/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Huwelijk (Innerlijk)

Innerlijk Huwelijk11266655_434659433367215_2486627635873542401_n.jpg

Innerlijk Huwelijk

 

Leef de echte versie van
je ware zelf en wees trouw aan je eigen waarden

Het Heilige Huwelijk omvat de Universele Eenheid tussen ons Goddelijk Mannelijk- en Goddelijk Vrouwelijk Wezen.

 

Heb jij een beeld van je innerlijke man en je innerlijke vrouw en hoe zij zich verhouden tot elkaar? Hoe ziet jouw innerlijk Heilig Huwelijk eruit?

 

En wat zie je daarvan terug in de buitenwereld? Heb je een relatie of niet? Heb je een beeld van hoe jouw vrouwelijke zelf zich verhoudt tot het mannelijke zelf van je huidige (of toekomstige) partner?

En als je geen relatie hebt op dit moment: Hoe was het in je vorige relatie en hoe ziet in het ideale plaatje het vrouwelijke en het mannelijke in een relatie er voor jou uit?

 

In deze workshop onderzoeken we via korte opstellingen de relatie tussen je innerlijke man en innerlijke vrouw en kijken we of dat weerspiegeld wordt in je (wenselijke) relatie. Of dat daar misschien wel een heel ander beeld zich laat zien…

 

In de WORKSHOP Deel 2 ‘Innerlijk Huwelijk’ ‘Trouw aan of met jezelf’: gaan we vooral kijken hoe we de balans en de verbinding meer tot stand kunnen brengen.

 

11266655_434659433367215_2486627635873542401_n.jpg

--

Je innerlijk Heilig Huwelijk voltooien houdt in dat je mannelijke en vrouwelijke houdingen één worden. Soms ontmoet je daarvoor een tweelingziel of soulmate die je veel dieper raakt dan enige andere relatie. Ook op diepergaand zielsniveau blijft ook dan pijn en fijn bestaan. Pas nadat het innerlijk Heilig Huwelijk voltooid is ontstaan er verlichte relaties.

Het mannelijke (doen, denken, bescherming, zelfrespect en gaan staan voor jezelf, het yange  uitgaande gevende principe) gaat achter het vrouwelijke (je gevoel(igheid), intuïtie, (zelf)liefde, harmonie, wij-zorgzaamheid, zorg voor schoonheid, warmte, gezelligheid, het yinne ontvangende principe) staan en andersom! Dit maakt dat alles in jou elkaar ondersteunt, de 'weggeef-stand' oplost, je krachtig en duidelijk bent, steun gaat ontvangen en de dingen voor elkaar krijgt!

 

HET HEILIGE HUWELIJK

 

Een mooier huwelijk kun je je niet voorstellen.

 

Met hun eigen mannelijke kracht achter zich, worden vrouwen magische wezens. En vice versa.

---

Ik ben LIEFDE. In het eeuwige moment van het nu naar het volgende moment van het eeuwige nu. Amen.

 

 

De verbinding met je complementaire tweeling helft en het bewustzijn van die diepere Verbinding en bewustzijn, dat je eonen geleden kwijt raakte, wordt hersteld waardoor het duwen en trekken in relaties kan oplossen in verlichte relaties en omgang. ‘Haakjes’ en ‘needings’ naar elkaar en ‘voorwaardelijsten’ verminderen.

De hoogste mannelijk-vrouwelijk eenheid, God-Godin,  installeert zich in je lichaam.

Dit zorgt er ook voor dat je je tweelingvlam of soulmate sneller aantrekt of ermee in harmonie komt tot op dieper zielsniveau en zelfs tot op het kristallijnen, meest subtiele, niveau.

 

Issues

 

Alle issues kun je oplossen, maar het volgende is daarbij wel van groot belang: om te beginnen moet je je 'innerlijke familie' op één lijn krijgen. Want als alle leden van je innerlijke familie hetzelfde voor ogen hebben, krijg je veel makkelijker gedaan wat je wilt. Als jouw familieleden eensgezind opereren, haal je het beste uit jezelf. 

