en dit gedrag niet goed te keuren maar ik respecteer en eer jouw Kracht (''I dont have to like your behaviour but I respect and honor your Power'' For exercise watch: 'Respecting the Shadow' https://www.youtube.com/watch?v=zRNfTVVW7co).

foto: Indy met haar 2 honde-kindjes (waarvan 1 is overleden na lang ziekbed 12-12-2018)

 

'HOME Music Movies'

Stap één: waardeer uw tiende huis slim

Je hebt veel ervaringen uit het vorige leven rond het bedrijfsleven, de overheid, het publieke oog en een carrière als beloften, met eer.

De eerste stap in het claimen van je Noord-Node in het vierde huis is om de hoogste uitdrukking van het tiende huis te belichamen (tegenover het vierde huis) . Het tiende huis vertegenwoordigt je karmische verleden. Dus zeker waarderen - maar maak tiende huisproblemen niet het middelpunt van je leven.

Dus vier je enthousiaste verlangen naar een solide reputatie. Neem publieke functies aan, als je hart dat begeert. Heb ambities en maak een stappenplan om ze te bereiken. 

Invloedbeleid: gebruik je invloed om anderen te helpen. Accepteer edelmoedig eerbetonen als je ze ontvangt.

Bestudeer het tiende huis om zijn hoogste potentieel te begrijpen, en kies ervoor dat te leven, houd deze levenskwesties ooit zo licht.

Een leven met een doel leiden: dit is je eerste stap.

Stap twee: bezit uw tiende huiskarma

Professioneel drama? Een openbare aanval? Aangetaste reputatie? Verlies van een prestigieuze positie? Pa problemen? Deze kunnen karmisch zijn.

Met een Noordelijke Maansknoop in het vierde huis, komt je karma voort uit het nastreven van waardigheid en status ten koste van je familie en relaties. Is een professionele reputatie belangrijker voor u dan uw familie? Heeft u problemen met gezagsdragers? Denk je dat je beter bent in het maken van de regels? Heb je jezelf in je carrière gegooid en je persoonlijke leven genegeerd?

In vorige levens was je publieke titel en positie alles en heb je vele levens doorgebracht met het verkennen van dit deel van het leven. Misschien was je een CEO, een overheidsfunctionaris, een commandant, een krachtige beheerder of een kerkleider. Je hebt mogelijk een beleid ingesteld of gehandhaafd of een erfenis nagelaten.

Als jij dit niet bent, heb je dan mensen aangetrokken (of heb je daar sterke gevoelens over) mensen die invloed en bekendheid nastreven ten koste van hun familie? Wie zijn verteerd door hun reputatie, maar hebben thuis een blinde vlek? Wie zijn geobsedeerd door de regels, maar negeren emoties? Kijk naar jouw visie hieromtrent!

De schaduwzijde van het tiende huis heeft te maken met geobsedeerd zijn door positie en invloed, ten koste van het voeden van je emotionele en gezinsleven.

Stap drie: Ontdek het vierde probleem met huiselijk leven

Maak een mooi huis. Begrijp je jeugd. Genees je familie. Voed en bouw emotionele veiligheid.

Noordelijke Maansknoop in het vierde huis: problemen omtrent het huiselijke leven omvat ervaringen uit de vroege kindertijd (vooral moeder), familietradities en de karmische redenen waarom we onze ouders hebben gekozen. Het gaat ook om onafhankelijk zijn (zelfvoorziening) buiten je geboortefamilie, en wat je fysieke thuis moet zijn. Het gaat over het creëren van emotionele fundamenten binnenin, waarop al het andere is gebouwd.

Dit zijn de levens thema's en problemen die u in de loop van uw leven kunt ontdekken. Vragen rond je emotionele reacties, psychologie en wat voor thuis, traditie en familie voor jou betekenen, zijn hier inbegrepen, evenals eigendommen, onroerend goed en je afkomst. Het vierde huis omvat ook belangrijke eindes, waar je sentimenteel over bent en je gedachten over persoonlijke privacy.

Maak het begrijpen van de oorsprong van je familie een prioriteit, voordat je een eigen gezin hebt, als je de Noord-Node hebt in het vierde huis. Ik zeg dit, omdat deze zielenmissie in de verleiding kan komen om een ​​partner te kiezen die alleen voor status is, of wat er in het openbaar goed uitziet - wat een ramp zou zijn.

