/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » HeArt

HeArt & Soul Science

Stem op die Partij van mij: PvdL. Partij van de Liefde (& Basics)

 

 

Indy Healing HeArt & Soul Science is ontstaan vanuit een brede basis, levenservaring(ervaringsdeskundigheid) en heeft n breed aanbod aan activiteiten, workshops, behandelingen etc. Alles vanuit aandacht, leven vanuit het hart, bezieling.. hopend je eea mee te kunnen geven en dat het meer en meer leven vanuit het NU, je veel Geluk moge brengen.. indy ART of Life

Indy Art of Life is een lifestile waar je bewust voor kan kiezen, passend bij jouw hoogste potentieel (SelfWisdom), bij je liefste leven.

 

  Healing HeArt

ZelfMeesterschap in dy kern (Mastering HeArt & Soul Science)

Een 'ZelfMeester' loopt niet netjes binnen de lijntjes, maar bepaalt zn eigen Pad, maakt zn eigen systemen.. IS het systeem. Met de eigen (Spel)regels die daarbij horen. Indyana is ook zo'n ‘Free Spirit’ (‘Oude Wijze Ziel' EigenWijze Vrije KunstenaarsZiel’, Lichtwerker').. aanvankelijk nergens passend binnen de standaard reguliere bestaande ordes en systemen.. soms (noodzakelijk 'survivend') daarbinnen bewegend.. maar dan voornamelijk objectief waarnemend van buitenaf het systeem binnenkomend vanuit haar eigen unieke zelf gecreëerde functie en rol ..steeds trouwer bewegend vanuit heArt & Soul op het 'PAD van ZelfMeesterschap' wordt de weg ook steiler, eiler & more alone (it's found to be 'lonely at the top').. en is de voornaamste vervulling nog het brengen van 'lering, geven van Workshops, van doorgeven van de 'Eigen Wijsheid' in ''Spiritual Counsellor Work'*.. onafhankelijk vanuit Eigen Wijsheid haar eigen weg gaan ís haar Kracht:INDYpendance

Ook jij kunt je eigen weg bewandelen.. steeds meer de Dualiteit (en allerlei Lagen, met periodes) overstijgend, op weg naar Jouw Balans reizend door bewustzijnsvelden die nuttig zijn voor jouw ontwikkeling.. reizend op 'jouw unieke Pad', afgestemd op jouw hoogst haalbare potentieel en je mooiste leven van dit Moment.. bij dat Pad (en het opbouwen van je eigen ‘Toko’, praktijk, bedrijf of Leven) kan Indy jou ‘professioneel’* begeleiden..

Meer en meer raakt de tijd rijp voor vele (spiritueel georiënteerde gelijkgestemde) mensen om samen te gaan werken vanuit gelijkwaardigheid en verbondenheid, maar dat is nog niet altijd en voor iedereen weggelegd. Daarom is ZelfMeesterschap zo belangrijk: dat je het zelf kunt, de weg alleen gaat hierin: Indypendance!

    

Waarheid, wil geleefd worden. zodra je waarachtig gaat leven, echt eerlijk tegen jeZelf bent, ben je ook veel eerlijker tegen (vele) anderen. Dan pas kan ontstaan wat moet ontstaan en wat bij je hoort. Probeer dit goed te voelen, dan kom je dichterbij wie je bedoeld bent te ZIJN.. je Ware aard, indy kern. Maar let op: er worden geen garanties gegeven (mbt tijdsspanne, toekomst tijdbeleving ed.. bv als je dit doet dan gaat er dat gebeuren of dan word je gelukkig oid NEE). Je wordt altijd tijdig teruggeworpen op je eigen 'innerlijke autoriteit', je innerlijke klankbord en op je eigen intuïtie vertrouwen (je innerlijke Kompas & Kracht ontwikkelen en raadplegen).

People seeing eye to eye.. Many helping Hands working together making the World a better place

  Zien vanuit je Ziel

De heldere en inspirerende woorden en Healing exercises van Indy Kern Reader, Workshops en Consults, zullen velen de kracht en moed geven om dit Pad van heling en heelheid te bewandelen vanuit hart en ziel. Of je nu beginner bent of al vele jaren doet aan meditatie, ontspanningsoefeningen, (Zelf)heling en behandelingen, deze Reader zal je nieuwe inzichten geven voor je innerlijke reis.

 'Worldly Work' fading

 *'Spiritueel werk': wanneer je werk vreugdeloos is, wanneer je unieke talenten en vaardigheden er niet in tot uiting komen en het anderen niet opbeurt, is het geen spiritueel werk. Het is dan het 'werk van de wereld'. Als je ''in de wereld bent maar niet ván de wereld' wil dat zeggen dat je werk kiest dat je vol vreugde en in een geest van liefde ten uitvoer kunt brengen. Je manier van werken wordt een gave, een geschenk. Als het een opoffering wordt, brengt het geen vreugde, dan is het ook geen gave meer. Alleen werk dat je vreugde schenkt kan je geluk brengen en kan anderen geluk brengen. De middelen in harmonie met het doel.

 Indy Free Spirited

Wanneer je je 'werk of levenswerk' eenmaal gevonden hebt, ligt het grootste obstakel en de uitdaging bij de vervulling daarvan in jouw pogingen het te 'sturen'. Je kunt jouw 'spirituele werk' niet 'maken'. Spiritueel georienteerd werk vraagt om overgave. Het is werk waar je regelmatig volledig in op kunt gaan. Wereldlijk werk vraagt om een illusie dat je het in de hand hebt. Zodra je de behoefte opgeeft om er grip op te houden, kan zowat elke vorm van werk 'spiritueel' worden. 'Spiritueel Werk' wordt beloont in spirituele vorm: Geluk, tevredenheid, vreugde, mededogen, gemoedsrust, empathie: de beloningen voor een integer leven.