 

Geheelde seksualiteit/ Healing Sexuality:

 

Collectieve mannen- en vrouwenpijn op seksueel gebied, van eeuwen aan misbruik en gebrek aan liefde en respect, worden uit je DNA en geslachtsorganen gezuiverd. Veranderingen van gedrag, overtuigingen en houdingen die heel diep zitten en het ware zelf in de weg staan, worden nu mogelijk.

Seksuele agressie of geremdheid lost op. Je zult je seksuele relaties aangaan vanuit je eigen volheid. Je omgang en uitstraling kennen zelfliefde en respect, je functioneert niet langer met elkaar vanuit een persoonlijke behoefte (ruilhandel).

Je zult je openen voor je eigen diepgang aan (kristallijnen en) Goddelijke seksualiteit. Daardoor tril je ook de kristallijnen en Goddelijke seksualiteit in de ander aan. Je zult de God/Godin in de ander zien en kunt daarmee kunnen vrijen of omgaan zonder ’weggeefstand’ of dominantie.

 

Trouwen met jezelf

 

Alle lagen van jezelf op 1 lijn brengen en dienstbaar maken aan de Wil van je Ware Zelf en  Essentie. Processen, onzekerheid, pieken en dalen harmoniseren nadat je hebt geleerd in situaties net zo gemakkelijk je krachtige mannelijke energie te gebruiken als je zachte vrouwelijke houding.

Relatiegeschillen lossen op. Zelfacceptatie, eigenwaarde, volkomen Vrede, God-Godin krachten ontstaan. Je zult je gezag/macht/kracht niet langer zomaar weggeven of je zachtheid laten vertrappen.

 De helende energie van de zelfrealisatie kun je ook gebruiken bij reactieve gevoelens, ‘innerlijk kind verzet’ en negatieve gedachten over elkaar.

Je hang naar bevestiging door de ander(en) maakt plaats voor Waarheid zoeken en weten Wie je Bent. Je leert de regels van het hart te laten gelden en onrecht niet langer te tolereren. Zonder je ‘ouder programma’s’ kun je werk aantrekken waar je hart van gaat zingen, en een omgeving waarin je gezien en gewaardeerd wordt om wie je werkelijk bent tot diep in je ziel. Een fijne omgeving waar niet alles direct wat hoeft op te leveren in materiële zin, al zal dat wel een natuurlijk gevolg zijn.

 

Met hun eigen mannelijke kracht achter zich, worden vrouwen magische wezens.

Ze stappen met hun hart in leidinggevende rollen om de maatschappij, de relatie of het gezin voor te bereiden op een nieuwe tijd (‘Aquarius Tijdperk’?) zonder macht en dominantie, een tijdperk waar ziel, gevoel en liefde net zo belangrijk zijn als denken, uiterlijke doelen en doen.

 

Vrouwen werden soms halve mannen als ze in hun kracht gingen staan. Dat is niet langer de bedoeling.

… laat je je mannelijke energie op de eerste plaats gebruiken om je eigen hart en gevoeligheid trouw te zijn, te beschermen en steunen. En pas daarna ermee te geven, vanuit je God-Godin, zonder een spoortje van slachtofferschap, aangepastheid, houding of rol.

 

HET HEILIGE HUWELIJK

 

Huidige collectieve processen (juli 2009 t/m 2016)

Angstige dromen, nachtelijk energetisch bezoek, boosheid, klein voelen ...

Er komen uit onze verleden levensvelden, voorouder- en de zielengroep velden, daaruit komen schaduwhoudingen, ‘innerlijk kind –gevoel’ en donkere herinneringen naar boven. Die lijken alsof ze van onszelf zijn.