Noord-Node in het vierde huis vraagt ​​dat je een fysiek huis creëert waar je echt jezelf kunt zijn. Wanneer je die emotionele verschuiving hebt gemaakt, zal het fungeren als een aantrekkingspunt voor je soulmate-relatie en andere overvloedige ervaringen.

De SLEUTEL: Belichaam de essentie van uw zielenmissie-teken terwijl u uw oorsprong onderzoekt en uw nieuwe thuis creëert.

Healing Basics Family Issues

Back to the ROOTS!

Therapeut Indy heeft vaak deelgenomen aan de Familie Opstellingen volgens de grondslag van Bert Hellinger. Nu werkt ze zelf ook met Familie Opstellingen, maar dan in 'het klein' vnl 'via poppetjes in tafel opstellingen' en met individuele sessies waarin een paar kunnen worden opgesteld uit het leven van de cliënt voor de nodige inzichten.

Familie Opstellingen

Indy is expert op het gebied van doorzien van systemen, families en familie opstellingen. Daar waar het eraan schort binnen het systeem ziet zij als de beste. Ze is dan ook een ervaringsdeskundige adviseur met veel Know-How en Wijsheid.

AWAKENING RISING ASCENCION AWARENESS

Indy is already an ASCENDED MASTER who came back to the earth to fullfull her last lifes purpose

Indy was altijd 'op andere pagina's van het boek of in andere boeken en op andere levels & trillings frequenties' als de omgeving en met andere dingen bezig, ze stond overal aan de rand in groepen en heeft zichzelf vaak ervaren als vaak de buitenstaander net op de grens balancerend. Dit maakt haar expert op vele gebieden voor een bepaalde groep cliënten.

Wanneer ik mij goed en relaxed voel dan ben ik thuis!

DANCE more in your authentic self as if nobody is watching and ENJOY the luxury of BEING YOU & BEING HOME!
DANCE more DANCES take more chances & DANCE your 5D life & Chakras alive arising creativity. And if you STUMBLE or fall well then you just make it part of your dance and be the artist making an ART-Work of your own life your own self and your own dance involving all embracing all DANCING with SHADOW & Light & all parts & all DIVINE too DANICNGall into LIGHT & LOVE & LIFE!
And if you do that and truly DANCE your own unique authentic dance to the your own RYTHM people may not understand you, they may dislike you or even hate you but mostly of all they will be envyous for your DANCE or courage to do so and wish they had or experienced thesame.

Coming HOME & RISING in Divine Feminine Power

Sacred Inner Marriage

Word VERLIEFD op het Leven & op jeZelf! Omhels alle delen van jezelf. 

Zo kom je op het Pad van het 'Heilige Innerlijk Huwelijk'.

Coming HOME in Sacred Union

Ascencion towards HOME

Miracle Story 

Today Indy is telling her Amazing Story full of Magical Power & Miracles & her neverending Faith WillPower Belief & endurance that made her able to survive & overcome the horrible events throughout all these years. And to even HEAL from all.

Indy Healing HeArt & Soul Science Universety- Atlantis-Angel-Academy

Meer over de Training van Indy Essence Healing HeArt & Soul Science Universety Atlantis-Angel-Academy 5D Trainings' is te lezen bij: https://indykern.jouwweb.nl/indy-universety-trainings

Het is de MISSIE van AWAKENER Indy -met haar AWAKENED Higher Enlightened Consciousnes- om mensen te helpen mbt WAKKER worden & THUISKOMEN! Dus WELKOM THUIS!

Coming HOME in 5th Dimension

Angel-Adademy Training

Voor de grap de foto van Indy haar CARNAVALS outfit, die ze helaas nooit heeft kunnen dragen voor carnaval omdat ze die niet meer heeft kunnen vieren. Maar in plaats daarvan heeft ze die nu voor haar Werk. Waar ze die engelen vleugels vaak aan heeft, zie ook haar '5D Angel-Academy Training':  https://indykern.jouwweb.nl/indy-universety-trainings

THUISkomen in MEDITATIE

Engelen MEDITATIE

 

MEDITATIE: ‘Thuiskomen in de Hemel, de Bron, bij de Engelen en THUISKOMEN bij jezelf en in het NU. (horende bij de presentatie van 24 maart: THUISKOMEN)

 

We gaan samen een meditatie in een soort geleide visualisatie die ik begeleid om je te helpen thuis te komen in het moment nu, om je thuis te voelen bij jezelf.

