/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Healing » affirmaties

Healing Affirmaties

Healing Prayers -positieve affirmaties

 

Kunnen in stilte gezegd worden of hardop, in de vorm van mantraas, of gebeden of herhalen van de kortere teksten. Positieve affirmaties kun je ook in herhalen in de vorm van zingen of bidden. Hier een paar voorbeelden:

  • ‘’Ik vergeef van ganser harte. Ik doe een beroep op het alles-overstralende Bewustzijn van… om alle negatieve energie in deze situatie om te zetten en op te heffen tot een niveau waarop heelheid tot stand komt. Ik ben heel. Ik zie heelheid in alles. Ik laat alle oordelen (of beschuldigingen en veroordelingen jegens mij) varen. Ik ben vrij. Dat wat gebroken is op aarde kan worden hersteld. Ik kan dat op 1000den manieren doen maar elk daarvan draagt de belofte van heelheid in zich door middel van vergeving. Verontreiniging om me heen en blokkades in mijn leven worden verwijderd en getransformeerd. Ik nodig de energie uit in mijn meditaties, die diepgaande positieve verschuivingen doen optreden. Elke vervelende situatie kan op deze manier worden opgelost. Ik werk samen met de natuur.’’
  • Als iets uit evenwicht is, brengt deze tedere energie van lieflijke edoch effectieve kracht (van .. ) het weer in harmonie, heelheid. Deze energie werkt samen met de kosmische Christus om tegenpolen weer tot eenheid te brengen en maakt tegenstellingen weer tot een geheel. Het brengt het bewustzijn van de omgeving op een hoger peil. Ik ben een genezer en los daarvan een liefhebbend persoon die grote invloed heeft op de omgeving gewoon door er te zijn. Mijn energie brengt de sfeer van de plek waar ik me bevind vanzelf in harmonie. Ik verbind me met de allerhoogste Waarheid. Ik doe een beroep op deze energie om me te helpen mijn leven meer in harmonie te brengen en weet dat ik wonderen kan verwachten. Ik roep het alles-overstralende bewustzijn te hulp (van … ) om mijn illusies te verbrijzelen en me te laten zien hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit. Ik onderken dat ik één ben met alles in dit heelal. Er is geen afgescheidenheid. Ik ben nu volkomen in harmonie met mijn innerlijk wezen.’’
  • Heilige mannen en vrouwen, (soms ook ‘oude zielen’), schenken de wereld hun genade en heffen mensen op naar hogere niveau van spiritueel inzicht of zijn. Het alles overstralend bewustzijn van … strekt zich heel ver uit en zet in de natuur een bepaalde toon die mensen die zich daarop kunnen afstemmen, de gelegenheid biedt zich hun ware aard weer te herinneren. Zetten op een rustige manier dof lood om in gloeiend goud in alles om zich heen. Hun aanwezigheid is een zegen en de uitwerking die ze hebben is als een rimpeling in de oneindige oceaan die zich uitbreidt tot in de eeuwigheid ik verbind mij vandaag met mijn Ware Zelf. Er gebeurt iets dat de sluier opzij trekt waardoor ik mij herinner wie ik werkelijk ben. Ik was het aldoor al, maar de illusie van de materiële wereld had me een tijdlang van het tegendeel overtuigd. Nu herinner ik het me weer meer. Ik heet dit bewustzijn welkom in mijn hart. Ik ben er klaar voor om eraan te denken.‘’
  • Ik vraag het alles overstijgend bewustzijn .. in deze verdeeldheid in te grijpen en haar tot een liefdevolle oplossing te brengen. Ik vraag tevens of mijn eigen hart gezuiverd mag worden van de subtiele voor oordelen waardoor ik me soms nog steeds afgescheiden kan voelen van anderen. Ik omhels… alles. Deze alles-overstralende tegenwoordigheid brengt krachtige zegen als drager van de energie waarmee je onredelijke vooroordelen kunt omzetten in verdraagzaamheid en begrip en heeft de situatie op vele plekken gaandeweg doordrenkt met de helende invloed met verbazingwekkende resultaten. Je hebt vandaag deze kaart getrokken omdat het leven voor jou iets wil helen. Je leven is op een bepaald terrein uit balans omdat je daar voortdurend liefdevolle energie naartoe moet sturen. Vooroordelen willen zeggen dat we dinge of personen onze liefdevolle goedkeuring onthouden. Elk vooroordeel hoe subtiel ook, houdt ons in een toestand van afgescheidenheid. We kunnen de mystieke vereniging met het goddelijke niet ervaren als we iets onze