 

Onze vrouwelijke intuïtie en gevoeligheid, onze aarde wijsheid, zachte en kwetsbare aard, ze werden eeuwenlang vertrapt door bv. de oordelende kerkvaders, door dogma’s en een sterk verhardende, vaak dominante mannenwereld. Dit veroorzaakte een generaties durende collectieve vrouwen verwonding op diepergaand zielsniveau. Het heeft er voor gezorgd dat vrouwen niet in hun Godinnen kracht kunnen leven waarbij ook de openstaande kwetsbaarheid hoort.

Als vrouwen toch krachtig zijn is dat vaker vanuit hun mannelijke aard, hart en geest maar niet vanuit het diepergaand kwetsbare ziels niveau dat zoveel voelt en daarmee opstaat en kan betekenen voor anderen. De tijd is nu dat vrouwen innerlijk achter dit alles, achter hun eigen Godin gaan staan, gaan opstaan voor de kwaliteit en kracht van zachtheid, zorgzaamheid, hun enorm gevoelsvermogen en intuïtie. Hun kwetsbaarheid eren en zelf steunen zonder zich te verbergen.

 

Deze diepere essentie van de vrouw is geschonden. Miskenning en pijnen van generaties komen nu omhoog inclusief gevoelens van ongelukkig, kwetsbaar of geïrriteerd zijn. Ook angsten uit verleden levens met letterlijke aanvallen op de heldere vrouwenkwaliteit komen nu in dromen en stemmingen omhoog en laten los. Soms worden entiteiten zichtbaar die hier mee te maken hebben.

Aangepast gedrag zal in de toekomst nog meer verdwijnen als herinneringen van verleden levens en de zielen groep loslaten zoals bv. Heksen verbrandingen en andere miskenningen van haar heldere, intuïtieve of helende vermogens.

 

Heilig Huwelijk

Het dagbewustzijn van een vrouw functioneert misschien gemakkelijk in de omgang met mannen (en vrouwen), maar haar werkelijke kwetsbare ziele wezen vertrouwt pas echt haar omgeving, zal pas echt opstaan en diepere, kwetsbare en open verbindingen met de omgeving aangaan, als ze volkomen achter al deze diepgaande vrouwenkwaliteiten van haar eigen ziel kan staan. Relaties zullen veranderen zo gauw de vrouw merkt dat mensen met haar omgaan alleen voor deze kwaliteiten maar niet voor haar hele zelf of andersom. Haar innerlijke man zal haar op alle manieren meer steunen. Ze wordt daardoor minder afhankelijk van contacten en relaties of het terugtrekken op haar eigen gevoelseilandje zo gauw ze zich bewust is van haar diepere gevoelsantennes en de pracht ervan. Ze ontwikkelt innerlijk respect en trouw voor haar passie, vuur en intens gevoelsleven. Ze komt ermee voor de dag als kracht waarbij ook haar kwetsbaarheid er kan zijn, ze draait nergens meer omheen als de onbewuste angst van haar celherinneringen en de reacties van anderen loslaten. Pas als zij zover is zal ook haar omgeving deze ultieme schoonheid en kwetsbaarheid eren en steunen. Zo gauw de vrouw dat belichaamd temidden van anderen zal ze tot echte overgave in staat zijn. Aan hem, aan andere vrouwen, aan een leven in dienstbaarheid. Dit is het Heilig Huwelijk, de tweelingstraalverbinding in haar zelf en mogelijk ook daarbuiten.

Deze innerlijke mannelijke en vrouwelijke vereniging zowel als de kwetsbaarheid van haar innerlijke elfentuin, luiden de nieuwe Gouden tijd met verbonden maar vrije relatievormen in!

 

Collectieve (mannen) wond

Door de eeuwen heen hebben de mannen net zo'n collectieve wond opgelopen doordat ze in de diepte van hun ziel bij vrouwen, geen volledige trouw meer vonden.

Mannen voelen zich vaak begeerd, gepaaid, bespeeld en gebruikt en worden steeds weer afgewezen. Letterlijk of door fysieke en emotionele manipulatie van hun vrouwen. Hierdoor kunnen mannen ook niet krachtig en hun zieleZelf zijn.