 

Voor een goede meditatie vraag ik je om je ogen te sluiten, om je beter te kunnen ontspannen en ik verzoek je om goed voor jezelf te zorgen en om alleen maar te doen wat voor jou zelf echt goed voelt, tijdens deze verkwikkende meditatie sessie waarin je mag opladen, en ook komende tijd. Zorg ten allen tijden goed voor jezelf en doe alleen dat wat bij je past.

Niets moet alles mag. Doe het op je eigen manier en neem de vrijheid om wat ik zeg hier en daar zelf wat aan te passen tot het goed voelt voor jou. Ga zo comfortabel en ontspannen mogelijk zitten op je stoel of als je wilt op de grond zitten of liggen. Terwijl je jezelf voelt zitten, en je adem rustig in en uit voelt gaan, begin je jezelf meer te ontspannen. Bij elke in en uitademing raak je meer ontspannen. Je hoort mijn stem, mijn stem voelt goed en helpt je verder ontspannen, terwijl je het stemgeluid hoort en je rug tegen de stoelleuning voelt, begin je met iedere ademhaling te merken dat je er meer en meer ontspannen van wordt… dieper en dieper… meer en meer ontspannen… tot helemaal naar je KERN, je BRON.

 

Stel je voor dat je op een plek bent waar je je heel erg goed voelt. Of dat nou in de natuur is of op een fijne plek die je herinnert aan geluks momenten, alles is goed.

Op die plek ben je nu en je visualiseert een trap die leidt tot in de hemel. Je ziet 10 treden naar boven en gaat ernaartoe. Zie je het voor je? Voel je het? Ga nu in gedachten op trede nummer 1 staan, de onderste tree.

Je wandelt stap voor stap tot op de eerste trede. Ga nu naar nummer twee. Adem dieper. Tree nummer drie. Met iedere stap die je neemt ga je hoger naar de Hemel, naar de BRON. Nu tree vier… vijf… zes… Ontspan met iedere stap die je doet. Zeven … acht…. laat jezelf steeds hogere opstijgen…. negen… Terwijl je de hoogste tree nadert, laat je je bewustzijn zich naar voren uitstrekken… voel je onbegrensdheid (met alle liefdes energie) zich naar achteren uitstrekken…. en nu naar de zijkanten …. laat je bewustzijn zich naar boven uitstrekken. Rust in die ervaring van zich steeds uitstrekkend bewustzijn… laat jezelf stil en roerloos worden… 10 … Rust in het bewustzijn van jezelf als BRON.

 

Stel je nu voor dat je daarboven op die trap voor een deur staat, een soort Hemel Deur, een deur naar jouw hemel. Achter die deur is puur licht… het licht van je wezen - je eigen BRON. Puur THUISKOMEN bij je eigen BRON. De aard van dit licht is onbegrensde liefde… Achter die deur bevindt zich ook jouw held of gids of mentor of Engelen Begeleider of hoe je het ook noemen wilt. En de Engelen om je heen die je willen helpen met THUISKOMEN. Je Engelen-begeleider of mentor staat daar op wiens wijsheid en kracht je vertrouwt en in wiens aanwezigheid je je beschermd en veilig voelt. Als je er klaar voor bent, kun je door die deur heen gaan en in je eigen licht stappen en je Engel-Mentor begroeten.

 

Stel je nu voor dat je daar staat voor een space shuttle of een soort voertuig dat zo bijzonder is dat het je door je eigen systeem je gein lichaam en je eigen hemel kan vervoeren. En het weet precies waar het heen moet. Het kan je organen ingaan, je hart, je buik je hoofd, je aderen, je weefsel, op een heel makkelijke veilige manier.

Maar je kunt je ook zo eenvoudig voortbewegen, moeiteloos, zonder veel te hoeven doen. Je kiest om met het grootste gemak te bewegen door dat prachtige landschap van je ziel je lichaam je eigen hemel.

Ga je gang en ga met je mentor of engel naar binnen.

 

Ga nu in het ontdekkings proces van de hemel binnen.     

 

Voel …

 

Je beweegt in het prachtigste Landschap van de Ziel en komt aan bij een heel groot hart waarop staat: de kamers van het hart van ……. en daar staat jouw naam op -hoor jouw naam uitspreken zacht in jezelf- en de datum 24 maart 2019.