liefde onthouden. Liefde vraagt dat we bereid zijn iets te omhelzen en niet dat we ons inhouden en afwijzen. Vraag deze alles-overstralende energie te hulp om een innerlijke verschuiving teweeg te brengen, van oordeel en polarisatie naar liefdevol mededogen. Ook als je moeilijk kunt accepteren dat jij degene bent die wordt gediscrimineerd en veroordeeld vanwege jouw geloof of overtuigingen of je persoonlijkheid en eigenschappen of wat dan ook. Jouw taak bij uitstek is om de wonden die die door vooroordeel geslagen zijn te helen. Door dit bewustzijn te vragen om te helpen bij situaties groot of klein, waarin sprake is van verdeeldheid, bewegen we langzaam van het vasthouden aan onze verschillen naar het wezen van onze verbondenheid. Vandaaruit komen we tot het gevoel dat de liefde ons allen samenbindt.’’
  • Ik sta het alles-overstralende bewustzijn toe mijn hart verder te openen. Ik erken dat ik liefde ben. Ik laat niets door mij heen gaan wat gen liefde is. Ik laat alle vijandigheid los. Ik wil meer en meer een kanaal zijn voor het tot uitdrukking brengen van de goddelijke liefde. Deze energie is die van zuivere liefde die boven jezelf uitgaat. Die liefde gaat alle vormen te boven, gaat de romantische liefde te boven. Het is de zuivere liefde van het goddelijke die door ons heen stroomt. We baden elk moment van ons leven in die liefde mar slechts heel weinig mensen kunnen zich zo ver open stellen dat die liefde via hen tot uitdrukking komt. Het ontplooien van je hart is een langzaam proces waarbij je telkens opnieuw de negatieve emoties loslaat die verhinderen dat die liefde door je heen stroomt. De zegen van deze energie is dat het je bij elk stadium van die ontplooiing kan helpen de negativiteit los te laten en een steeds groter vermogen tot liefde te ervaren. Roep in die situaties dit Bewustzijn te hulp en zie hoe de blokkades wegsmelten als sneeuw voor de zon. Dit Bewustzijn is volmaakt op één lijn met de goddelijke liefde en wil jou helpen in aanraking te komen met je eigen goddelijke aard. Laat dit dus vandaag toe in je hart. Ik laat deze liefdevolle energie toe in mijn hart.
  • Ik bedank het alles-overstralende bewustzijn dat het me het begin van een nieuwe cyclus heeft aangekondigd. Ik verwelkom mijn toekomst met een opgewonden, verwachtingsvol gevoel. Het roept ons weer tot leven. Als je vandaag deze kaart hebt getrokken, weet dan dat er een nieuw leven voor je gaat beginnen. De lente zit in de lucht -laat je hart zich verblijden door het gevoel dat je een heerlijke zomer te verwachten staat en loop dansend door het leven. Het is tijd om aan een nieuwe cyclus te beginnen. Laat het oude achter je. Je beweegt nu in de richting van vreugde. Je bent iemand die zich bewust is van de vele zegeningen die je in het leven ten deel vallen. Gaat ervan uit dat er goede dingen op je weg komen en houdt een frisse kijk op het elven door de dingen steeds op een andere manier te doen. Je hebt deze kaart misschien getrokken omdat je hulp nodig om grote schoonmaak te houden, fysiek en emotioneel, om je uit de sleur te halen en je een nieuwe stoot energie te geven. Daarbij komt de energie die vastzat vrij, energie die je in je leven op een creatieve manier kunt gebruiken. Je wordt geroepen tot een nieuw begin. Betreed je toekomst met duidelijke bedoelingen en een verwachtingsvol gevoel.
  • Ik vraag het alles-overstralend Bewustzijn me te laten zien wat God met me voor heeft. Ik weet dat de optredende verandering de manier is waarop de liefde mij dichter brengt bij het ‘ultieme Huwelijk’, dat van het Zelf met God’. God brengt nu een krachtige boodschap: ‘’Beminde ik groet je als mijn kind. Ik wil dat je mij nu ziet. Daarom trek ik de sluier opzij zodat je de illusie van de afgescheidenheid kunt doorbreken en Mijn gezicht kunt zien. Ik ben liefde. Ik kom eraan.’’
  • Vandaag is een dag van diepe verandering op zielsniveau. Ik erken het alles-overstralende bewustzijn van de uil en roep het te hulp bij het loslaten van oude patronen. Help me in contact te komen met de spirituele krachten die mij het best naar een plek in mezelf kunnen leiden waar ik in aanraking kom met vreugde.

Create a Free Website With JouwWeb