 

Bestaan er onbewuste minachtings patronen in hem naar het gevoel van vrouwen en onuitgesproken gedachten van wat een sufferds vrouwen zijn. "Ik weet het beter, ik pak ze wel terug op mijn manier, ik kan ze bespelen, och wat is ze een klein meisje ik zal haar wel helpen". De angst dat vrouwen hun Pure Wezen, trots, zijn overgave aan haar, zijn kleine jongetje schenden is hartverscheurend groot bij mannen.

Net als bij vrouwen speelt zo ies niet in het gewone omgaan met elkaar, maar is het van de onderliggende ziel die nog niet naar buiten getoond kan worden.

 

Als genoeg vrouwen de collectieve patriarchale dominantie voldoende hebben kunnen afschudden en zuiveren in haar ziele lagen, opstaan in haar eigen vrouwen-Wezen, dan staan ook de mannen vervolgens op in het tonen van hun ziele leven, van hun eigen prachtige Wezen! Deze tijd komt nu nabij. Na genoeg lagen van deze collectieve zuiveringen zal daarna liefde, goedheid, respect en zorgzaamheid bloeien als in de begindagen van de schepping toen er nog eenheid bestond tussen het mannelijke en vrouwelijke.

 

Huidige processen

In onze irritatie, boosheid, stemming en angst spelen nu deze grotere collectieve stukken uit onze zielen groepen een rol. Daarom is de emotionele of psychische kracht ervan groter dan normaal zou zijn in een situatie. De oudste wonden van mannen en vrouwen barsten nu open uit het dieper onbewust zijn en stromen in alledaagse situaties mee. Het zet zaken op scherp. Dan zijn we weer aardig en vriendelijk en ineens is het weer mis in ons. Door de collectieve uitwerking hiervan doen ook de hagel, donder, bliksem of weer vriendelijke weer geesten mee.

De komende maanden zal de druk weer afnemen, collectieve spanning plaatsmaken voor ruimdenkendheid en begrip tot de volgende collectieve schoonmaakactie!. Nu de generaties-oude aarde-manieren van onuitgesproken gedachten, er om heen gaan, bondjes vormen, steeds meer verdwijnen, nu kan er nog meer duidelijkheid, structuur en hartenergie stromen. In een open heldere, niet oordelende sfeer richten neuzen zich nog sterker dezelfde kant op en ontstaat er nog gemakkelijker plezier, gemak, verdieping van vriendschap en dienstbaarheid aan het grotere Geheel.

 

2012 - 2016

Sinds 2012 zijn we beland in het vrouwen tijdperk. Vrouwen terug in hun kracht. Dan mannen en dan samen en de balans.’’

 

fotos03-06091.jpg

==

 

Relatie problematiek versus relatie verslaving

 

Zie ook hiervoor het boek ''als hij maar gelukkig is'' van Robin Norwood. Over verslavings problematiek en allerlei verslavingen (met het 12-stappenplan zoals bij de AA) en relatie issues. Indy heeft o.m. gewerkt met cliënten en hun verslavings vraagstukken.  

Indy heeft een aantal specialisaties. Relatie problematiek en relatieverslaving is er één. Healing is haar kracht. Indy helpt mensen genezen van bepaalde zucht of behoeftes die niet opbouwend maar eerder ongezond zijn en waar mensen verandering in willen brengen.

 

zie video hier onder: ''transforming the Female wounded Warrior to the Divine Goddess''

''We all have the Divine Goddess within us, we just need to awaken to this understanding and embrace her ´¯`·.¸.ღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ We are SACRED! We are ALL POWERFUL! We are WONDERFUL! We are AWESOME! We are BEAUTIFUL! We are DIVINE!'