Je voelt hoe dat aanvoelt je eigen hart uitvergroot. Voel wanneer de deuren van je hart verder willen openen en je hart wil overstromen. Geef jezelf toestemming om naar binnen te gaan en ga dan naar binnen op jouw tempo met jouw Engelen-Helper.

Eenmaal binnen gekomen kijk je rond en geniet van het uitzicht en het fijne gevoel. Er staat een zachte bank in het midden waar je lekker relaxed op plaats neemt.

 

Je mag nog rustiger en meer ontspannen worden en dieper gaan ademhalen. Bij elke ademhaling kom je dieper thuis in jezelf in jouw binnenwereld. Je gaat met je aandacht naar je buik en bekken en je voelt bewust je stuitje en je zitbotjes. Vanuit je stuitje laat je een koord groeien, of een wortel of aard-koord of een kleur die je visualiseert, op elke uitademing groeit het koord verder en verder naar beneden de aarde in, naar de kern van de aarde. De aarde geeft je eindeloos veel energie en op elke inademing haal je de energie moeiteloos naar binnen van Moeder Aarde. Het stroomt via het koord naar boven zo je stuitje in en van je stuitje door je rugge graat, naar je nek omhoog, je hoofd, en door al je organen en ledematen stroomt de energie tot in elke cel.

Nu visualiseer je dat er boven je hoofd een bal van energie is, een lichtbron of een soort zon, geef er je eigen kleur aan: goud of wit licht of violet, alles is goed. Het straalt energie op je hoofd. Op inademing komt de energie binnen door je kruin, alsof door een soort fontenelle via je hoofd de energie binnensijpelt en gouden licht door je hoofd stroomt en dan naar beneden door je hele systeem, naar je nek schouders en daar een tintelend helend gevoel veroorzaakt. De energie gaat verder door je lichaam naar beneden, door je hart je longen, je buik en bekken door je armen en benen naar je tenen. En op elke uitademing adem je uit wat niet meer bij je hoort, alle afvalstoffen worden uitgestoten via uitademing. Je ademt een paar keer extra diep in, en op inademing haal je via je kruin de energie naar binnen en via je stuitje ook vanuit de aarde stroomt de meest helende energie je lichaam binnen. Je voelt je goed geaard, je voeten staan stevig op de aarde en daarvanuit kunnen ook wortels groeien en je bent steeds meer geaard en veilig hier. Je visualiseert om je heen een aura die goed beschermd wordt door een heel bijzonder licht, violet of goud of wit. Je aura energie veld om je heen is nog extra beschermd door een laag eromheen, bv een Pyramide, of een cocon eromheen, of rozenstruiken, kijk maar wat het beste werkt bij jou.

En je verbinding met de BRON vanuit je kruin naar de kosmos en de energie bron is heel krachtig. Je krijgt van alle kanten steeds helende energie van de hoogste Bron. De Engelen zijn bij je en je innerlijke Engel is voelbaar. Je wordt gedragen door Moeder Aarde en bent ingebed in de liefde van de Engelen en de Goddelijke Wereld. Voel dat voel hoe ongelooflijk veel er van jou wordt gehouden. De engelen laten je voel dat je goed genoeg bent en heel veel moois en liefdevols verdient.

 

Het is tijd om je helemaal over te geven aan de hemel vol onvoorwaardelijke Liefde. Overgave aan de Hemel. Voel hoe je eigen hart verder opent als dat goed voelt en laat de hemel binnen. Laat alleen maar binnen wat echt goed voelt. Wanneer ga je de hemel geven wat de hemel wenst, want alles wat de hemel wil is jou. Het enige dat de hemel en de engelen wensen is jou gelukkig te zien en jou te dienen, te helpen zo veel mogelijk in balans te zijn.

Jij mag jouw hart vragen: wat heb ik nodig. Wat heb ik nodig nu en in mijn dagelijkse leven? Neem de tijd om te voelen wat het is dat je nodig hebt, je hoogste wensen dromen idealen en ook je noden. Dan stel je de vraag aan de engelen. Ik heb nu nodig… en mijn aller diepste wens is… (neem de tijd) … help mij dit te bereiken.