  No matter what road I travel.. I am going HOME!

Welcome at Indy Healing HeArt & Soul Science Universety

De levensschool waar je leert 'ont-leren ont-ploeteren ont-stressen ont-moeten en ont-haasten'.. waar je meer leert leven vanuit Hart & Ziel & Indypendance. Meer kiezend voor het Pad van de Ziel, je Hogere Zelf, alles omhelzend en toelatend wat er is, wat heilzaam is en goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Deze school 'omhelst (omvat)' zowat alles.. haast niks is te gek voor Indy (zolang het valt binnen haar eigen Zieledoelen, kaders van mogelijkheden en 'Spiritueel werk'veld). Voor meer info over deze school klik hier.

 Stappen voor je eigen (R)evolutie.. Transformational Research voor de Quantumsprong in je Evolutie

voor 'Indy Inner Technology & Inner Science' klik hier http://indysound.webklik.nl/page/science 

 

VrouwenKracht en Vrouwelijkheid

Je eigen unieke vrouw zijn gaat mijns inziens over leven vanuit je hart. In verbinding zijn met jezelf, je verlangen voelen en uiten, je grenzen bewaken, omhullen en koesteren, bedding maken, verbinding met de ander aangaan, intimiteit creëren, dienstbaar zijn in een groter geheel, Zusterschap en zuster zijn voor elkaar in plaats van concurrenten.

Velen van ons hebben geen idee van de vreugde en kracht die vrij komt wanneer we onze vrouwelijk essentie ontdekken. Toch zien we in deze tijd een herleving van de vrouwelijke kracht. Het is een stroming die de meesten lijken te ondersteunen. Vele vrouwen willen opstaan en een inspirerend voorbeeld zijn van een vrouw die krachtig én vrouwelijk is. Vrouwen die zich wijden aan persoonlijke groei, maar zich eigenlijk van binnen wat verhard en uitgeblust voelen. 

Als een hooggevoelige vrouw in haar overlevingsmechanisme zit, zit ze voornamelijk in haar mannelijke essentie. Dat is heel handig als je nog in een situatie zit waarin je even ‘moet’ overleven. Maar meestal komt het voort uit onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Ook deze vrouwen voelen vaak een enorme behoefte om vanuit ontspanning te gaan leven. Maar weten niet hoe ze uit het mechanisme kunnen stappen.

Hooggevoelige vrouwen die eerder last dan gemak hebben van hun HSP hooggevoeligheid.

En daarom vanuit hoofd zijn gaan leven, zodat ze enigszins nog enige ‘controle’ over hun mind hebben. Maar dit voelt meer als overleven dan dat het voelt als leven. Je zou graag van je hooggevoeligheid je krachtbron willen maken. Door de juiste tools en vaardigheden te leren, kun je ervaren hoe het voor jou kan werken. Als je meer je intuïtie zou gaan gebruiken, kom je vanzelf meer uit je hoofd waardoor je meer vanuit je hart kunt gaan leven. En uiteindelijk kom je daardoor ook bij je zielenopdracht uit.

Als je uit je overlevingsmechanisme bent gekomen krijg je veel meer inzicht in je doel van jouw hooggevoeligheid hier op aarde en ga je ook bewust aan de slag met jouw zielenopdracht het hele jaar. Ik heb mogen ervaren dat er vele harten open gaan zodra een HSP hoog sensitieve vrouw haar zielenopdracht vindt: ze staat daardoor sterker in haar gevoeligheid, waarbij ze meer informatie oppikt dan een ander. Zo vindt er weer echt contact plaats, eerst met zichzelf en daarna ook met de ander en de wereld, vanuit zachte kracht, vanuit een open hart. En dat is een heel ander soort leven dan vanuit het overleven.

Indy heeft een aantal workshops en weken gegeven. Vrouwen groepen waarin eenieder werd gesteund door een hecht zusterschap van andere hooggevoelige vrouwen en door een coach en healer. Zij kijkt positief terug op die periode. Het omvatte een basis van praktijkervaring, kennis, persoonlijke ontwikkeling en individuele afstemming en ondersteuning. Het is een weg vol echtheid, vol overgave, vol kracht, vol kwetsbaarheid, vol Healing, vol verdieping en vol persoonlijke ontwikkeling. Deze weg is ongelofelijk mooi, maar niet altijd gemakkelijk, want de weerstand die je hebt opgebouwd rondom je pijn en onverwerkte stukken kunnen weer even naar boven komen, zodat ze geheeld kunnen worden. Hierin is goede intensieve begeleiding nodig, zodat je leert hoe je dit zelf kunt doen, zonder drama en verhaal. Je leert het zien als energieën die uit je (emotionele) lichaam weg mogen stromen.

 

 

Pad van je hart

Op het Pad naar je Hart pel je elke keer weer een laagje af en slijp je telkens weer wat bij. Beetje zoals bij het pellen van de lagen van een ui, naar de kern van de ui, maar dan anders. Zo kom je steeds dichter bij de kracht van die prachtige geslepen Diamant die op jou ligt te wachten. Die jij bent. De diamant met al haar vele facetten zie je pas als ze goed aan alle kanten geslepen zijn.
Ik nodig je uit om mee op zoek te gaan naar jouw schitterende Diamant.

 

-------

NB: van dit alles aan ideeën en activiteiten etc. wordt nu niets neergezet. Er worden nu geen diensten aangeboden. Dit is geen bedrijf of praktijk oid. Dit is een droom meer een soort van hobby.  

 --

Create a Free Website With JouwWeb