 

 

Wilde liefde

  

Het ego biedt pseudo liefde, die vergezeld gaat van voorwaardelijke liefde, eisen en verwachtingen. Het ego kan niet liefhebben, het kan slechts goedkeuring geven. Beteugelde liefde, gecontroleerde liefde. Doe wat ik wil en ik zal van je houden. Het betekent dat slechts de ‘aardige’ delen van ons acceptabel zijn, of de aspecten die passen bij het beeld dat onze partner van ons heeft. Dus we moeten onze schaduwkant opbergen en onszelf er schuldig over voelen of het projecteren op anderen. Het betekent ook dat alles moet worden vernietigd wat te helder en te stralend is. Alles wat teveel verschilt van de ander, wat een bedreiging kan zijn voor onze partner, onze Lichte Schaduw, ons vaste potentieel. Dus worden we klein saai en een dimensioneel. Beteugelde liefde deelt ons in tweeën en scheidt ons af van onze heelheid. Hoe meer voorwaardelijke liefde we ontvangen, hoe eenzamer en hoe meer ontkoppeld we ons voelen. En hoe meer we ernaar verlangen om ons te verbinden met de Bron. Dus tonen mensen in een relatie van onderlinge afhankelijkheid vaak verslavend gedrag. Hun emoties –de taal van de ziel- worden genegeerd of ontkend en verlamd, dus voelen ze zich leeg en zielloos; ze kunnen zelfs het gevoel hebben dat ze sterven. In het ergste geval leidt onderlinge afhankelijkheid tot suïcidale neigingen, omdat de dood de ultieme weg is om je te verbinden met onvoorwaardelijke liefde. Het ego wordt geregeerd door oordeel en angst –het verdeelt de wereld in goed en slecht, juist en verkeerd, veilig en gevaarlijk. Dus wanneer we een relatie aangaan vanuit het ego, vervallen we in karakteristieke patronen van omgaan met relaties, namelijk verwijten, schuld, beteugeling (patronen van controle).

 

Communicatie

Open en eerlijke communicatie over onze behoeften en emoties voelt risicovol in de aanwezigheid van beteugelde liefde, omdat er een constante dreiging is van controle of schuld, of dat onze gevoelens of verlangens worden bestempeld als slecht of ongepast of zelfs gek. Dit blokkeert eerljike communicatie in al onze relaties. Het voelt dan te gevaarlijk om kwetsbaar te zijn. Elke zweem van  openheid of intimiteit voelt bedreigend.

 

Heilig Huwelijk & Wilde Liefde

Elke relatie wordt geheeld door ‘Wilde Liefde’ ofwel liefde van de Wilde Ziel die er mag zijn. De verbinding met je Diepe Zelf, je zieleZelf. Zonder het diepe Zelf, zonder het Goddelijk vrouwelijke, is er slechts beteugelde liefde. Als je in de richting gaat van heen heilig huwelijk van het Goddelijk mannelijke en goddelijk vrouwelijke binnen in jou, kun je werkelijk liefdevolle relaties met iedereen scheppen. Onbeteugeld liefhebben. Vanuit de vrijheid van je ziel, je Ware Zelf.

Ware Liefde betekent op het snijpunt van avontuur leven. Openstaan voor het avontuur dat leven heet. Echt leven. De ziel wil onbeteugeld zijn en vrij. En als we echt van iemand houden, willen we dat we vrij kunnen vliegen.

It betekent niet dat we voor bepaalde zaken of pijn moeten wegrennen, maar het betekent dat we ons verbinden aan werkelijk liefhebben, authentiek met elkaar zijn, onbevreesd verbinden op het diepste niveau, je dromen en visies delen, vriendelijk en zorgzaam zijn (zonder jezelf op te offeren), warm zijn en genegenheid tonen, samen plezier hebben, de ander liefhebben met al zijn/ haar duisternis en licht, en een verbintenis hebben met je eigen groei, individueel en samen. Het betekent op reis zijn, een reis die zich voortdurend ontvouwt. Soms betekent het bereid zijn om los te laten als de ongezonde rivier beddingen te extreem diep zijn, of als je nog jong bent en in uiterst verschillende richtingen moet groeien.