 

De engelen stralen je nu in. Je DNA wordt opnieuw geprogrammeerd, voor vitaliteit gezondheid fitheid lang gelukkig leven, plezier, het aantrekken van positiviteit liefde materiele welvaart succes, alles wat in jouw hart leeft en waar je van droomt. Het licht van de engelen dringt diep door tot in de cel kernen en celgeheugen en de DNA. Alles wordt schoongemaakt van alle negativiteit en karmische ketens uit overgeërfde familie lijnen. Alle zielen die bij jou zijn en niet meer bij jou horen worden nu met het licht meegenomen terug naar hun bestemming. Voel hoe jij vrij wordt van alle negatieve energieën en emoties, vrij in je denken en handelen, vrij van lijden en tekorten, vrij van moeten strijden om te overleven en te kunnen zijn wie je werkelijk bent. Je bent nu vrij op alle nivoos. Je wordt nu opgevuld met liefdevolle energie en dankbaarheid. Je wordt nu omringd met licht. Jij straalt nu het licht uit. Jij bent nu een met de engelen. Je bent nu vrij op alle gebieden, alle cellen alle DNA je hele wezen is vrij. Jij bent een instrument van het licht, elke dag straal je meer en heb je meer energie. Jij draagt het licht van de engelen altijd bij je en bent vanaf nu altijd omringd door engelen. Jij bent het waard: om zoveel geluk te ontvangen.

 

Je voelt je veilig en op je gemak en het voelt natuurlijk voor je om helemaal weg te glijden in nog diepere vrede en rust. Je voelt nu al dat je veel diepere ontspanning zult ervaren. Dat je na deze meditatie sessie je vitaal beschermd en zult voelen.

Dat het steeds makkelijker voor je wordt om je over te geven aan het moment nu.

Je lichaam is zich volledig aan het herstellen tijdens deze verkwikkende en rustgevende Meditatie Visualisatie. Voel je nu steeds dieper wegzakken naar een plek daar waar je herinnerd wordt aan je vroegste THUIS, tussen je levens in, daar waar het licht je altijd heelt en er alleen liefde is en zuiver broederschap. daar waar je ziel tot rust komt en zich volledig herstelt van alle lijden verdriet en ervaringen van deze aarde. Geniet van de ruimte in jezelf. Geniet van de vrede van je Ware Goddelijke Essentie. Geniet van deze hemel op aarde, de hemel die in jouzelf is en de innerlijke Engel die jij in je hebt.

Geniet ervan, te ontdekken en voelen dat je een onsterfelijk wezen bent die tijdelijk in dit lichaam woont. Je blijft hier luisteren naar mijn stem, mijn stem voelt goed aan en geeft je rust. Meer rust meer ontspanning en neemt je steeds dieper en dieper mee de hemel in in dat thuis gevoel.

Straks als je weer terugkeert naar je lichaam en deze plek zul je voelen dat er altijd engelen bij je zijn. dat gevoel maakt je blij en inspireert je om je levens intentie op deze planeet waar te maken. Als je goed oplet kun je ze reeds voelen ze zijn nu reeds bij je. Ik heb ze uitgenodigd om je te ontspannen. Ze gaan je ook meenemen naar de plek diep in jezelf waar je altijd engelen bij je hebt. Waar je ze kunt zien en voelen. Laat nu los, je mag nu alles loslaten wat niet meer bij je hoort. Op ademhaling op uitademing laat je los.

Je gaat nu diep duiken in het niets, de allesomvattende scheppende leegte van overgave. Van een worden met wie je bent. Laat alles los wat jij in je leven hebt ervaren: laat de herinnering van je ziel los, je pijn, je verdriet, je onrust, je ego af weer mechanismes je overlevings strijd, dat wat je geleerd hebt, alles mag je nu loslaten. Het gebeurt vanzelf, zonder dat je iets hoeft te doen, alles laat los wat niet meer bij je hoort. Alles vernieuwt, total reset free of charge. Even tijd voor puur jezelf. Je hoeft nu helemaal niets.  Je mag volledig jezelf zijn, helemaal thuiskomen bij je Ware Zelf. Authentiek puur jij. Volledig jezelf in de perfectie die je bent als Kind van god. Ervaar de leegte van het even heerlijk het niets hoeven. Het kunnen ontvangen van de boodschappen van liefde, liefde van de Engelen, onvoorwaardelijke liefde van de engelen die bij je zijn. Je mag jezelf nu vrijmaken, vrijlaten van de dualiteit van de wereld, vrij van het moeten vrij van je zorgen, vrij van je angsten of verkrampingen, vrij van alle lijden. Vrij van alle verdriet, vrij van mens te zijn, vrij van je verantwoordelijkheden, vrij van wat dan ook.