Hoe we leren om te gaan met emoties, of dat nu in onze jeugd is of later in het leven, is er bepalend voor of onze relaties beteugeld of onbeteugeld zijn. Pas als we onze emotionele en intuïtieve leiding vertrouwen, en het vertrouwen in een Bron of onvoorwaardelijke liefde herstellen, worden liefdevolle en authentieke relaties mogelijk.  

 

-

Innerlijk Huwelijk

=van mezelf houden.

Van mezelf houden inclusief mijn ‘eigen aardigheden’. De minder mooie kanten. Mijn even niet aardig zijn. Mijn vermoeidheid van dit moment. Het weten ‘hoe ik op dit moment in elkaar lijk te zitten’. Mezelf blijven ontwikkelen. Maar niet mezelf afwijzen of een stukje van mijzelf afwijzen.

Hoe kan ik anders echt liefhebben. Hoe kan ik anders de ander liefhebben gelijk ik mijzelf liefheb. Hoe kan ik anders de ander liefhebben die wellicht ook niet volmaakt is.

Als ik mijzelf afwijs of een stukje van mijzelf afwijs, zet ik een stukje in het donker. Dan wil ik het niet kennen of erkennen. Dan kies ik niet voor de liefde maar voor volmaaktheid. Ik kan niet tot volmaaktheid, Meesterschap, komen als  ik niet voor liefde kies. Onvoorwaardelijke liefde dus.

We hoeven alleen maar in het Grote Geheel onze eigen plek in te nemen door te zijn wie we zijn. Echt authentiek Zijn.

 

Trouwen met jezelf

deed Indy in 2016 (zie foto hieronder)

 
 

Valentijnsopenbaring van Maria en Jezus over de man/vrouw-relatie

14 febr '17 Channelings door Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Maria en Jezus: “Lieve mensen. We willen het onderwerp man/vrouw-relatie onder jullie aandacht brengen. Wij, Maria en Jezus, zijn twee spirituele krachten die veel onder de aandacht zijn gebracht van de hele mensheid. Toch hebben wij tijdens onze incarnatie op Aarde niet alleen gefunctioneerd. Wij zijn heel bewust samen met onze spirituele maatjes op Aarde gekomen. Jezus met Maria Magdalena en Maria met Jozef. Alles wat we op Aarde hebben neergezet hebben we in directe samenwerking met onze partners gedaan. Toch heeft de mensheid selectief ons naar voren geschoven en onze partners op de achtergrond geplaatst. Dit is een gevolg van het minder ontwikkelde collectieve bewustzijn over de kracht van de man-vrouw relatie. De mensheid was niet klaar om de kracht van het vrouwelijke te accepteren en te integreren in hun levens en ook niet om seksualiteit met het hart te verbinden.”

 

12003020_724025371075044_3492123602511530144_n

Man-vrouw: een dynamisch proces

Maria en Jezus: “In het verlengde daarvan was men ook niet in staat om de kracht van de man-vrouw relatie op juiste waarde te schatten. De man/vrouw-relatie combineert de kracht van het Zijn (de vrouw) met de kracht van het Doen (de man). Deze twee krachten functioneren op een heel creatieve wijze samen. Als een man en een vrouw interacteren worden alle chakra’s geactiveerd. Zo kan men op een optimale manier zijn of haar Goddelijkheid op Aarde manifesteren. De interactie tussen man en vrouw brengt hen in contact met de kracht van het scheppen. Dit is een dynamisch proces dat veel verschillende vormen aan kan nemen. Op dit moment bevindt de mensheid zich in een transitiefase tussen enerzijds het oude overtuigingssysteem waarbinnen man en vrouw niet in evenwicht waren en er angst voor elkaar bestond en anderzijds een nieuwe tijd waarin de krachten van de man en de vrouw in balans met elkaar de harmonie op Aarde kunnen herstellen.”

Vrouw in balans, man in balans

Maria en Jezus: “We hebben in eerdere Openbaringen al gesproken over het belang van een evenwichtige interactie tussen man en vrouw; de disbalans in deze relatie veroorzaakt dat mannen en vrouwen slachtoffer- en daderrollen ten opzichte van elkaar aannemen. Dit ontstaat ook omdat op individueel niveau de man en de vrouw ieder voor zich ook uit balans zijn als het gaat om het evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energie in zichzelf. Om de mannelijke en vrouwelijke energie in een relatie in balans te brengen is het noodzakelijk dat dit ook in elk individu in balans is.

De vrouw is in balans als ze onvoorwaardelijk van zichzelf houdt en ze zichzelf toe staat om zichzelf te waarderen en te bewonderen. Ze vertrouwt op haar eigen kracht, de kracht van het zijn. En de kracht van het zijn uit zich in het ontvangen. In het proces van ontvangen staat ze haar partner toe om zich te manifesteren in het geven. Door te ontvangen vertegenwoordigt zij het Goddelijke in de materie; ze wordt in haar Goddelijke zijn bewonderd. Voor de man manifesteert zijn kracht zich in het geven. Hij heeft ook de onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf nodig om in balans te zijn. Alhoewel voor de man ook de verbinding met zijn Goddelijke essentie verankerd is in zijn ‘zijn’, toch komt zijn manifestatie optimaal tot uiting in het doen. Door de kracht van zijn hart in de materie te brengen harmoniseert hij zijn chakra’s, alles wordt in hem geactiveerd en op één doelgericht; dit nu geeft hem de mogelijkheid om zijn hart verder te openen. De man wil zichzelf terugvinden in zijn creaties. Zijn energie is primair naar buiten gericht. Door naar zijn scheppingen te kijken, ontdekt hij wie hij is.

20150728_151808

Bij de vrouw is de energie primair naar binnen gericht. Ze ontdekt ‘wie ze is’ door in contact te komen met haar gevoel en intuïtie. Door het ontvangen komt ze in beweging en haar energie richt zich dan ook om iets op Aarde te realiseren.”

In elke man en vrouw zijn beide energieën vertegenwoordigd

Maria en Jezus: “We hebben hierboven een beschrijving gemaakt van de meest pure vorm van de vrouwelijke en mannelijke energie. In elke man en vrouw zijn beide energieën vertegenwoordigd. Elke vrouw heeft een bepaalde mate van mannelijke energie en elke man heeft een bepaalde mate van vrouwelijke energie in zich. Deze energieën helpen om een balans te vinden tijdens hun incarnatie op Aarde. Dat wil zeggen dat de vrouw door de mannelijke energie in haar haar vrouwelijke energie meer naar buiten kan brengen en de man kan door de vrouwelijke energie in hem gemakkelijker het contact met zijn innerlijk houden. De aanwezigheid in man en vrouw van de energieën van het andere geslacht maakt het ook gemakkelijker voor hen om elkaar te begrijpen en zich met elkaar te kunnen verbinden. Door de verschillen zij ze ook gedwongen om hun grenzen te verleggen om hun verbinding in stand te houden. Beide kunnen zich voor een deel terugvinden in het andere geslacht, maar ook niet helemaal. Dat vormt dan ook een grote uitdaging binnen de man/vrouw-relatie. Beide dagen elkaar uit om een ander te accepteren die voor een belangrijk deel niet op henzelf lijkt. Dat stimuleert een proces van vertrouwen en overgave en het loslaten van altijd gelijk willen hebben.”