WELKOM in de STILTE. In de stilte van je essentie: voel de vrede liefde overgave, ervaar het. Voor je, vrede liefde overgave, achter je. vrede liefde overgave boven je. Vrede liefde overgave links van je rechts van je. Vrede liefde overgave overal om je heen. De aanwezigheid van engelen dat is wat je voelt. Voel nu dat een groep van 12 engelen je lichaam aan het instralen is met een Hoge liefdevolle helende energie. Elke cel wordt nu ingestraald en geheeld. Voel die hemels energie. Voel hoe alle zorgen nu van je worden afgenomen.  Je wordt nu vrijgemaakt van alle stress vrij van alle spanningen en emoties, alle conflicten. Vrij van alles wat je tot nu toe hebt meegedragen laat het los, geef het over aan de Hogere Macht. Zie hoe de Engelen alle lasten van je wegnemen. Alle blokkades en sabotages die jou weerhouden om gelukkig te zijn of meer in balans, alles valt weg. Voel hoe je gevuld wordt met pure zuivere liefde. De cellen van je lichaam en je astrale lichaam worden ingestraald door de engelen die nu bij je zijn. En vanaf nu wordt je ingestraald elke keer als je rust. Ze fluisteren je nu in wat voor jou heel belangrijk is en je zult bemerken dat je steeds meer liefde blijheid geluk gratie en genieten zult ervaren. Je leven wordt steeds moeitelozer steeds plezieriger, je wordt steeds succesvoller in alles wat je odnerneemt. Jij trekt het goede aan. Jij bent geboren om te genieten en te stralen met je unieke talenten, en te genieten van wie je bent. Ze fluisteren in je oor: je bent het waard om gelukkig te zijn. Je verdient het om steeds beter lierde te ervaren. Je bent goed genoeg zoals je bent. Je bent iemand om onvoorwaardelijk van te houden. we accepteren je precies zoals je bent, we zijn hier om je te helpen, om je te ondersteunen en te troosten en het positieve naar je toe te trekken. Wij zijn er altijd voor je. We zijn er om jou steeds meer en meer te laten weten dat we je willen helpen, vraag ons wat je wilt. We zullen alles doen om je wensen te realiseren. We wijzen je de weg en geven je tekens.

Nu zijn de engelen je hart aan het instralen, voel hoe je hart open gaat. Je hart wordt nu geheeld.

 

Laat de hemel binnen, laat de hemels engerie binnen in je hart. Wanneer geef je de hemel wat ie wil, want al de hemel wil is jou.

Dankje dat je een thuis voor me hebt gemaakt in jou. Jij zult altijd een thuis hebben hier.

 

De Engelen zeggen tegen jou: Wij houden onvoorwaardelijk van jou precies zoals je bent in al jouw kracht en grootsheid en met al jouw shaduw kanten die er allemaal mogen zijn en met je innerlijke kind. Alles mag er zijn en alles wordt omhelsd door ons. Want jij bent een uniek Kostbaar geschenk voor deze wereld jij bent een waardevol Kind van God. Jij bent het waard jij verdient het allerbeste.

 

Je bent vandaag meer en meer ontspannen geraakt en steeds meer thuis gekomen bij jezelf. Voel de blijdschap voel het blije vitale gevoel meer en meer door je hele lijf heen stromen. Voel je meer en meer thuis. Met elke adem haling voel je je meer en meer thuis bij jezelf.

 

WELKOM THUIS!

 

En dan mag je weer terug komen van deze hemelse plek in jezelf.

Kom dan op jouw tempo weer terug -als je er klaar voor bent -kom dan terug in deze ruimte met je aandacht. Voel je zitbotjes, voel hoe je zit op deze stoel in deze ruimte, beweeg je voeten al wat, of je armen. Wrijf je gezicht wat wakker of gaap wat, rek je even helemaal uit.

 

Je gaat zo meteen de trap weer af naar beneden, terwijl ik tel tot tien. Als ik tot 10 heb geteld ben je helemaal goed geaard en goed in je lijf aanwezig, dan ben je weer helemaal terug op aarde en in deze ruimte. Wanneer je weer terugkomt ben je totaal verkwikt opgeladen blij en fit. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!