De logica van de man en de logica van de vrouw

Maria en Jezus: “De logica van de vrouw is gekoppeld aan haar gevoel en intuïtie. Een gevoel van overvloed en een natuurlijke tendens naar haar welzijn en naar dat van haar dierbaren bepaalt voor een belangrijk deel haar handelen. Het belang van schoonheid, harmonie en passie spelen hierbij ook een wezenlijke rol. De logica van de man is gekoppeld aan een gevoel van verantwoordelijkheid voor wat hij manifesteert en bouwt in de wereld. Als hij met zijn hart verbonden is zal deze manifestatie niet alleen met hem verbonden zijn, maar ook met zijn dierbaren en met de samenleving. Ook voor de vrouw geldt dat de mate van het open zijn van haar hart haar verbinding met haar omgeving bepaalt.”

enjoy-life

De baarmoeder is een tweede hart

Maria en Jezus: “De vrouw heeft in haar baarmoeder een tweede hart, waardoor ze extra gevoelig is voor de verbindingen die tussen levende wezens ontstaan. De baarmoeder van de vrouw is een perfecte verschijningsvorm van de kern van de schepping; een heilige ruimte waarin het Universum geschapen wordt. De aanwezigheid van deze ruimte in de vorm van het orgaan baarmoeder maakt dat zij een directe verbinding heeft met de essentie van het bestaan. De baarmoeder is direct verbonden met de overgang tussen de spirituele en materiële dimensie. Het verbindt de vrouw op een onbewuste manier met haar eigen onsterfelijkheid als spiritueel wezen. Dit gevoel is ook de basis van de kracht van haar zijn.”

Een expressie van de oerknal

Maria en Jezus: “De man heeft in zijn testikels een expressie van de oerknal. Deze oerenergie kan materie scheppen vanuit het niets. En vormt ook door het element vuur een overgang tussen de spirituele en de materiële dimensie. Door middel van een actie wordt materie gecreëerd vanuit een andere dimensie. Alhoewel vanuit de menselijke wetenschap een proces wordt beschreven waarbij de zaadcellen van andere oercellen afstammen, is er echter ook een spiritueel element dat een rol speelt in het ontstaan van deze zaadcellen. De cellen worden bezield met een spirituele energie zodat ze later, samen met de eicel, een kanaal kunnen zijn tijdens de bevruchting voor de incarnatie van een menselijke ziel. Via zijn testikels is de man ook verbonden met de essentie van het bestaan en met zijn eigen onsterfelijkheid. Dit komt tot uiting voor hem via de kracht van zijn daden in het dagelijkse leven. Alhoewel de baarmoeder en testikels primair als seksuele organen worden gezien is hun functie veel breder. Ze functioneren op alle niveaus van bewustzijn.”

innige-omhelzing

Oerkrachten komen bij elkaar     

Maria en Jezus: “Als man en vrouw bij elkaar komen, komen deze oerkrachten ook bij elkaar. Door het samenzijn, het elkaar liefhebben en zich aan elkaar over te geven op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek niveau ervaren ze een versmelting met een liefdeskracht die de basis vormt voor het ontstaan van het Universum. De liefdeskracht is verankerd in hun hart en vormt de basis voor de Christusenergie die universeel van karakter is.

De interactie activeert hun oerkrachten en geeft hen de mogelijkheid om bewust van de eigen kracht te worden. Dit brengt hen ook in verbinding met de overgang tussen de spirituele en materiële dimensie. Het bewustzijn van deze overgang en het vanuit hier handelen op Aarde is een andere vorm van spirituele realisatie. Dat wil zeggen dat je je handelingen op Aarde verricht vanuit het bewustzijn van je Goddelijkheid.”

Wij hebben dit ook mogen ervaren

Maria en Jezus:Wij, Maria Magdalena en Jezus en Maria en Jozef, hebben dit in onszelf en binnen onze relatie mogen ervaren tijdens onze incarnatie op Aarde. Dit heeft toen bijgedragen aan het verder openen van ons hart en het ervaren van een intense stroom van onvoorwaardelijke liefde. Voor jullie ligt deze weg ook open. De verschillende openbaringen, gebeden en oefeningen kunnen hier een bijdrage aan leveren. Zoals altijd kunnen jullie ook onze directe hulp oproepen. We zullen jullie van harte begeleiden en ondersteunen. Met liefde en licht, mede namens Maria Magdalena en Jozef, Jezus en Maria.”

Opmaak 1

 

 
 

Create a Free Website With JouwWeb