 

WELKOM terug en blijf het thuisgevoel koesteren in jezelf, je kunt elk gewenst moment kiezen om terug te keren naar die plek in jezelf waar je je thuis voelt, daarvoor hoef je alleen maar te herinneren wat je zojuist hebt ervaren.==========================================================

Coming HOME in MUSIC

Coming HOME in Higher Frequencys of Music.

Indy zingt op de presentatie: uit eerbetoon aan haar overleden kinderen en tweelingbroer:

Lied van Maria Magdalena - Zoals Licht

 

Jij viel zoals licht

in mijn leven naar binnen

De zon door de ramen

aan het begin van de dag

Jij zei het wordt tijd

om opnieuw te beginnen

en alles alleen nog

recht uit het hart

 

Jij was altijd verwonderd

met open armen

Jij liet mij zien

dat samen bestaat

Jij hebt je dromen

nooit verraden

Jij hebt de wereld

de liefde verklaard!

 

En de hemel brak open

en de ruimte werd groter

En ik voelde me vrij

En ik wist niet waarom

Wij hebben de liefde

nooit verloren

maar we vlogen te hoog

en te dicht bij de zon

 

En nu kijk ik om

En de sporen vervagen

maar onzichtbare armen

houden mij nog vast

Het wordt tijd om jou

los te laten

Sluit je ogen en slaap zacht

Slaap zacht!

 

Ik heb niemand gekend

die mij zo heeft ontwapend

niemand gekend

die mij zo heeft verwondt

Ik heb mezelf

hier achtergelaten

En het was goed

dat jij bestond!

 

Ik heb niemand gekend

die mij zo heeft ontwapend

niemand gekend

die mij zo heeft verwond

Ik heb mezelf

in jou achtergelaten

Maar het was goed

Het was goed

dat jij bestond

Het was goed dat jij bestond

Het was goed dat jij bestond

Goed dat jij bestond

Goed dat jij bestond!  https://www.youtube.com/watch?v=wHnxvCyOckY

=========================================================

 

Ik voel me goed 

https://www.youtube.com/watch?v=Mqw6hFTjHyM

 

Ik heb geen nieuwsberichten nodig

'k Vind de kranten overbodig

Laat m'n brieven ongeopend

Wijs de schuldeisers de deur

 

In mijn hoofd zit 'r een liedje

't Is een zomers melodietje

Met een Braziliaans muziekje

'k Voel me in prima humeur

 

Laat de deurwaarders maar komen

Alles is al meegenomen

Alleen die paar mooie dromen

krijgen ze van mij nooit mee

 

'k Voel me goed, ik voel me goed

Vraag me niet hoe je dat doet

'k Heb de kriebels in het bloed

'k Voel me goed, ik voel me goed

Mijn HART voelt goed voelt goed

Vraag me niet hoe je dat doet

'k Heb de vijfde Dimensie in het bloed

'k Voel me goed, ik voel me goed!

 

'k Heb geen geld dus 'k heb geen zorgen

Wie denkt er nu nog aan morgen

Laat de toekomst daarvoor zorgen

'k Ben blij dat ik leven mag.. NU!

 

Laat de crisis-makers zeuren

Open ramen en ook deuren

Er staat echt iets te gebeuren

't Wordt vast een zonnige dag

 

Met wat vrienden musiceren

Wat kan dat de buren schelen

De versterker staat op zeven

En de buurvrouw zegt: dat mag

 

'k Voel me goed, ik voel me goed

Vraag me niet hoe je dat doet

'k Heb Vijfde Dimensie kriebels in het bloed

Mijn hart voelt goed, ik voel me goed

'k Voel me goed, ik voel me goed

Vraag me niet hoe je dat doet

'k Heb de kriebels in het bloed

Mijn hart voelt, ik voel me goed

 

 

MEESTERSCHAP diplomaas

Old Soul in her last life at HOME in ANCIENT WISDOM

HOME in SoulConnection

Old Soul praying for True SoulFamily & Building Busines

Thuis Indy Kern

At the center of the Universe dwells everything. And that center is really everywhere. It is within each of us. Indy Essence Indy Kern. If you are connected to this Center this Essence you can HEAL all.